Anders Mus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Anders Mus (fra Danmark, død omkring 1535) var biskop av Oslo fra 1505 til 1521, og igjen en kort periode i 1524.

Han var prost i Viborg da han ble utnent til biskop av Oslo. Han hadde tidligere vært i Norge, da han nevnes som høvedsmann på Bergenhus i 1501.

Som hertug Christians rådgiver deltok han blant annet i fengslingen av biskop Karl Jensson Skonk av Hamar; biskop Karl ble plassert i Oslo bispegård. Etter at hertug Christian ble kronet som Christian II i 1513 ble Anders Mus kongens fremste mann i det sønnafjeldske. I 1516 ble Anders' fiende Hans Mule utnevnt til høvedsmann på Akershus. Hans Mule var også kongens mann, og i løpet av de neste årene ble situasjonen stadig verre for Anders Mus. I 1521 gikk han av som Oslo-biskop til fordel for Hans Mule.

Da Mule døde i 1524 kom Anders Mus en kort periode tilbake som biskop, men ble raskt erstattet av Hans Rev. Bak dette lå et politisk spill der blant annet Vincens Lunge var sentral. Etter avgangen bodde han ved Teige utenfor Tønsberg. I 1532 omtalte han seg selv som episcopus Tegensis, «biskop av Teige». Selv om han ikke hadde et embete ga bispeverdigheten ham fortsatt plass i riksrådet, hvor han fortsatte å møte. Han døde omkring 1535, antagelig i Teige.

Kilder


Forgjenger:
 Herlog Vigleiksson Korning 
Biskop av Oslo
Etterfølger:
 Hans Mule 
Forgjenger:
 Hans Mule 
Biskop av Oslo
(1524–)
Etterfølger:
 Hans Rev