Anders Nordstrøm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordstrøms gartneri på Hamar ved Hamar domkirke. Bygningen står fremdeles, men gartneriet er borte og erstattet av bybebyggelse. Grønnegata til høyre i bildet.
Foto: Anno museum

Anders Nordstrøm (født 1836 i Borgvik i Värmland, og død i 1907 i USA) var gartner og kom til Hamar som den første amtsgartneren i Hedemarkens amt i 1865. Seinere drev han handelsgartneri i byen fram til ca 1900. Nordstrøm hadde tidligere vært ansatt hos den danskfødte gartner Andreas Hansen på Rosenhof gartneri i Christiania. Nordstrøm fikk stor betydning som gartner i Mjøsområdet.

Familie

Anders Nordstrøm giftet seg i 1865 på Hamar med ei svensk jente, Sofie Jansson, (1834-?), født i Alster ved Karlstad. De fikk to barn, blant annet ei datter, Dagmar Borghild Christine (født 1876), som giftet seg med sønnen til slottsgartner Carl Heinrich Kaiser i Christiania, handelsgartner Karl Fritz Kaiser. I den forbindelse bygget Nordstrøm på huset sitt i Hamar, med en flott veranda, se foto. I folketellinga i 1900 er Anders Nordstrøm registrert som enkemann og losjerende hos sin datter og svigersønn, gartner Kaiser i Fredrikstad. I 1903 utvandret han til USA sammen med sønnen sin, Waldemar Gustav Fridtjof Nordstrøm (født 1879), som også var gartner.

Bakgrunn

Hedemarkens amt hadde bedt Christiania Haveforening om å foreslå en aktuell gartner som kunne egne seg for den nyopprettede stillingen som amtsgartner, og de anbefalte denne svenske karen som kom fra Värmland. I anbefalingen kommer det fram at Nordstrøm hadde arbeidet flere år hos gartner A. Hansen på Rosenhof i Christiania. Andreas Hansen var født på Fyn i Danmark, (1783-1870) og hadde fra 1819 drevet et handelsgartneri og planteskole i Christiania. Han var en av de viktigste handelsgartnerne i sin tid, tok imot lærlinger gjennom mange år, og virket også som anleggsgartner. Nordstrøm må ha gått i en god skole og fått en bred erfaring hos Hansen. Med dette kom en solid fagmann til Hedmarken.

Gartnervirksomhet i Mjøsområdet

Nordstrøm reiste rundt og planla hager på gårdene, plantet og beskar frukttrærne i hagene i Hamarområdet det første året. I de følgende åra var han blant annet i Ringsaker, Stange og Østerdalen. Dette forteller han om selv i sine årlige rapporter til amtet. Etter at han sluttet som amtsgartner etablerte han sitt eget gartneri i Hamar og drev det fram til slutten av 1890-tallet. Han var gartner ved anlegget ved Hamar sykehus og Hamarbanen fra 1873 til 1890-tallet og har hatt ansvar for parkanleggene ved stasjonene der. I rundt 10 år fra 1873 og framover, holdt Nordstrøm kurs for lærere i Oppland for å øke kunnskapen om hagebruk til bruk i skolen. På det viset kom hans kompetanse også Opplandssida av Mjøsa til gode. Virksomheten hans i Mjøsområdet er omtalt i Torfinn Skards bok "Hagebruk og gartneri i Norge".

Gjøvik fikk sitt første gartneri i 1887, etablert av Martinus Hanssen Moe, som seinere ble den første amtsgartneren i Kristians amt. Seinere kom kjente, svenskættede gartnerfamilier til Gjøvik som Elfstedt og Løfgren.

Anders Nordstrøm må ha vært svært anerkjent, for det var den gartneren Bjørnstjerne Bjørnson ville ha på Aulestad, da han kjøpte gården i 1874. «Gartner Nordstrøm på Hamar må du straks vænde deg til om have. Han må straks i gang […]. Men han må have aldeles frie hænder. Stor, smuk have!» skrev Bjørnson begeistret hjem fra Roma.

Kilder og litteratur