Anton Røske

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fotograf Anton Røske
Foto: Fra boka Nidaros Avholdslag 1894-1944

Anton Røske (født 16. januar 1878, død i Trondheim 5. mai 1961) var en fotograf i Trondheim. Han ble en dedikert avholdsmann fra sitt 19. år, da han meldte seg inn i Nidaros Avholdslag. Røske var sønn av skredder Andreas Røske (1836-1913) og hustru Rebekka, begge fra Sparbu, som seinere ble innlemmet i Steinkjer kommune.

Barndom/ungdom

Vi vet ikke for sikkert når familien Røske kom til Trondheim, men vi vet at i 1875 bodde skreddersvend Andreas og kona Rebekka i Christiansfeldt med sine to gutter Ole Ludvig og Axel, som begge var født i Steinkjer henholdsvis 1870 og 1872 samt den ettårige datteren Anne Marie, som var født i Trondheim i 1874.

I 1900 framgår det av folketellinga at faren nå var blitt enkemann, og at Anton drev som fotograf. Anton, som nå var blitt 22 år bodde altså fortsatt sammen med sin far og søsknene Ole Ludvig, Anna Marie og Rebekka (født 1880) i det som nå hadde adresse Kristianfeldt Gade 30.

Annonse fra fotograf Anton Røske i Ole Olsen Tilseths Trondhjems fylke av D.N.T. gjennem 50 år (1881-1931), Trondheim 1931

Yrkeskarriere

Anton Røske begynte i lære hos «Fotoaune»; fotograf Peder O. Aune i 1891, men vi veit ikke hvor lenge han var hos Aune, som var en av Trondheims best ansette fotografer.

I 1900 reiste han – kan hende som gesell, og arbeidet da en tid i Stockholm i 1900, så i Dresden og Berlin i perioden fra 1901 til 1905.

Fra 1905 til 1908 har vi ingen oversikt over hvor han arbeidet, men han skal ha vært på studieturer til flere steder i Tyskland og til London og Paris.

I 1908 startet han egen forretning i Olav Tryggvasons gate. Her ble han til 1. september 1934 da han gikk i kompaniskap med Mathias Røstad i firmaet Røske og Røstad A/S.

Han var oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening gjennom 10 år og ble æresmedlem i Norges Fotografforbund i 1948, hvor han hadde vært medlem av hovedstyret og nestformann i 13 år.

Røske avsluttet sin yrkeskarriere i 1948. Fotograf Rolf Normann overtok firmaet og drev det en tid. I 1990 flytta han til Børsa i Sør-Trøndelag. Han overtok arkivet med bruksrett til bildene, som nå er deponert på Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Dedikert avholdsmann

I 1894, 19 år gammel, meldte han seg inn i et av Det Norske Totalavholdsselskaps lokallag i Trondheim; Nidaros Avholdslag, som ble stiftet det samme året.

I 1902 var han en av stifterne av Nidaroslagets ungdomslag; Andvake, og ble dette lagets første formann.

Da han kom heim fra sitt toårige opphold i Berlin og Dresden, ble han høsten 1905 styremedlem for Barnelaget Unge Nidaros, og ble stående som leder av dette laget i åtte år. Hans usvikelige engasjement gjorde at han tok mange flere år i styret for dette barnelaget

Fram til 1912 var han også medlem av Nidaros Avholdslags sangkor, men da tillot ikke tida ham mer av den slags adspredelser; yrkeskarrieren måtte jo også ivaretas.

I 1922 ble han medlem av barnerådet for "Fylket", og var formann for denne overbygningen gjennom fire år.

Da Nidaros avholdslag feiret sin 50-årsfest i Metodistkirken 24. februar 1944 ser vi at han var lagets formann.

Se også

Kilder

 • Aspaas, Jens: Nidaros Avholdslag 50 år: 1894 24/2 1944, Trondheim U.Å. (1944)
 • Grønning, M. og Johan P. Tønne: Trondhjems Fylke af D. N. T.: 25 aars beretning, Trondhjem 1905
 • Nidaaros Avholdslags 50 års fest: torsdag 24. februar 1944 kl. 1830 i Metodistkirken, Trondheim UÅ
 • Tilseth, O.: Trondhjems fylke av D. N. T. gjennem 50 år (1881-1931), Trondheim 1931
 • Folketellinger fra Trondheim 1875, 1900 og 1910
 • Første versjon av artikkelen er henta fra Preus museums register over norske fotografer.
 • Anton Røske på Digitalt museum.
 • Anton Røske på KulturNav, med underliggende kilder:
  • Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer : fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920. Utg. Universitetsbiblioteket i Bergen. 1980. Digital versjonNettbiblioteket
  • Trønderbladet 26.03.1992
  • Erlandsen, Roger: Pas nu paa! : nu tar jeg fra hullet! - «Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940», 2000. Digital versjonNettbiblioteket
  • Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 1, s. 10 (70 år)
  • Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 9, s. 162-165 (intervju)
  • Norsk fotografisk tidsskrift 47(1961) : 4, s. 58 (nekrolog)

Eksterne lenker