Olav Tryggvasons gate (Trondheim)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Olav Tryggvasons gate sett østover fra krysset til Søndre gate. Den store bygningen med brannvegg i fonden er Mustgården, Kjøpmannsgata 42 fra 1901, trebygningen foran er tidligere Lorentz Rustad-gården, nr. 2. Bildet i høyre bildekant er dagens nr. 13, de øvrige på denne rekka er revet til fordel for Folkets hus.
Foto: Nasjonalbiblioteket (1920–1929).
Natten mellom 13. og 14. april 1896 brant Klüvers forretningsgård i nr. 40 sammen med naboeiendommene i nr. 34, 36 og 38 og Taraldgårdsveita 15. Klüver kjøpte opp tre av tomtene og fikk oppført dagens nye, store murgård.

Olav Tryggvasons gate er den nordligste av de fem øst-vestgående tverrgatene i Midtbyen som Trondheim fikk ved den nye byplanen utarbeidet av Johan Caspar de Cicignon, assistert av Anthony Coucheron etter bybrannen i 1681 og godkjent av kongen samme år.

Olav Tryggvasons gate het fram til 1897 Strandgaten, da gata i byplanen var den som lå nærmest fjorden. Fjordgata ble anlagt på 1700-tallet som følge av utfyllinger i sjøen og oppmudring av fjorden mellom byen og sandbankene utenfor og slik skapte en ny havn med brygger langs den nye gata.

Olav Tryggvasons gate fikk dagens navn i forbindelse med markeringen av 900 årsjubileet for Olav Tryggvassons grunnlegging av byen i følge Snorre.

Gaten går omtrent i samme trase som Nedre allmenning i middelalderen, og ved Bakke bru/Kjøpmannsgata i øst og går til Prinsens gate i vest, hvor gateløpet fortsetter videre vestover i Sandgata.

Bybrannen i 1841 la all bebyggelse i ruiner, men i løpet av noen år var gata gjenoppbygd med toetasjes tregårder – de fleste med forretninger i første og leiligheter i andre etasje. Gaten utviklet seg utover på 1800-tallet til å bli byens viktigste forretningsgate.

Den er fortsatt en viktig handlegate, men også gjennomfartsåre gjennom Midtbyen.

«Tilbaketoget»

Toglinjen sett fra Søndre gate og østover. Bildet er tatt frigjøringsdagen og det flagges. Den oppbrudte brosteinen er sstablet på fortauet, de to trikkelinnjene går ved siden av.

Mot slutten av krigen anla Wehrmacht en jernbanelinje, på folkemunne kalt «Tilbaketoget», som en beredskapsbane i tilfelle jernbanebruene rundt byen skulle bli bombet eller sprengt.

Linjen gikk fra Skansen stasjon ved Ila, gjennom Sandgata og videre gjennom Olav Tryggvasons gate parallelt med trikken og Elgeseterlinjen. Linjen var fullført og lagt fram til over krysset med Søndre gate da freden kom.

Eiendommer

Trebygninger fra årene mellom 1841 og 1845 er oppført etter bybrannen i 1841 og før murtvangen ble innført i 1845. Hjørnegårdene ble i denne perioden oppført med brukne hjørner for å lette framkommeligheten for brannvognene.

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1 Bygård A. Mendelsohn & Sønner konfeksjonsfabrikk, toetasjes murgård, Sonderabteilung Lola hadde kamuflert forretningsvirksomhet fra sommeren 1943 og resten av krigen. Tidl. Roshauwgården fra 1700-tallet, brant i brannen i 1841. Hvelvkjelleren står der muligens fortsatt. Olav Tryggvasons gate 1 Trondheim.png
2 1989 Kulturbygg Musikkonservatoriet i Trondheim fra 1989, med Cinemateket Trondheim m.m. Del av Olavskvartalet. Tidligere Lorentz Rustad-gården med hans jernvareforretning (bildet). Tidl Olav Tryggvasons gate 2.png
2B 1908 Forretningsgård Jugendkvartalet, sammen med Krambugata 12–14, arkitekt Hagbarth Schytte-Berg, oppført i mur, pusset tegl. Første etasje er utformet for handel, med store, buede vinduer. Olav Tryggvasons gate 2B Trondheim.png
5–7 1935 Folkets hus Utvidet 1964. Også hotell, kino og teaterhuset Avant Garden fra 1993. Nr. 5: Grand Hotel (bildet) 1903–1915, og fra 1906 også i nr. 7, flyttet så til Kongens gate 26 Grand Hotel Trondhjem No-nb digibok 2014040105114 0190 1.jpg
6 1841–1845 Brinchmanngården Oppført av Peder O. Aune på tomta etter Mackholmgården som brant i brannen i 1841. Trebygning i to etasjer med liggende panel. Utstyrsfirmaet Chr. Brinchmann A/S 1867–1982. Idag butikker og hybelhus. Kommunalt verneverdig.
8–10 1841–1845 Bygård Bakeri Wilh. Hoff A/S 1885–1978, ligger til Danielsbakerveita.
13 1875–1900 Djønnegården To etasjes bygård i mur, hjørnegård til Søndre gate, frukt- og grønnsakshandler Djønne & co, i dag restaurant. Tidligere Spagergården på tomta, brant i brannen i 1681 Djønnegården Trondheim2.png
14 1896–1897 Mathesongården Oppført av Jacob Matheson, arkitekt Karl Norum, og var Trondheims første stormagasin. Hjørnebygning mot Søndre gate med stor barokkkuppel på hjørnet. Mathesons manufakturhandel opphørte i 1946. I dag delvis ombygget innvendig, blant annet var det tidligere åpent med gallerier gjennom bygningen under kuppelen, slik at en fra gata kunne beundre kuppeldekorasjonene. Mathesongården No-nb digibok 2014040105114 0195 1.jpg
15 1841–1845 Kjeldsberggården Hjørnebygning mot Søndre gate av tre i to etasjer, med brudt hjørne, oppført av smed Hans P. Qvam. Solgt 1856 til kjøpmennene Rasmus Flor Kjeldsberg og Johan Martinus Holst, forretning sammen til 1861, siden har Kjeldsberg hatt firma Kjeldsberg A/S her fram til 1969. I dag Rema 1000 som Kjeldsberg har eierandel i. Historisk reklameskilt for Kjeldsbergs kaffe på hjørnetaket. R. Kjeldsbergs forretning No-nb digibok 2014040105114 0301 1.jpg
17 1844 Skolebygning Frue sogns Almueskole, arkitekt Theodor Christian Broch (1796–1863), til 1887
18 1841–1845 Forretningsgård Hjørnegård mot Gjelvangveita. Olaf T. Ranum musikkforretning var der i mellomkrigstiden. I dag Husfliden. Olav Tryggvasons gate 18 Trondheim.png
21 1841–1845 Tharumgården Fra 1858 Julius Tharums manufakturforretning, fram til rundt 1900, og var første butikk i Trondheim med speilglassruter i utstillingsvinduene. Fra rundt 1900 overtatt av Kioskernes Expedition som oppførte dagens murbygning i tre etasjer.
23
24 Idungården
25–27 1841–1845 Ole Dahl-gården Tidligere bebyggelse brant i brannen i 1841. De to nyoppførte toetasjes bygårdene i tre ble overtatt av Ole Dahl i 1899 og slått sammen til en bygård.
26 1932 Lysholmgården Arkitekt Arne Vesterlid. Opprinnelig en bygård kjøpt av Jørgen B. Lysholm som fra 1820 var brennevinsutslag som brant i brannen i 1841, gjenreist i mur. Revet til fordel for dagens bygning i funksjonalisme. 225 Trondheim. Lysholmgården - no-nb digifoto 20150622 00189 bldsa PK18745.jpg
28 1968 Kjøpesenter Idag Byhaven kjøpesenter, tidligere varehuset EPA. Tidligere hadde tomta en toetasjes handelsgård. Olav Tryggvasons gate 28 (Trondheim).jpg
30 1841–1845 Schreinergården Christian Schreiners manufakturhandel fra 1927, slått sammen med nr. 32 og Jomfruveita 12 året etter, Schreiner var her til 1968, deretter Husfliden og Rians musikkhandel. Brant i 1974 og erstattet med dagens fire-etasjes bygning i nr 30–32 med samme navn. Schreinergården Trondheim.png
31 1841–1845 Forretningsgård Andreas Moes forretningsgård, på hjørnet mot Vaterlandsveita. I dag butikker. Andreas Moes forretning No-nb digibok 2014040105114 0277 1.jpg
32 1841–1845 Guldahlsgården Slått sammen med nr. 30 og Jomfruveita 12 i 1928 og en del av Schreinergården. Brant i 1974 og erstattet med dagens fire-etasjes bygning i nr 30–32 med samme navn. Schreinergården Trondheim.png
34–36 etter 1896 Boliggård Mathias Larsen-gården dekker begge tomtene, oppført i nyrenessanse i fire etasjer etter at gårdene her og nr 38 og brant i 1896.
35 Tidl. Schürengården
37 1894 Sølvberggården Tidl. I.N. Bruun-gården, buntmaker Johan Nicolai Bruun. Revet i 1980 og inngår i forretningsården i nr 39–41.
39–41 1980 Bankbygning
40 1898 Klüvergården Hjørnegård mot Ravnkloa, Lorentz D. Klüvers forretningsgård, ark. Lars Solberg og Johan Christensen. Tidlig bygård brant i brannen i 1841. Ny bygård brant i 1896, sammen med nabobygningene i nr 38 og Taraldsgårdsveita 15. Dagens murgård reist på disse tre tomtene, og har idag butikker, kontorer og legesenter. Klüvers forretningsgård No-nb digibok 2014040105114 0166 1.jpg
42 1807 Thaulowgården Hjørnegård mot Ravnkloa, oppført av kjøpmann Peter A. Falch, overtatt av kjøpmann Christian Thaulow i 1835, firmaet holdt til her fram til 1975. Fiskehallen Ravnkloa utskilt fra eiendommen i 1930 på tomt kjøp av kommunen. Også bl. a. Riibes mynthandel og Apoteket Nordstjernen (1915–1968) har holdt til i gården. Thaulowgården Trondheim.png
43 1877 Butikklokale Emil Grønning jernvareforretning. Hjørnet til Gjetveita. Idag matvarebutikk. Emil Grønnings forretningsgård No-nb digibok 2014040105114 0258 1.jpg
46–48 1841–1845 Grønninggården Butikklokale for Emil Grønning jernvareforretning. Grønning hadde også brygge på Vestre Kanalhavn. Dameekviperingsbutikken Sigrun Enge holdt til i den vestre delen etter krigen. Olav Tryggvasons gate 46-48-50.png
50 1841–1845 Butikklokale Tidli. Roegården, brant sanns. i bybrannen i 1651.

Kilder


Koordinater: 63.43303° N 10.40395° Ø