Arbo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbo er ei norsk slekt med dansk opprinnelse. Som stamfar regnes ofte generalkvartermesterløytnant Peder Poulsøn Arbo, også kalt Arrebau eller von Arriebau, som var fra øya Ærø og som døde i København i 1689. Vi vet at han var sønn av skolemester og rådstueskriver Povel Thomassen, som muligens også kalte seg Arbo. Peder Poulsøn Arbos sønn Peter Arbo (1689–1761) etablerte seg som trelasthandler på Strømsø.

Kjente medlemmer av slekta

Litteratur