Børøysund (passasjerfartøy 1908)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Børøysund
DS Børøysund ved Oslo havn 2012.jpg
«Børøysund» ved kai i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen
Egennavn: Børøysund
Andre navn: Odin (1908–1923)
Skjergar (1923–1925)
Båttype Passasjerfartøy
Lengde 108,8 fot
Største bredde 18,3 fot
Bruttotonnasje 179,38
Byggeår 1908
Båtbygger: Trondhjems Mekaniske Værksted
Framdriftsmidler: Dampmotor
Motortype Trippelekspansjon dampmaskin
Kommune Oslo kommune
Lagstilhørighet: Norsk Veteranskibsklub
Lagstilhørighet andre: Norsk Forening for Fartøyvern
Nåværende eier: Norsk Veteranskibsklub


DS «Børøysund» ble bygd som byggenummer 133 ved Trondhjems Mek. Værksted i 1908 for Trondhjems Lægtercompagni. Fartøyet ble døpt «Odin» og gikk som passasjerbåt i lokalrutefart i Trøndelag, men ble også brukt som slepebåt. Fartøyet ble rekvirert av marinen i 1914 og satt inn i nøytralitetsvernet.

I 1923 ble fartøyet solgt til Hjelma & Herdla Dampskibsselskab, omdøpt til «Skjergar» og gikk et par år i passasjertrafikk i Bergensskjærgården. I 1925 ble fartøyet solgt til Vesteraalens Dampskibsselskab, omdøpt til «Børøysund» og satt inn i rutetrafikk i Vesterålen og syd til Svolvær. En periode under andre verdenskrig gikk fartøyet også i rute mellom Svolvær og Røst.

I 1955 ble «Børøysund» tatt ut av fast rute og det ble så benyttet som reserveskip fram til 1960. Da ble fartøyet kjøpt av Hadsel Yrkesskole og brukt som treningsskip. Den fikk nå navnet «Hyma». Fra 1965 lå fartøyet for det meste i opplag.

Ved sjøsettingen fikk «Børøysund» installert en trippel ekspansjon dampmaskin på 210 IHk og en røykrørskjele fra Trondhjems Mek. Verksted. Fartøyet har hele tiden vært kullfyrt, og er i dag landets siste kullfyrte dampbåt. «Børøysund» har vært ombygd en rekke ganger. I 1925 ble den åpne brønnen foran brua bygd igjen, og i 1935 ble midtskipshuset erstattet av to dekkshus ut mot skipssidene. Den åpne brua ble lukket i 1947.

I 1969 ble «Børøysund» overtatt av Norsk Veteranskibsklub i Oslo. Klubben har med utgangspunkt i fartøyets utforming fra 1935 gjennomført omfattende restaureringsarbeider på fartøyet.

Fartøyet har fortsatt eget postkontor og fører postflagg. Fartøyet har fast kaiplass på Nordre Akershuskai i Oslo. Herfra seiles det charterturer med firmaer og privatpersoner, og åpne turer for publikum i sommersesongen. Fartøyet har gjennom årene deltatt i en rekke veteranskipsstevner i Norge og utlandet gjennom de siste 40 år.

I 2008 ble det i forbindelse med skipets 100-års jubileum gjennomført en to måneders lang jubileumstur til det gamle fartsområdet i Vesterålen og Lofoten.