Bøverbru

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjørnseth Landhandleri på Bøverbru, fotografert 1917. Eiendommen er skilt ut fra Åsjordet, i likhet med store deler av det eldste Bøverbru.
Foto: Mjøsmuseet

Bøverbru er et tettsted i Vestre Toten kommune, ei snau mil sørøst for administrasjonssenteret Raufoss. Per 2018 var det 759 innbyggere der.

Det er et typisk stasjonssted, som vokste fram rundt Bøverbru stasjonSkreiabanen. Den ble åpna i 1902, og samme år ble Bøverbru poststed. Navnet er kjent tilbake til 1700-tallet, og refererer til ei bru over Bøvra, først nevnt som «Bøfr-Broen».

Med jernbanen fulgte industri, og rundt Bøverbru var det særlig steinbrudd og kalkbrenning som var viktig tidlig på 1900-tallet. Da Skreiabanen ble nedlagt for persontrafikk i 1963 førte det til nedgangstider. I 1987 ble også godstrafikken på banen lagt ned. Gjøvikbanen og riksveg 4 går ikke forbi Bøverbru.

I dag finner man blant annet en dagligvareforretning og en kiosk der, i tillegg til bedriftene Toten Kjøtt A/S, Sangnes Trevare og Corinor. Stedet har også fått et mikrobryggeri, Bøverbrew.

Rud skole, som ble erstatta av Bøverbru skole i 1962, hadde Mjøsmuseet en av sine avdelinger. Vestre Toten folkebibliotek, Bøverbru filial ble lagt ned i 2010. Ås kirke står nord for Bøverbru.

Litteratur og kilder