Ballstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ballstad havn med Skottinden i bakgrunnen.
Foto: Kristina Johansen (2020).

Ballstad er et tettsted i Vestvågøy kommune i Lofoten. Tettstedet har en lang historie som fiskevær og kan deles inn i de fire grunnkretsene Ballstad, Reine, Skotnes/Skarsjøen og Gjerstad. Fiskeværet har per 1. januar 2023 1 131[1] innbyggere fordelt på de fire grunnkretsene.

Navnet

Navnet «Ballstad» har blitt skrevet på mange ulike vis før det fikk den formen det har i dag. Blant annet skrives det som Baldreksstaum og Baldestade i Aslak Bolts jordebok. Etter den tid har det blitt skrevet Baldestadh, Balistad, Ballestad (Skattematrikkel av 1647), Balttestad og Baldstad. Også Balstad har blitt skrevet, men en gang før 1950-tallet fikk det sin endelige form Ballstad[2]. En er ikke helt sikker på opprinnelsen til dette navnet, men Oluf Rygh bemerker at det kan ha en sammenheng med det norrøne navnet «Baldrekr»[3]. Stedsnavn som slutter på -land eller -stad, som i tilfellet med Ballstad, kan man ofte datere til rundt år 500-1000.

Historie

Tidlig bosetning

På Ballstad har det blitt gjort arkeologiske funn som dateres tilbake til steinalderen. Det ble for eksempel i 1972 funnet en skiferpilespiss og et flintavslag i tillegg til trekullspor i Skarsjøen av arkeolog Kåre Ringstad. Disse funnene tyder på at det har vært en steinalderboplass på stedet[4]. På Sørtaen og Reine har man også funnet pilespisser av skifer som også tyder på steinalderbosetning[5]. Det har også blitt funnet spor av bosetning fra jernalderen på Ballstad. Blant annet har det blitt oppdaget gravrøyser fra jernalderen på Langøya utenfor Ballstadøya og et helt gravfelt bestående av 12 gravrøyser på nordøst siden av Ballstadøya. I tillegg fant Kåre Ringstad i 1990 et fiskevær på Kjeøya, med flere små hustufter og flere gravrøyser, som også stammer fra jernalderen[6]. Også i middelalderen har det bodd folk på Ballstad og det har på Skotnes blant annet blitt funnet en gårdshaug som tyder på at det har vært en gård her i middelalderen[7].

Fiskeri

Fiskehjeller i Hattvika. Foto: Kristina Johansen.

Ballstad er et av de større fiskeværene i det som var den tidligere kommunen Buksnes og er meget gammelt. Det har muligens blitt drevet fiske her i 1000 år og har vært en viktig del av livet til de som bodde der. Ballstad er fortsatt et fiskevær i full drift i dag med flere fiskebruk fordelt på Ballstadøya og Ballstadlandet, i tillegg til å være hjemmehavn til mange sjarker av varierende størrelse. Havna er god og romslig, der de største båtene ligger i hovedhavna mellom Ballstadøya og Ballstadlandet. I Kræmmarvika og Hattvika er det for grunt for større fartøy, men der både fritidsbåter og andre mindre fiskebåter ligger. Ballstad ligger på «innersida» av Lofoten, altså ved Vestfjorden. På både øy-sida og land-sida er det bygget moloer som lager en beskyttende barriere mot Vestfjorden. I tillegg til dette finnes det en mindre havn ved Bergland/Kjeøy på Skotnes. Her har det også vært fiskemottak og fiskeoppdrett tidligere drevet blant annet av Terje Øverskotnes.

Samisk bosetning

Den samiske bosetningen og kulturen strekker seg fra nord til sør i Norge. Likevel har det vært liten bevissthet omkring Lofoten som et samisk område. En ser blant annet via både historisk kildemateriale, stedsnavn og arkeologiske levninger at samisk bosetning har funnet sted i Lofoten før 1700-tallet. Også på Ballstad har det trolig vært samisk bosetning. For eksempel har en på Ballstadøya funnet 29 gravrøyser innenfor et område med både klassiske gravrøyser, men også såkalte kløftgraver. Disse gravene er trolig en variant av samiske urgraver. I tillegg har man funnet hus- og nausttufter i Borgosen på Ballstadøya som en kan tolke som en samisk boplass[8]. Ifølge Alf Ragnar Nielssen er stedsnavn en viktig kilde til den samiske historien i Lofoten. Stedsnavn med begrepet «finn» som utgangspunkt er et eksempel på slike stedsnavn, noe vi også finner spor av på Ballstad. Blant annet steder som «finnholmen», «finnkunta» og «finnhusa» finner man på Ballstad/Skotnes[9]. Andre tegn som tyder på samisk bosetning, er navnet på matrikkelgården Kyllingdalen som i dag er et populært turmål. En teori bak navnet er at det kommer av det sørsamiske «tjuegkle» som tyder på et særs steinete lende. Andre, blant annet ballstadværingen John-Inge Berg, hevder at navnet stammer fra en stor stein som likner på en kylling[10].

Industri og næringsliv

Slipp

I over hundre år har det eksistert slipp på Ballstad, der båtene kan komme inn for diverse reparasjoner både på land og på vann. Det ble i 1918 opprettet Balstad Slip og Mek. Verksted av maskinist Sivertsen. Bedriften skiftet hender flere ganger og selskapet J. Wangsvik AS ble i 2013 fusjonert inn i Ballstad Slip AS. I dag holder fortsatt Ballstad Slip AS, med tilholdssted på Ballstadøya, på med både reparasjon, salg og service. Sliphallen til Ballstad Slip AS har i tillegg et stort veggmaleri på ca. 3000 kvm malt av kunstneren Scott Thoe i 1992. Også på Ballstadlandet har det befunnet seg slip, blant annet ble Hilmar Vagles slip og mek. Verksted opprettet i 1939. I dag befinner Patentslipen seg på Ballstadlandet.  

Trandamperiet på Hattvikholmen. Foto: Kristina Johansen.

Trandamperi

Fiskerinæringen har også andre viktige sider ved seg enn kun fisk til matbordet. Det har siden 1881 vært trandamperi på Ballstad, og Southhall Bros & Barchlay Ltd., sitt stimdamperi på Ballstad er sådan Lofotens eldste og første. Det har siden vært flere trandamperier på Ballstad, blant annet et anlagt i 1922 av et selskap fra U.S.A. Utover dette har det på diverse steder på Ballstad, blant annet i Kræmmervika og på Kjeøya, blitt drevet trandamperi. Også i dag finnes det trandamperi på Ballstad som inntil 2023 var delvis eid av det lokale firmaet Lofoten Marine Oils AS. Nå er Orkla Healts heleier, men produksjonen foregår likevel fortsatt på Hattvikholmen[11].

Post

I 1852 åpnet Ballstad poståpneri og Nils Tengmann var den første poståpner på Ballstad. Ballstad postkontor holdt altså åpent fra 1852 fram til 1998. I dag er det "Post i butikk" på den lokale butikken. I bygget postkontoret holdt til har det i ettertid vært både bank og en velferdsstasjon for fiskerne. I dag drives det kafé i samme bygget.

Vikingskipet Lofotr til kai ved Solsiden brygge i Hattvika. Foto: Kristina Johansen.

Turisme

Ballstad er et av mange populære turistmål i Lofoten. Hit kommer turister fra fjern og nær for å bo i rorbuer, gå på turer i fjell og mark og ellers oppleve Lofoten. Som en følge av dette finnes det flere rorbuutleiere, både selskaper og private aktører via utleiesider. I tillegg finnes det flere spisesteder og en dagligvarebutikk som i sommersesongen får ha søndagsåpent på bakgrunn av sin status som "typisk turiststed"[12].

Kultur

Idrett

Ballstad Ungdoms- og Idrettslag

På Ballstad har man fotballaget Ballstad Ungdoms- og Idrettslag (BUIL) som ble stiftet i 1923, med «Ballstad Stadion» som hjemstadion. På folkemunne har imidlertid fotballbanen av de lokale blitt kalt for "jåssmyra". Fotballbanen var fram til 2008 en grusbane, men fikk kunstgress i 2008. Kunstgresset ble i 2022 byttet ut med et nytt og miljøvennlig dekke med olivenkjerner i stedet for gummigranulat[13]. Nytt av 2023 er at BUIL har slått seg sammen med Leknes Fotballklubb, og de stiller blandede lag i både 4. og 5. divisjonen på herresiden[14].

Ballstad Gym og Turn

Ballstad Gym og Turn ble stiftet i oktober 2002 av Lisa Arctander. Turnforeningen holder fortsatt på i dag og har per 2023 over 300 medlemmer i alle aldre[15].

Foreningsliv

Ballstad og Skotnes Fiskarlag

Fiskarlaget ble stiftet i 1932. Fiskarlaget finnes ikke lenger i dag, men medlemmer fra tidl. Ballstad Fiskarlag er nå underlagt Vestvågøy Fiskarlag.

Galleri

Referanser

[1] Grunnkretsenes befolkning på SSB

[2] Om Ballstadøy og Ballstad i Buksnes Bygdebok (1950)

[3] Norske Gaardnavne O. Rygh Utgitt av Karl Rygh, 1905 (bind 16, s. 332)

[4] Kulturminnekart over Skarsjøen

[5] Kulturminnekart over Reine og Sørtaen

[6] Ringstad, Kåre. I arkeologiens eventyrland. Utg. Orkana forl.. 1996. Digital versjonNettbiblioteket. (s. 68)

[7] Kulturminnekart over Skottnes

[8] Kulturminneplan for Lofoten. Utg. Tapir akademisk forl.. 2008. Digital versjonNettbiblioteket. (s. 100)

[9] Samisk fortid i Lofoten. Utg. Museum Nord. Melbu. 2022. Digital versjonNettbiblioteket. (s. 221)

[10] Artikkel i Lofotposten om John-Inge Berg i Kyllingdalen (lest 18.04.2023)

[11] Artikkel i Lofotposten om Lofoten Marine Oils AS (lest 27.02.2023)

[12] Artikkel i Lofot-Tidende om søndagsåpent butikk på Ballstad (lest 18.04.2023)

[13] Artikkel i Lofotposten om nytt dekke på Ballstad Stadion (lest 09.03.2023)

[14] Artikkel i Lofotposten om samarbeid mellom BUIL og LFK (lest 22.05.2023)

[15] Artikkel i Avisa Lofoten om Ballstad Gym og Turn (lest 22.05.2023)

Eksterne lenker

 1. 1,0 1,1 https://www.ssb.no/statbank/table/04317/
 2. 2,0 2,1 https://www.vhl-historielag.com/sites/default/files/bygdebok2/ballstad_ballstadoey.htm
 3. 3,0 3,1 https://www.dokpro.uio.no/perl/navnegransking/rygh_ng/rygh_bla.prl?enhid=266747&avid=59151
 4. 4,0 4,1 https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=Steinalder&am-county=&lokenk=location&am-lok=&am-lokdating=&am-lokconservation=&am-enk=&am-enkdating=&am-enkconservation=&bm-county=&cp=1&bounds=68.1004207673163,13.573293681547511,68.09214386485522,13.57758521597134&zoom=15&id=e84eec7c-4af0-11eb-9432-005056bf3d73
 5. 5,0 5,1 https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=Steinalder&am-county=&lokenk=location&am-lok=&am-lokdating=&am-lokconservation=&am-enk=&am-enkdating=&am-enkconservation=&bm-county=&cp=1&bounds=68.08796013683092,13.51344108581543,68.07915005708823,13.55463981628418&zoom=15&id=
 6. 6,0 6,1 Ringstad, Kåre. I arkeologiens eventyrland. Utg. Orkana forl.. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 7. 7,0 7,1 https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&am-county=&lokenk=location&am-lok=&am-lokdating=&am-lokconservation=&am-enk=&am-enkdating=&am-enkconservation=&bm-county=&cp=1&bounds=68.08648647502494,13.546151518603438,68.0854654139193,13.549686670085066&zoom=18&id=
 8. 8,0 8,1 'Kulturminneplan for Lofoten. Utg. Tapir akademisk forl. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 9. 9,0 9,1 Samisk fortid i Lofoten. Utg. Museum Nord. Melbu. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 10. 10,0 10,1 https://www.lofotposten.no/lokale-nyheter/fottur-i-kyllingdalen/s/1-71-7467485
 11. 11,0 11,1 https://www.lofotposten.no/na-er-trandamperiet-ikke-lengre-lokaleid-vi-har-kjopt-resten-av-aksjene/s/5-29-888831
 12. 12,0 12,1 https://www.lofot-tidende.no/ballstad/turisme/okonomi-og-naringsliv/na-blir-det-sondagsapent-pa-ballstad-far-status-som-typisk-turiststed/s/5-28-87514
 13. 13,0 13,1 https://www.lofotposten.no/nytt-dekke-endelig-pa-plass-koster-klubben-4-5-millioner/s/5-29-831210
 14. 14,0 14,1 https://www.lofotposten.no/samarbeidsavtale-mellom-leknes-fk-og-ballstad-uil-er-i-boks/s/5-29-874375
 15. 15,0 15,1 https://www.avisalofoten.no/2023/02/19/her-ma-alle-trenerne-ga-pa-kurs/