Bibliografi:Gol kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Gol kyrkje og prestegard kring 1910.
Foto: Karl A. Børresen.
Gol sett frå Vilhelmsli kring 1950.
Foto: Ukjend.
Pers Hotell på Gol.
Foto: Ukjend (1966).
 • Bakken, Halvor J.: Løstegård : Gårdsnr. 48 i Gol. Utg. 1961. 43 s.
 • Brekko, Jan-Halvard: Frå husmenn til politiske leiarar : Gol arbeiderparti gjennom 100 år. Utg. Gol arbeiderparti, 2014. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gols gamle Stavkirke og Hovestuen paa Bygdø Kongsgaard : 1. Utg. Særtrykk av: Bygdø kongsgaard. Beretning nr 4. 1885. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haavelmo, Halvor: Bondeætt i Gol : Haavelmoen, Eikro. Strømmen 1961. 144 s.
 • Lien, Eirik: Det lokale sjølvstyre i Gol, 1837-70. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1946.
 • Lye, Marta Maria, Nils-Petter Enstad: Hallingdal for Kristus : Gol korps 1940-1990 : festskrift ved Gol korps' 50-årsjubileum. Utg. Gol korps. 1990. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Navrud, Ståle: Økonomisk verdsetting av fritidsfisket etter ørret (Salmo trutta L.) i Hallingdalselva i Gol kommune. Hovudoppgåve i skogøkonomi, NLH 1984.
 • Rimeslåtten, O.: Gol sparebank : med drag av den økonomiske framvoksteren i bygda 1871–1945. Oslo. 1949. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Reinton, Torgny i Heimen, b. VIII, s. 223–224.
 • Skredegård, Marit: Bunader frå Hallingdal : Flå, Nes, Gol, Hemsedal. Utg. Bunadbrosjyrenemnda for Flå, Nes, Gol og Hemsedal og Hallngdal husflid. 1987. 39 s.
 • Thoner, Just: Kreftsygdommene i Gol og Hemsedal i årene 1902-21 : på grunnlag av 120 kreftforskningsskjemaer. Utg. Det medicinske selskab i Kristiania. 1924. 155 s. Merknad: Tilleggshefte til Norsk magazin for lægevidenskaben, desember 1924. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ulsaker, Halgrim: Gol kyrkje, Hemsedal kyrkje, 1882-1982 : festskrift. Utg. Gol sokneråd, Hemsedal sokneråd. 1982. ISBN 8299086302. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ulshagen, Håkon: Skogen i Gol. Utg. 1962. 35 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1893 Fra: Halgrim + Kristi E. Aamundsen + Wasfaret, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: "Kjære Svigersønn og Datter Kari", USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.225, des. 1968
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, tømmerkjøring, difteri, Helse og sykdom, Arbeidsliv,
 • År: 1921 Fra: "Sterk-Ottar" (korrespondent?), Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Skandinaven, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr. 36, sept. 1921
Stikkord: ungdomsstevne, legat, byfolk, gamlehjem, kraftutbygging, kinematograf, solformørkelse, Årsvekst og avling, hjemmebrenning, Nærmiljø,
 • År: 1924 Fra: E. Bækkestad (korrespondent), Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Hallingen, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr. 49, des. 1924
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, vegarbeid, valgkamp, Politikk,
 • År: 19270730 Fra: Haavel S. Haugen (slektning), Gol, Buskerud Til: John E. Haugen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: foto, bokgave, amerikabrev, skriveferdighet, Arbeidsliv, Familieforhold, Værforhold, klesdrakt, Amerikanske forhold, tjenestejente, onnearbeid, seterdrift, bygdelag, gardskjøp, Alderdom, husbygging, amerikareise, slektshistorie,
 • År: 1932 Fra: Olav Thorshaug, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Ellen Ellenson, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.79, juni 1932
Stikkord: Kultur, folkedans, Værforhold,
 • År: 19351010 Fra: Anna Stub, Gol, Buskerud? Til: Haugen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, bok, Kultur, bokhandler,::År: 1946 Fra: Per og Liv Hagen, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Berget og Gurie Lee, Minnesota, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.135, juni 1946
Stikkord: Hverdagsliv (under krigen), frigjøringen,
 • År: 1966 Fra: Guro Hoftun Narum, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Peder H. Nelson (red. Hallingen), USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.217, des. 1966
Stikkord: legat, grunnlovsfest, Værforhold, Årsvekst og avling,
 • År: 1966 Fra: Olav Bakke, Hallingdal, Gol, Buskerud Til: Hallinglaget, USA Eier: , Publisert i: Hallingen, nr.216, sept. 1966
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, Kultur, skole, turisme,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Jordebok - odel (783 HALLINGDAL)
Odelsjordeboka for Hallingdal 1624. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 15 (1983). S. 97-118. Red. Botolv Baklien. Merknad: Omfattar Nes prestegjeld (Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommunar).
 • Dagbok (798 GOL)
Dagboksnotatar frå krigsdagane våren 1940 i Gol. Utg. Hallingdal historielag. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal. Årg. 22 (1990). S. 46-48. Merknad: Skrive av Halvor Ulsaker.
 • Eigedomsdokument (799 GOL)
Torstein Belgis arvinger - et tillegg. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 4 (1990). S. 297-299. Red. Fredrik Dyhren. Merknad: Truleg frå 1650-åra.
 • Søknad (800 GOL)
Litt um den store ætti frå Frøysåk i Gol. I: Tidsskrift for Valdres historielag. B.8 (1958-62). S. 263-266. Red. Torstein Rudi. Merknad: Brev til amtmannen frå Guri Eivindsdotter 1710. Også trykt i "Dølaminne: årbok for Hallingdal" 1984 s. 38.

Aviser