Bibliografi:Ringerike kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Bygdebøker

 • Brænden, Ola (red.): Norderhov kommune : det kommunale sjølstyre 1837-1937-1945. Utg. Norderhov kommune. 1948. 640 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steinhamar, August (red.): Norderhov : en fremstilling av herredets utvikling til 1914. Utg. I kommision hos Joh. Bye. 1914. 664 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Byhistorie – Hønefoss

 • Ropeid, Andreas: Hønefoss. Utg. Hønefoss kommune. 1952-1968. 3 b.
  • Bind 1: Sagbruk og sagarbeidere : 1600-1800. 1952. 380 s.
   • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. IX, s. 413–415.
  • Bind 2: Handverk og industri : 1800-1900. 1965. 396 s.
   • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. XIII, s. 538–540.
  • Bind 3: Kirke og skole - sentrum og service : 1800-1963. 1968. 326 s.
   • Melding: Dehli, Martin i Heimen', b. XIV, s. 509–511.
 • Ropeid, Andreas: «Hønefoss». I: Heimen, b. VIII, s. 483–490. (I serien: Vi begynner på en byhistorie).

Lag og foreninger

 • Bergsund, Bjarne (red.): Norderhov sogneselskap 1810-1960 : festskrift i anledning 150 års jubileet 10. juli 1960. Utg. [Selskapet]. 1960. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knoph, Bjørn: NAF avdeling Ringerike 75 år, 1927-2002 : historisk beretning i tekst og bilder. Utg. Avdelingen. Hønefoss. 2002. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ruud, Arnt: Fra Novemberforening til Høire : Norderhov Høires historie gjennom 75 år. Utg. Norderhov Høire. 1956. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasnæss, Paul (red.): Langs Begna : Foreningen til Bægnavassdragets regulering 75 år : 1908-1983. Utg. Foreningen til Bægnavassdragets regulering. 1983. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasnæss, Paul (red.): Skauleis til fjells : Ringerikes turistforening 1893-1993. Utg. [Ringerikes turistforening]. 1993. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrift

 • Jørstad, Arne: Hønefoss sparebank : En historisk oversikt over Hønefoss Laaneindretning 1851-1876 og Hønefoss sparebank 1876-1951. Utg. Hønefoss sparebank, 1951. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kittelsen, Ingolf: Ringerikes sparebank : en historisk skildring av Norges første landssparebanks virksomhet : 1833-1946. Utg. Ringerike sparebank. 1948. 238 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 224–226.
 • Kveseth, Per: Ambolt og robot : historien om dem som forandret Norge. Utg. Hønefoss verktøifabrik. 2000. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Trygve R.: Maskinmakerne : ei historie om Nor-Reg's tilblivelse og utvikling. Utg. EmbalLarsen. 2009. 229 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Kr. Anker: Follum gjennom 75 år : et bidrag til norsk treforedlingsindustris historie. Utg. Emil Moestue. 1948. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 181–182.
 • Pettersen, Leif Th.: Elektrisitetsforsyningen på Ringerike gjennom 75 år : jubileumsskrift. Utg. Ringerike interkommunale elektrisitetsverk. 1990. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Erik: Ringerikes sparebank : virksomheten i tidsrommet 1947-1958 : utgitt i anledning av bankens 125 års jubileum ; utarbeidet av Erik Sørensen. Utg. Banken. 1958. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Gylseth, Christopher Hals: Fra almisser til anbud : Bjørklund gjennom 100 år : 1907 - 2007. Utg. Stiftelsen Bjørklund ungdoms- og familietiltak. Hønefoss. 2007. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hønefoss 1852-2002 : skolens utvikling, byjubileet 1902 og 1952, lærer Ole Engens jubileumstale. Utg. [Hønefoss skole]. 2001. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Bodil: Yrkesopplæring i 100 år : fra Hønefoss tekniske aftenskole til Hønefoss videregående skole. Utg. Kolltapp forl. 2009. 36 s. ISBN 978-82-92596-20-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ljåstad, Atle Olav (red.): Helgerud skole 25 år : jubileumshefte : 1984-2009. Utg. [Helgerud skole]. 2009. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirker

 • Guldal, Jon: Bønsnes kirke, Ringerike. Noen historiske opplysninger om den gamle lovekirke. Utg. Villvoll skrivestuggu. 1942. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kollandsrud, Kaja: Krusifiks fra Haug kirke, Buskerud : C nr. 3604 : undersøkelser og behandling. 27. Utg. UiO. Oldsaksamlingen. 1994. 156 s. (Varia, ISSN 0333-1296 ; 27)
 • Ringkjøb, Audun Frode: Tyristrand kirke : 1857-2007 : 150-års jubileumsberetning. Utg. Tyristrand menighetsråd. 2007. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torgersen, Egil: Strømsoddbygda kapell. Utg. Lunder menighet, [u.å.]. 64 s. 978-82-92596-17-3.

Slektshistorie

 • Borgersrud, Grete og Jon-Otto Aarnæs: Riddergaarden og familien Ridder. Utg. G. Borgersrud, J.O. Aarnæs. 2008. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ellingsen, Knut: Ellingsenslekta : slekta etter Randi Marie og Emil Ellingsen født 1874-75, Tyristrand - Nakkerud ved Tyrifjorden. Utg. [K. Ellingsen]. Oslo. 2003. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fougner, Nic. K.: Anetavle for ingeniør Nicolay Knudtzon Fougner og hans søskende : samt endel slektsoplysninger om Fougner-ætten fra Søndre Fougner i Gausdal, Stein på Ringerike m.v. Utg. Cammermeyer. 1946. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Enkeltgarder

 • Borgersrud, Grete og Jon-Otto Aarnæs: Liv og endring på Tanberg gård : en familie og en gård i 100 år. 2011. 111 s. ISBN 978-82-997572-3-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borgersrud, Grete og Jon-Otto Aarnæs: Tanberg i Norderhov : en gammel gård på Ringerike. 2010. 285 s. ISBN 978-82-997572-2-5.
 • Lindstad, Olav: Hverven i Norderhov : litt av hvert fra en gammel Ringeriksgard. Utg. [O. Lindstad]. 2005. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Krig og forsvar

 • Bakke, Gudmund: Vågårds-gruppa : en beretning om kommunistisk motstandskamp på Ringerike 1942-45, og om gutta på Skrubbheim. Utg. [G. Bakke]. 2000. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harsson, Bjørn Geirr og Per Christian Hurum: Med Milorg D14.2 på skauen, 1944-45. Ringerike, Hadeland og Hallingdal. 1995. 159 s. ISBN 82-993490-0-1. Digital versjonNettbiblioteket.

Vikingtid og middelalder

 • Bugge, Sophus: Norges Indskrifter med de yngre Runer : Hønen-Runerne fra Ringerike. Utg. Fondet. Kristiania. 1902. 21 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grieg, Sigurd: Gjermundbufunnet : en høvdingegrav fra 900-årene fra Ringerike. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1947. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Eyvind Fjeld, Magnus Rindal (red.): Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570 : originaltekster med oversettelse til moderne norsk. Utg. Kolltopp forl.. 2009. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Jan Henning, Perry Rolfsen (red.): Halvdanshaugen : arkeologi, historie og naturvitenskap. Utg. Universitetets kulturhistoriske museer. 2004. 376 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lien, Hans Olav: Oppdagelsen av Amerika - årtusenets bedrag : om kongen av Ringerike og alle de andre som oppdaget Amerika. Utg. Kolofon. 2006. 315 s. ISBN 978-82-300-0277-3.
 • Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570. Originaltekster med oversettelse til moderne norsk. Ved Eyvind Fjeld Halvorsen og Magnus Rindal. Utg. Ringerike slektshistorielag ved Bjørn Geirr Harsson. Kolltopp forlag. 2009. 264 s. ISBN 978-82-92596-21-0.
 • Slomann, Wencke: Sætrangfunnet : hjemlig tradisjon og fremmede innslag. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1959. 62 s. Merknad: Norske oldfunn nr 9. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker og tidsskrift

Annet

 • Berge, Per Erik, Erik Nystrand: Ådalsmusikken : låter fra historiens tussmørke og litt til-. Utg. Per-Erik Berge. 2009. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bråthen, Eldor: Vassfarbrøtningen : om tømmerfløting (brøtning) i Hedalen, Hedalsvassfaret og Øvre Ådal. Utg. Vassfaret elvekasse. 2007. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Trygve: Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen : fra kjerraten i Åsa til sagene ved Lysakerelva - vannveien fra Tyrifjord til Oslofjord. Utg. T. Christensen. 1997. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Greni, Gunvor: I Greven av Oppkuvens tid : en historie om Heggelia. Utg. Dreyer. 2014. 86 s. ISBN 978-82-8265-089-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gylseth, Christopher Hals og Olav Norheim: Søndre torg i Hønefoss. Utg. Ringerike historielag. 2009. 38 s. ISBN 978-82-996833-8-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harsson, Bjørn Geirr og Per Christian Hurum: De kom om natten. Om slippstedene på Hadeland, Ringerike og Hallingdal. 2005.
 • Høyendal, Sten: Sikt- og sakefallsregnskap fra Ringerike 1612-1660 : utdrag fra fogderegnskapene. Utg. Ringerike slektshistorielag. 2011. 56 s.
 • Langseth, Bjarne: Verdt å kjempe for : Randselvas verdier i et historisk perspektiv og hvordan Viulkraften kom tilbake i lokalsamfunnets eie. Utg. B. Langseth. 1995. 119 s. ISBN 8299335507. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lien, Ragnvald: Naturvitenskapelig bibliografi for Hole og Ringerike kommuner. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotektjenesten ved det Matematisk-naturvit, 1983. - 114 bl. ISBN 82-7000-116-3
 • Lyse, Peter: Attved Tyrifjorden : målføre og tradisjon frå Ringerike. Utg. Universitetsforl. [1976]. 270 s. ISBN 82-00-09423-5. Merknad: Skrifter frå Norsk målførearkiv ; 31. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Stemshaug, Ola i Heimen, b. XVII, s. 314–315.
 • Solberg, Thorleif: Vågårds og Marigårds historie. 2014. 232 s. ISBN 978-82-92596-29-6.
 • Svanøe, Endre Johannesen: Begnalinjen : en fremstilling angaande jernbane gjennem Aadal og Begnas Dalføre. Utg. Malling. 1922. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østlund, Jan Helge: Ringerike i gamle dager : en tids- og miljøskildring fra Ringerike i gamle dager-. Utg. Kolltopp forl.. 1999. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

 • Aasnæss, Steinar: Ringeriksbanen: konsekvenser for Ringeriksregionen, sett med hensyn på bosetting og sysselsetting ved bygging av Ringeriksbanen. Hovedoppgave i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1993.
 • Bakke, Gudmund: En storkommunes første 10 år. Er forventningene innfridd? Ringerike kommune 1964-74. Hovedoppgave i historie, Oslo 1975.
 • Bekkelien, Anne Kjersti: Bibliografi over Ringerikesamlingen ved Ringerike bibliotek. Hovedoppgave ved SBH, Oslo 1983. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brunes, Ole og Kjøll, Øivind: Nes i Ådal - fortid og framtid. En analyse av utviklingen, årsakene til denne og mulige utviklingsretninger i Nesområdet i Ringerike kommune. Hovedoppgave ved NLH 1976.
 • Drøyli, Anne: By- og tettstednære skogområders vilkår i kommunal arealplanlegging de siste 30 år med Hønefoss som eksempelområde. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1995.
 • Jacobsen, Harald: Et spørsmål om balanse? Næringsgrunnlag og bosetning på Ringerike i jernalderen. Hovedoppgave i kunsthistorie og klassisk arkeologi, Oslo 1984.
 • Josephson, Ingeborg: Ringerike, en bibliografi. Hovedoppgave ved SBH, Oslo (?) 1973.
 • Klungsøyr, Jostein: En intensiv analyse av Ringerikeregionens åpne ungdomsskoler. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1981.
 • Lien, Karsten: Vannressurskartlegging i Sokna-vassdraget på Ringerike. Med konsekvensanalyse i bruken av vassdraget. Hovedoppgave i naturgeografi, Universitetet i Oslo 1985.
 • Løvenskiold, Fredrik Clarin: Optimale broløsninger på skogsbilveier. Mastergradsoppgave i skogfag, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2006
 • Nilsen, Sidsel Bræin: Krokskogen, Bærumsmarka og Vestmarka. En bibliografi. Hovedoppgave ved Statens bibliotekhøgskole 1986.
 • Nilsen, Tore: Forholdet mellom allmuen i Hallingdal og Ringerikes sorenskriveri og den lokale og sentrale øvrighet under den store nordiske krig 1709-1720. Hovedoppgave i historie, Bergen 1978. 95 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orre, Thorleif: Hofsfosskonflikten 1923. Hovedoppgave i historie, Oslo 1979.
 • Solbraa, Per Oluf: Deltidslandbruk på større bruk. En undersøkelse basert på intervju i Ringerike kommune. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Solheim, Svein: Lokal protest. En studie av to lokale aksjonsgrupper i storkommunen Ringerike. Hovedoppgave i statsvitenskap, Oslo 1978.
 • Stubbråten, Per Håvard: Milorg D 14.2 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden på Ringerike, Hadeland, Sollihøgda og i Hallingdal. Hovedoppgave i historie, Oslo 1972.
 • Telste, Kari: Mellom liv og lov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1992. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thorsby, Svein: Effekten av statlig vannforurensningspolitikk på kommunal innsats i avløpssektoren. En studie av de fire kommunene som grenser til Tyrifjorden: Lier, Modum, Hole og Ringerike. Hovedoppgave i statsvitenskap, Oslo 1981.
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981.
 • Wiig, Margrete: Kommunesammenslutning - endring i kommunal administrasjon og politikk. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1975.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18721001 Fra: Iver Sætrang (bror), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson (jnr.281/1992), Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Helse og sykdom. Brev nr. 499.
 • År: 1876 Fra: Guri Rustand, Ringerike, Buskerud Til: T.J. Midvey, USA Eier: Elling Elsrud, Ådalen, Buskerud
Stikkord: Familieforhold, testamente, pengekrav,
 • År: 1881 Fra: (mor og bestemor), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Emigrasjon, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1883 Fra: Thore Gulbrandsen Elsrud (svigerfar), Ringerike, Buskerud Til: Henrik Ohnstad, USA Eier: , Publisert i: Ringerike, 1986
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, Alderdom, Nærmiljø, dødsfall, Helse og sykdom. Brev nr. 97.
 • År: 18860311 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: auksjon, sengeklær, Økonomiske kår, skifte, verge, arving, Amerikanske forhold, Emigrasjon, Værforhold, priser, husdyr, brevskriving. Fulltekstversjon av brev nr. 501
 • År: 18881028 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Årsvekst og avling, Værforhold, jernbane, priser, Økonomiske kår, husdyrfôr, husdyrhold, avis, meieri, Næringsliv, fabrikk, pengesending, fullmakt, Amerikanske forhold, decoraposten, gardssalg, brevskriving, Kultur, korn, poteter, høy. Fulltekstversjon av brev nr. 502
 • År: 18921104 Fra: Ellef Berg (bror), Ringerike, Buskerud Til: A.T. Berg, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Arbeidsliv, kirkesanger, undervisning, foto, skogeier, kirkebygg, gym.,skolebygning, Økonomiske kår, prest, konfirmantundervisning, Kultur, kvinneforening, hedningemisjon, historiekunnskap, Religiøsitet, Årsvekst og avling, onnearb, hustaksering. Brev nr. 1034.
 • År: 19000401 Fra: Helga (søster) Olsen, Ringerike, Buskerud Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: spiritisme, forelesninger, lærerseminar, Helse og sykdom, kusma. Brev nr. 3217.
 • År: 19000430 Fra: Helga (søster) Olsen, Ringerike, Buskerud Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: presang, professorbrev, ungdomsforening, Værforhold. Brev nr. 3221.
 • År: 19000628 Fra: Helga (søster) Olsen, Ringerike, Buskerud Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: psykologistudier, selvstudium, sykling, drømmeeksperimenter, spiritisme, bispevisitas, eksamen, seminarium, familiebesøk,
 • År: 19020422 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Amerikanske forhold, Værforhold, Kommunikasjon, vogn, Årsvekst og avling, hjemvendt emigrant, gardskjøp, konfirmasjon, skolegang, Emigrasjon, Kultur, dødsfall, Nærmiljø. Brev nr. 503.
 • År: 19050119 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gudbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, blindhet, mavesmerter, operasjon, Alderdom, diett, gikt, Årsvekst og avling, priser, Økonomiske kår, Værforhold, Arbeidsliv, tømmer, sliperi, eiendomskjøp, kontorarbeid, almanakk, korn, poteter, høy. Brev nr. 504.
 • År: 19050413 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gudbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: fødselsdag, gave, Religiøsitet, Værforhold, husdyrfôr, priser, Økonomiske kår, kontorarbeid, Kvinnekår, håndarbeid, Alderdom, dødsfall, Nærmiljø. Brev nr. 505.
 • År: 19051014 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Årsvekst og avling, husdyrhold, meieri, Næringsliv, priser, Økonomiske kår, krig, Politikk,unionsoppløsning, festninger, mobilisering, Alderdom, reise, lønn, kontorarbeid, husdyrfôr, svensken, korn, poteter, høy. Brev nr. 506.
 • År: 19060123 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Årsvekst og avling, tømmerkjøring, priser, Økonomiske kår, sliperi, svensken, mobilisering, unionsoppløsning, kongeparet, kronprinsen, Politikk, enevoldsmakt, Alderdom, kontorarbeid, husholdningsskole, telefon. Fulltekstversjon av brev nr. 507
 • År: 19060705 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, militærtjeneste, onnearbeid, slåmaskin, Årsvekst og avling, skatter, tømmer, Kultur, unionsoppløsning, kontorarbeid, skolegang, bøker,operasjon, Politikk, avis. Brev nr. 508.
 • År: 19070413 Fra: Maren Gullerud (søster), Ringerike, Buskerud Til: Gulbrand Sætrang, USA Eier: Walter Steffenson, Rochester, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, medisin, gikt, tømmerkjøring, ved, kontorarbeid, Nærmiljø, begravelse, dødsfall, Værforhold, jernbaneanlegg, Kommunikasjon, bok, kultur. Brev nr. 509.
 • År: 19270317 Fra: Hønefos og Oplands Privatbank, Hønefos, Ringerike, Buskerud Til: Torgeir Høverstad, 715, Solano Ave, Los Angeles, USA Eier: NAHA,
Stikkord: pengeforsendelse. Brev nr. 2081.
 • År: 19461118 Fra: Richard (nevø) Bjørnholdt, Hønefoss, Ringerike, Buskerud Til: Sofie , USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Annen verdenskrig, konsentrasjonsleir. Brev nr. 1882.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (826 RINGERIKE)
Et brev fra: Hawaii 1881. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 61 (1989). S. 6-7. Red. Ingeborg Elsrud. Merknad: Avsendar: Johannes Johansen.
 • Amerikabrev (827 RINGERIKE)
To brev om gullgraving i British Columbia: Amerikabrev - ... funnet på Elsrud gård, Ådalen. Brev fra Ole O. Haugerud d.y. 1859 og 1860. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 60 (1988). S. 41-43. Red. Ingeborg Elsrud.
 • Amerikabrev (828 RINGERIKE)
Amerikabrev. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 56 (1984). S. 55-58. Red. Per Goplerud, Ingeborg Elsrud. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Ole S. Johnson 1930, Iver Elsrud 1869.
 • Australiabrev (829 RINGERIKE)
Australiabrev fra Ole d.e. Haugerud. Om en sjøreise i 1857. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 59 (1987). S. 10-13.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (830 RINGERIKE)
Norderhov for 250 år siden. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 58 (1986). S. 4-7, 60-62. Red. Geir Helgen. Merknad: Svar frå kapellan Henrik Christian Blichfeldt Wirring.
 • Diplom (831 RINGERIKE)
Fra museets arkiv: To middelalder-dokumenter. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 60 (1988). S. 50. Merknad: Frå 1304 og 1361. I omsetjing.
 • Eigedomsdokument - utskifting (832 RINGERIKE)
Ekstrautskrift af: Buskerud Amts Udskiftningsprotokoll vedkommende gardene: Østre Hønen, Ringvold, Gusgaarden, Norderhovs Præstegaard, Norderhovs Klokkergaard. Paabegyndt 24. April 1867. Sluttet 25. April 1874. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 61 (1989). S. 22-31.
 • Eigedomsdokument - utskifting (833 RINGERIKE)
Frog i Norderhov. Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1966/67. S. 30-32. Merknad: Frå 1722.
 • Folketeljing 1865 (834 RINGERIKE)
Folketelling 31. desember 1865. Aadalens præstegjeld. I: Hringariki. Medlemsblad for Ringerike slektshistoriegruppe. Årg. 1, nr 1 (1991) s.60 - 75; årg. 2, nr 2 (1992) s. 2678. Merknad: Lett redigert.
 • Folketeljing 1900 (835 RINGERIKE)
Folketelling 3. desember 1900 - Tyristrand. I: Hringariki. Medlemsblad for Ringerike slektshistoriegruppe. Årg. 1, nr 1 (1991) s. 3359; årg. 2, nr 1 (1992) s. 2874.
 • Føderådskontrakt (836 RINGERIKE)
Om Strande og Strandefolket ved Sperillen. Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1970/71. S. 10-16. Red. Einar Hennis Dokken. Merknad: Frå 1800.
 • Føderådskontrakt (837 RINGERIKE)
En føderådskontrakt fra Ådalen. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 60 (1988). S. 25. Merknad: Frå Tytodden 1775.
 • Føderådskontrakt (838 RINGERIKE)
Livøre (føderåd). Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1945/46. S. 18-20. Red. Erling Bjørke. Merknad: Frå Nordre Bårnås 1840.
 • Manntal 1664-66 (839 RINGERIKE)
Sogneprestens manntall 1666. Norderhov. Utg./ Red. Tom Larsen. 1990. [27] s.
 • Måtehaldskontrakt (840 RINGERIKE)
Lunder Annex Maadeholdsforening. Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1948/49. S. 16-18. Merknad: Frå 1842.
 • Norgesbrev (841 RINGERIKE)
Amerikabrev. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 58 (1986). S. 30-31. Red. Ingeborg Elsrud. Merknad: Avsendar: Thore Gulbrandsen Elsrud 1883.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (842 RINGERIKE)
Skattemantallet fra 1528 på Ringerike. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 55 (1983). S. 15-22. Red. Eyvind Fjeld Halvorsen. HOLE
 • Søknad - privilegium (843 RINGERIKE)
Lagmannen og hans bruk. Et glimt av Ringerikes historie. Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1948/49. S. 5-9. Red. Roar Tank. Merknad: Om sagbruksprivilegier i Ringerike, Land og Hadeland 1671. Modernisert ortografi.
 • Tingbok (844 RINGERIKE)
Tingbok for Ringerike. Utg. Slektshistoriegruppa i Ringerike historielag. B.1: 1652-53. 1988. 112 s. B.2: 1658-60. 1992. 57 s. + tillegg. B.3: 1660-62. 1993. 113 s. HOLE

Aviser