Bibliografi:Telemark fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

 • Aarsskrift. Utg. Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland. 1907-1954. Merknad: variant tittel Årsskrift
 • Aarsskrift. Utg. Historielaget for Telemark og Grenland. 1918-1946. Merknad: Variant tittel Årsskrift.
 • Andersen, Bo Lilledal (red.): Mat frå Telemark. Oppskrifter og tradisjonar samla inn av Telemark bondekvinnelag. Utg. Telemark bondekvinnelag. 2. utg. 1991. 111 s.
 • Aune, Anne: Avkriminalisering av leiermål. En studie av lov og rettspraksis i leiermålsaker i Nedre Telemark sorenskriveri 1727-1797. Utg. Tingbokprosjektet. 1994. 160 s. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; 10). ISBN 82-91472-04-1
 • Edvardsen, Vidar og Jahnsen, Jahn: Telemark-kanalene. Registreringsrapport bygninger og anlegg 1982–1984. Oppdrag fra Riksantikvaren og Olje- og energidepartementet. 1984. 84 s.
 • Espelund, Arne: Jernet i Vest-Telemark der tussane rådde grunnen = Iron in Western Telemark where the goblins ruled. Utg: Arketype. 2004. 200 s. ISBN 82-992430-8-4
 • Gardåsen, Tor Kjetil: Byggeskikk og boskikk i nedre Telemark 1750-1950 : form, bruk, mening. Utg. Telemark museum. 2011. 539 s. ISBN 9788290692310
 • Helleberg, Odd Arne: Alexander Rabe von Pappenheims jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca. 1615. Utg. O.A. Helleberg. 1991. 255 s. ISBN 82-992572-0-4
 • Holme, Edvard: Fra Telemarken. Liv og skikke i det forrige aarhundrede. Utg. Gunleikson. 1911. 82 s. Merknad: Edvard Holme er psevdonym for Nils Høgevold.
 • Henriksveen, Herman: Bakke opp og bakke ned : rutebildrift i Vest-Telemark. Utg. Vest-Telemark bilruter. 1997. 262 s. ISBN 8299426405. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jensenius, Caspar Holten: Økonomisk beskrivelse over Bratsberg amt. Ledsaget med praktiske bemærkninger, samt et tillæg om grunddigning (draining). Utg. Selskabet for Folkeoplysningens fræmme. 1852. 149 s.
 • Jordeple og søteple : potet og eple : oppskrifter og tradisjonsstoff. Utg. Telemark bygdekvinnelag. 2011.135 s. ISBN 9788299880404
 • Jordheim, Knut (red.): Lærerutdanning i Telemark gjennom 250 år. Utg. Høgskolen. Notodden. 1988. 488 s.
  • Melding: Sirevåg, Tønnes i Heimen, b. XXVI, s. 61–62.
 • Mandt, Engelbret Michaelsen Resen: Historisk beskrivelse over øvre Tellemarken. Utg. Lokalhistorisk forl.. 1989. 125 s. ISBN 82-7404-033-3
 • Munthe, Kjersti Sissener: "Jeg har her fundet, hvad jeg vidste var her-". Den unge maleren Eilif Peterssens studiereiser i Telemark og besøk i Eidsborg i 1873. Utg. Vest-Telemark museum. 2004. 36 s.
 • Nerbøvik, Jostein: Bondevener og andre uvener : ein studie frå Telemark. Utg. Samlaget. 1979. 156 s. ISBN 82-521-0938-1
 • Nordstoga, Torvald: Sol gjeng upp - Sol gjeng ned: Trekk frå edruskapsarbeid i Telemark, Strømmen 1998
 • Noss, Aagot: Draktskikk i Aust-Telemark. Mangfald og endring. Bø, Gransherad, Heddal, Hjartdal, Sauherad. Utg. Novus forl. 2010. 195 s. ISBN 978-82-7099-582-0.
 • Olsnes, Aanund: Lokalhistorie i Telemark – eit brokute landskap. I: Heimen, b. XXXI, s. 73–86.
 • Olsnes, Aanund: Telemarks seine integrasjon i kongeriket Noreg – bakgrunn og fylgjer. I: Heimen, b. XXVIII, s. 193–203.
 • Qvisling, J.L.: Til Øvre Telemarkens historie. Spredte bidrag fra det 18. og 19. aarhundrede. 1908. 187 s.
 • Qvisling, J. L.: Øvre Telemarkens historie i det 17de aarhundrede. 1906. 296 s.
 • Rian, Øystein: Bratsberg på 1600-tallet. Stat og samfunn i symbiose og konflikt. Utg. Universitetsforl. 1997. 516 s. ISBN 82-00-22519-4
 • Sanden, Gunnar: Vest-Telemark boki. Utg. @NNO forlag. 2004. 230 s. ISBN 8299610834
 • Schwach, Conrad Nicolai: Thelemarkiske optegnelser. Med etterord av Rikard Berge. Utg. Erik Gunleikson. 1921. 36 s.(Norske folkeminnesamlarar ; 2:3)
 • Stoa, Nils Jørgen: «Fogdene i Bratsberg len i 1620- og 30-årene». I: Heimen, b. XX, s. 179–190.
 • Telemark fylke. Red. Sigurd T. Sandbu. Utg. Bøndernes forlag. 1949. 95 s. (Jonsok 1947).
 • Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark historielag. Utg. Telemark historielag. 1981-. ISSN 0800-3408.
  • Nr. 22: Kystkultur. Red. Kirsten Tangen, Ove Lunde, Knut A. Finborud. 2001. 152 s.
  • Nr. 23: Hardangervidda. Red. Svein Aas Pedersen ofl. 160 s.
  • Nr. 24: Fra svartebok til fastlege. Red. Ove Lunde ofl. 156 s.
  • Nr. 27: Telemark - ein diktarheim. Red. Nils Ivar Agøy. 2006. 144 s.
  • Nr. 28: Byer i Telemark. Red. Nils Ivar Agøy ofl. 2007. 184 s.
  • Nr. 30: Langs Kvenna før og no. Red. Johan Vaa. Utg. 2009. 238 s. ISBN 978-82-993715-1-3.
 • Telemarks historie. Red. Olav Rovde ofl. Utg. Fagbokforlaget. 2014. 3 b.
  • B.1: Før 1814. Red. Øystein Rian. 385 s. ISBN 978-82-450-1407-5.
  • B.2: 1814-1905. Red. Nils Ivar Agøy og Ellen Schrumpf. 359 S. ISBN 978-82-450-1408-2.
  • B.3: Etter 1905 Red. Olav Rovde og Ingvar Skobba. 371 s. ISBN 978-82-450-1409-9.
 • Telemarksmagasinet. Utg. Telemarksmagasinet ISSN 1501-0414 Hjemmeside
 • Tveitane, Mattias: «Kviteseid-Eidsborg. Om namn, eigedomsforhold og samferdsel i Vest-Telemark i eldre tid». I: Heimen, b. XVIII, s. 635–650.
 • Årbok for Telemark. Utg. Telemark mållag. 1955-. ISSN 0587-4076
  • Flaten, Turid: Årbok for Telemark. Register 1955-1972. 1973. 23 bl.
  • 2007: Soger om levd liv. Red. Ruth Slokvik. 216 s. ISBN 82-92451-12-9.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aarnes, Tone: Høgre i Telemark. Landdistrikt og byar 1919-1927. Bergen 1980 Fag: Historie
 • Aasen, Inge Vidar: Den kommunale gjeldskrisa i Telemark 1925/26 - 1935/36. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Aasmundtveit, O.: Høtt skjer'a? Ei sosiolingvistisk gransking av talemålet til unge i Vest-Telemark. 2008.
 • Amundsen, Øystein Magnus: Neolitikum i Agder og Telemark. En komparativ analyse av keramikk og flintøkser. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Aronsen, Elisabeth: Skrift og rett. Utviklingen av en skriftkultur i Telemarks rettssystem i perioden 1300-1450. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune:
 • Aslaksby, Truls: Skiensfjord-klassisismen. Bygningsstil i handels- og produksjonsmiljøene mellom Ulefoss og Langesund ca 1800-ca 1850. Universitetet i Oslo 1977. Kunsthistorie.
 • Aune, Anne: Avkriminalisering av leiermål. En studie av rettspraksis i leiermålssaker i nedre Telemark sorenskriveri 1727-1797. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Historie. Kommune:
 • Bakka, Trygve: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdaveger mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal, Vest-Telemark. Oslo 1946 Fag: Norsk
 • Bartnes, Erik: Praktisk eksempel på bygdeturistnæring i Telemark. NLH 1965 Fag: NLH
 • Birkenes, Jon: Milorg i D 17 (Nedre Telemark) 1940-1945. Oslo 1980 Fag: Historie
 • Bjercke, Kari Benedikte: Desimering av fornminner gjennom et halvt århundre. En komparativ analyse med materiale fra Telemark. Universitetet i Oslo. 2011. Nordisk arkeologi.
 • Bjerregaard, Ragnhild: Middelaldertradisjon i 1700-årenes bygdekunst. Treskurd i øvre Setesdal og vestre Telemark. Oslo 1941 Fag: Kunsthistorie
 • Brataas, Morten: Bo- og driveplikt; Konsekvenser for ressurstilpassingen på ulike gardsbruk belyst ved en undersøkelse i Telemark. NLH 1983 Fag: Landbruksøkonomi
 • Breian, Ingjerd: Bosettingsmønsteret og inntektsutviklingen i Telemark. Hovedtrendene på kommunenivå fra 1950 til 1991. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune:
 • Breivik, Tor: Poul Hansen - fogd i Øvre Telemark 1746-1770. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Buggeland, Tord: "Den sal. mandtz ringe efterladenscab i løst og fast". En undersøkelse av formuesforhold 1701-1716 i Romsdal og Nedre Telemark. Bergen 1969 Fag: Historie
 • Byberg, Lis: Biskopen, bøndene og bøkene. Leseselskapene i Christianssands stift 1798-1804. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Rogaland: Se også Agder, Telemark: Se også Agder]
 • Dammann, Åse: Kulturminner i drift. Å være eier av fredete hus på gårdsbruk i Telemark og Oppland. Universitetet i Oslo. Etnologi.
 • Distad, Noralv: Fordelingsprosessar i vanskeleg avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtalar mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Bergen 1985 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Febakke, Marit; Krogstad, Mette; Spitalen, Mari; S: Register til Historielaget for Telemark og Grenland Aarsskrift. Oslo?? 1983 Fag: SBH
 • Feldborg, D.: Gjestestuer i Vest-Telemark 1790-1890. 2007.
 • Flaten, Turid: Register til Årbok for Telemark 1955-1972. Oslo, SBH 1973.
 • Flo, A.B.: Norsk bygdeturisme. Samarbeid en visjon eller virkelighet? Kvantitiv undersøkelse om bygdeturisme i Sogn og Fjordane og Telemark. 1992.
 • Endresen, Trond: Telemarkskanalen. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Evensen, Anders Skrede: A.O. Vinje som målreinsar. Universitetet i Oslo 1979. Nordisk.
 • Groseth, Lars: Å finne sted. Økonomiske og rituelle landskap i Telemark i sen-neolitikum og bronsealder. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Gundersen, Hanne og Aase, Astrid: Register til Skien-Telemark turistforenings årbøker. Oslo?? 1980 Fag: SBH
 • Hansen, Kristoffer Ullern: Konflikter mellom bruk og vern i Hardangervidda Nasjonalpark. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: [Merknad: Buskerud: se også Hardanger, Telemark: se også Hardanger]
 • Hanssen, Sigrid Hillern: Studier i Øvre Telemarks vikingetid. Oslo 1969 Fag: Arkeologi
 • Hanto, Anne: Telemark - en bibliografi. Oslo?? 1970 Fag: SBH
 • Hjukse, R.Ø.: Stakk og liv. Telemark lærerhøgskole Notodden 1980.
 • Hunnes, Asbjørn: Konfirmasjonen i grisgrendte strok. Ei gransking omkring gjennomføringa av Kyrkjerådet si nyordning for konfirmasjonstida i Telemark og på Sunnmøre. Oslo 1978 Fag: Kristendomskunnskap
 • Hvalvik, S.: "Elever modtages til oplærelse i sygepleien". En historisk analyse av sykepleieutdanningens framvekst i Telemark i perioden 1890-1919. 1996.
 • Høgetveit, S.: Entrepenørar i Vest-telemark. Dynamikken mellom entrepenørar og samfunn. 2008.
 • Jørgensen, Eivin: Treforedlingsindustrien ved Skiensvassdraget 1870-1900. NHH. Økonomisk historie.
 • Karlsen, Jan Holte: BU-midlene i Telemark. Et regionalt perspektiv. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune:
 • Klevar, Bjørg: Register til Årbok for Telemark. Årgangene 1973-75. Oslo?? 1982 Fag: SBH
 • Krumsvik, R.J.: Telemark og personlegdomstrekk i eit sosiokulturelt perspektiv. 1996.
 • Kvale, Svein Egil: Tveit-namna i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Nordisk. Kommune: [Merknad: Telemark: se også Agder]
 • Lande, Eivind: Kraft og konsesjon. Lokaliseringen av Norsk Hydros produksjonssystem i Telemark 1902-1940. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune:
 • Løken, Roar: Militær motstand i Milorgs D 16 1940-1945. (Telemark og Buskerud.) Oslo 1976 Fag: Historie
 • Messel, E.: Telemarkfeet. 1989.
 • Mjaaland, Tarjei: Distriktsutbygging i Telemark. En analyse av Distriktenes utbyggingsfonds støttetildelinger. Diplomoppgave BI 1984.
 • Moen, Sigrid: Pestepidemien i Telemark fogderi i 1626. En epidemiologisk studie. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune:
 • Moland, Carolina M.: Født til å eie. En kulturvitenskapelig analyse av odelsjenter fra Aust-Agder og Telemark. Universitetet i Bergen 2005. Kulturvitenskap.
 • Mykleby, Axel Christopher: Kur- og sesonghoteller i Norge 1880-1900. Et bidrag til historien om fremveksten av turisthotellene på Vestlandet og i Telemark. Universitetet i Oslo 1983. Fag: Kunsthistorie (magistergradsavhandling). Kommune: [Merknad: Telemark: se også Vestlandet]
 • Nesland, Knut: Telemark folkehøgskole og Jakob Naadland. Ei framstilling av Jakob Naadland med skolen og hans soge som bakgrunn. Oslo 1974 Fag: Pedagogikk
 • Nordbø, T.D.: Vekstmuligheter og vekstambisjoner i næringslivet i Vest-Telemark. En kreativ studie. 2002.
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Nygaard, Edith Marie: De romanske steinkirkene i Telemark: beskrivelse, analyse og tolkning. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Kunsthistorie (magistergradsavhandling). Kommune:
 • Næs, Helge: Hovedtrekk ved den sivile motstandsbevegelse i Telemark under okkupasjonen 1940-45. Oslo 1984 Fag: Historie
 • Omholt-Jensen, Jakob: Telemark fylke i gammel tid. Administrative inndelinger. Oslo 1925 Fag: Historie
 • Opstad, Leiv: Det interkommunale utleieselskapet Vest-Telemark Nærungsbygg A/S som eit virkemiddel i distrikstutbygginga. Oslo 1978. Sosialøkonomi.
 • Ormestøyl, Per: Drikkevondet: Ei gransking av folkemeininga kring alkohol og alkoholstyring i perioden frå 1814 fram til folkerøystinga i 1919 med vekt på Telemark, Universitetet i Oslo, 2014 Fag: historie. Digital utgåve.
 • Otterstad, Anne Steina: Politiske alternativer i en krisetid. Stortingsvalget i 1933 i Telemarks landdistrikter og tilslutningen til Nasjonal Samling - Bygdefolket. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Reiersen, Magne: Kommunalt tiltaksarbeid. En beskrivelse og analyse av kommunalt tiltaksarbeid i 14 Telemarkskommuner. Oslo 1982 Fag: Statsvitenskap
 • Rue, Halvor K.: Etablerarstipend og kommunalt tiltaksarbeid. Ei hovudoppgåve om jobbskaping i Telemark. Norges landbrukshøgskole 1990. Allsidig jordbruk.
 • Rui, Odd Vidar: Folkeopplysning og kulturpolitisk strid i Telemark. Viggo Ullmann og Telemark Folkehøgskule 1878-1892. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune:
 • Røste, Ole Christoffer: Offentlig prisregulering og verdiskapning i norsk skogbruk. En studie av avvirkningspotensialet på ulike eiendomsstørrelser i Telemark. Norges landbrukshøgskole 1999. Økonomi og ressursforvaltning.
 • Sandsdalen, Unni: "Forvillelsen". En vekkelse i Øst-Telemark i 1840-åra. Oslo 1980 Fag: Folkeminne
 • Skau, Irene: Opprettelsen av hjelpemiddelsentralen i Telemark. En analyse av en reorganiseringsprosess. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Slinning, Tore: Bergmalingene i Telemark. Kultstedenes tidfestingog sosiale sammenheng. Universitetet i Bergen 2002. Arkeologi.
 • Stenstad, Asborg: Bokbestand og bokkjøp i 1790-årene. Tre auksjoner i Christiansand stift. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1999. Fag: . Kommune: [Merknad: Rogaland: se også Agder, Telemark: se også Agder]
 • Sætra, Gustav Grunde: Embetsmann, bonde, borger. Konflikten mellom trelasthandlerne i Arendal og bøndene i opplandet. (Deler av Aust-Agder og Vest-Telemark.) Bergen 1980 Fag: Historie
 • Sørlie, Jon Erik: Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes utbyggingsfond. En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970-1975. Bergen 1978 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Telnes, Bergit: Bergverksdrift og bondeopprør. Vest-Telemark 1538-1549. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune:
 • Thoresen, Svein Olav: Kviteseid seminar. Eit skuletiltak i Vest-Telemark. Oslo 1979 Fag: Pedagogikk
 • Trollerud, Elin: "Han Far". Bygdefolkets holdninger til presten belyst ut fra sagnmateriale fra Numedal og Telemark ca. 1650-1900. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Telemark: Se også Numedal]
 • Tveitane, Ottar: Ei jamføring av språket (lydverk, formverk og evt. ordfang) i Glossemata Tellemarchica (Fyresdal 1698) og vest-telemålet i dag, og ei vurdering av korleis Bloch gjev att målføret i skrift. Oslo 1973 Fag: Norsk??
 • Vangen, M.R.: Min brud og mitt hjerte. Henrik Sørensens forhold til Telemark og Telemark-tradisjonene i norsk kultur. 2005.
 • Warholm, Eva Inger-Lise: "Ikkje klassisk danning, men uppseding i vaar eigen norske kultur". En sammenlikning av de frilyndte ungdomslagene i Telemark og Vestfold i perioden 1895-1920. Universitetet i Oslo 2002. Historie.
 • Westhrin, V.: Regionsreformen - en kamp om lokaldemokratiets framtid? En dybdestudie av politikerrollen i regionsforsøket Buskerud-Telemark. 2006.
 • Ystebø, Asbjørn Odd: Atterljom av ferdrearven. Forfattaren Jon Norstog frå Telemark til Midtvesten. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Nordisk. Kommune:
 • Øverbø, S.D.: Den historisk-topografiske litteraturen fra 1780-årenes Bratsberg. En analyse av bakgrunn, komposisjon og tendens. 1993.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (925 TELEMARK)
Amtstings/Fylkestingsforhandlingar. Bratsberg amt/Telemark fylke. 1838.
 • Jordebok - odel (926 TELEMARK)
Alexander Rabe von Pappenheims jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca 1615. Utg./ Red. Odd Arne Helleberg. 1991. 255 s.
 • Diplom (927 ØVRE TELEMARK)
Et bispebrev frå 1395. I: Årsskrift. Tokke historielag. 1985. S. 45-51. Merknad: Hyrdebrev til bøndene i øvre Telemark. I omsetjing frå "Illustreret Norges historie" av O.A Øverland, b.5 (1892) s. 39-43.
 • Topografi (928 ØVRE TELEMARK)
Historisk Beskrivelse over Øvre Tellemarken. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1989. 125 s. Red. Olav Solberg. Merknad: Skrive av Engelbret Michaelsen Resen Mandt 1777.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. 4. 1581 f:
Chr. Prams oeconomiske statistiske Tabeller til Kundskab om det sydvestlige Norge eller Christiansands Stift og Nedre – Telemarken. 72

Digitale kilder på nett

Eksterne ressurser