Bliksetstuggua

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bliksetstuggua
Bliksetstuggua tegning Gjetmundsen.jpg
Bliksetstuggua i 1946, tegna av Eilif Gjetmundsen
Alt. navn: Bliksetstuen, Bliksethstuen
Sted: Nordlia
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 134
Bnr: 6, 7 og 8
Adresse: Bliksetstugguvegen

Bliksetstuggua er et tidligere gardsbruk i Nordlia i Østre Toten, ved grensa til nabokommunen Vestre Toten. Bliksetstuggua ligger i Bliksetstugguvegen, som stedet også har gitt navn til. Bruket ble i 2019 lagt innåt nabogarden Svartås.

Uttale: /'blekksetstuggua/. Dativform og preposisjon: i /'blekksetstuggun/.

Historie

Opprinnelig var det flere Bliksetstuggu-bruk, men disse ble slått sammen til én eiendom. Landhandler Ole F. Blichseth, som hadde bnr. 6 (nordre Bliksetstuggua), kjøpte i 1894 også bnr. 7 (søndre Bliksetstuggua). Enke hans, Oline, kjøpte i 1910 innåt bnr. 8 (østre Bliksetstuggua). Alle disse Bliksetstuggu-bruka lå opprinnelig under garden Blikset.

Seinere kjøpte tømreren Petter Hansen stedet. Han solgte rundt 1950 til Martin og Gerda Snipstad. Sønnes deres, Ole Jakob, tok over i 1990 og dreiv med mjølkeku til rundt 2005. Dette var en av de siste besetningene i Nordlia. Deretter var det ammeku her i seks år. I 2011 ble fjøset og jorda leid ut til Erik Saksberg på nabogarden Svartås (nedre), og i 2019 kjøpte han eiendommen, som da besto av ca. 98 mål dyrka mark, 24 mål skau, et fjøs fra 1972 og en eldre låve.

Hovedbygningen ble totalskadd i en brann 20. august 2016. Ruinene er revet, og det er ingen planer om å sette opp et nytt våningshus her.

Kilder og litteratur