Borge kirke (Vestvågøy)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Borge kirke
Borge.kirke.jpeg
Foto: Ronny Steve Johansen
Sted: Vestvågøy i Nordland
Byggeår: 1986
Kirkegård: Ja
Kirkesamfunn: Den norske kirke
Bispedømme: Sør-Hålogaland
Prosti: Lofoten
Fellesråd: Vestvågøy
Sokn: Borge
Arkitekt: Knut Gjernes
Materiale: Betong
Sitteplasser: 510 i skipet, 350 i menighetssalen

Borge kirke står på Borg i Vestvågøy kommune i Nordland. Kirken er soknekirke i Borge sokn og en del av Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme, hvor den fungerer som arbeidskirke. Kirken ble vigslet 31. mai 1987.

Kirkebygg i Borge sokn

Soknekirken

Det er arkitekten Knut Gjernes som har kontor på Leknes i Vestvågøy som har tegnet kirken. Bygget er oppført i betong hvor grunnplanet er kvadratisk, midtgangen går diagonalt i rommet og benkene er plassert i vifteform.

Det er skyvevegg mellom skipet og menighetssalen, hvor det ifølge brannteknisk dokumentasjon skal være plass til 510 personer i skipet, men med ekstra brannvakter har det vært flere til stede. Det regnes ca. 350 personer i menighetssalen når skyveveggen er lukket.[1]

Kirken er en arbeidskirke, hvor prest, kirketjener, graver, kantor og diakon har kontor, menighetssalen er stor og godt anlagt for allsidig bruk, hvor det også er en veldig fin peisestue i kirken og flere bomberom i kjelleren. Om sommeren er kirken åpen for besøkende, den fungerer da som veikirke, hvor det i sommersesongen blir arrangert konserter hver onsdag.

Knutstad kapell

Foto: Helene Melkersen

Tilhørende Borge sokn er Knutstad kapell. Kapellet ligger i Vestvågøy kommune ca. 7.5 km nordøst for soknekirken målt i luftlinje. Huset ble reist som bedehus for Nord-Borge i 1915 etter initiativ av Johan Adolfsen fra Alstad, hvor det ble brukt til misjonsarbeid på bygda. Det ble i november 1941 bestemt at bedehuset skulle omgjøres til kapell, et alter ble reist på vestveggen og en alterring montert rundt alteret. Bedehuset ble innviet til Knutstad kapell 30. januar 1944.

Raskt ble det lagt frem planer om utbygging, hvor kirkeklokken ble anskaffet i 1947, året før det ble lagt frem forslag om utbygging. Klokketårnet ble bygd og klokken montert i 1949, hvor innvielsen av kor og sakristi ble gjennomført 2. mars 1958.

Kapellet var ikke eid av kommunen, men av kapellstyret. Dette endret seg i 1962 da Borge kommune overtok eierskapet av kapellet, noe som viste seg å være en skuffelse for bygda da bygget i 1980 nærmet seg falleferdig. Sigurd Lindberg var pådriver i å samle inn penger til restaurering av bygget, hvor restaurasjonen pågikk frem til 1988. Fra 1989 til 1993 ble det også oppgradert kjøkken og toaletter i bygget, hvor det nå ble mer attraktivt og lettere å arrangere sosiale sammenkomster.

Historie

Det har vært flere kirker hvor dagens kirke står, første gang Borge kirke ble nevnt i historiske dokumenter var i 1432.[2] Men det ble i 1335 undertegnet et dokument (DN 4 nr. 217) av «presten Arne til Borge», dette dokumentet viser til at blant annet presten Arne i Borge var til stede i Torleif Sigurdssons og Ingebjørg Ivarsdatters bryllup 25. Juli 1335 i Vaagen.[3]

Det er også en fredet gravplass rett utenfor inngangen til dagens kirke. Det er kun jorda som er fredet dermed vil gravminner som står her etter hvert forvitre.

Borge var et residerende kapellani ved Lofoten prestegjeld, hvor Buksnes var hovedsokn med fire kirker og et korshus betjent av tre prester. Det var soknepresten som betjente Buksnes og Hol kirke, Borge kirke ble betjent av en residerende kapellan, hvor Flakstad kirke og Moskenes korshus ble betjent av en «domestico sacellano». Ved reskript 6. juli 1740 ble Lofoten prestegjeld delt i tre sokn, henholdsvis Flakstad, Buksnes og Borge sokn, hvor den residerende presten ved Borge kirke ble sokneprest i Borge.[4]

Fra reformasjonstiden, 1536/37 var det staten som eide de norske kirkene og kirkegods, hvor den begynte å selge disse fra 1720-årene. Kirken ble som følge av loven om det benefiserte gods 20. august 1821 solgt.[5] Kjøperen var Borge allmue som betalte 150 spesidaler, hvor kirken igjen ble solgt i 1831, da var det private kjøpere som kom utenbygds fra. Borge kommune kjøpte så kirken i 1870. De tidligere eierne hadde ikke opprettholdt vedlikeholdet ved kirken og det ble så tatt opp spørsmål om kirkens vedlikehold i kommunestyret 31. juli 1871, bare uker etter overtagelsen.

Tidligere kirkebygg

Det er dokumentert seks kirker på stedet, hvor den første dokumenterte Borge kirke ble omtalt som falleferdig i 1652. Nytt bygg ble reist i 1658/59, hvor kirken trolig var av tømmer med et korsformet grunnplan. Denne ble i 1725 omtalt som brøstfeldig, hvor det så ble bestemt at den skulle rives og ny kirke bygges. Da ny-kirken sto ferdig i 1730 var dette den tredje dokumenterte kirken på Borg.[2]

Kirken: 1730-1797

Det er denne kirken den eldste beskrivelsen av en kirke i Borge omhandler. Det var Trondheims biskop Fredrik Nannestad som skrev reisedagbok samtidig som han var på visitas i Borge i 1750. Han skrev at kirken var en rødmalt trebygning og at altertavlen var av treverk hvor det sto skrevet troens artikler og nattverdens innstiftelsesord. En ny og mye mer detaljert beskrivelse ble gjort ved en besiktelse av kirken 12. juli 1770, kirken blir beskrevet som en halvveis korskirke med ett kors på nordsiden, hvor kirken i seg selv var 21 alen lang og 10 ½ alen bredt og uten tårn.

Kirken var i så dårlig forfatning at myndighetene bestemte at den måtte rives ettersom den var såpass forråtnet. Nytt kirkebygg ble påbegynt 1797 hvor den 9. januar 1798 ble tatt av vinden på grunn av en vinterstorm. Ny-kirken sto ferdig 1799.

Kirken: 1798-1896

Borge kirke før brannen i 1896

Kirken røyst i 1799 var også en korskirke i likhet med den som måtte rives. Ved besiktigelsen gjort i 1831 beskrives kirken ganske godt. Hovedskipet var ca. 34 alen langt og 12 alen bredt, tverrskipet var 24 ½ alen langt og 10 ½ alen bredt. Høyden fra gulv til loft ble målt til 6 alen og 14 tommer, hvor i motsetning til forrige kirke hadde denne tårn.

Det ble i 1877-80 gjennomført stort restaureringsarbeid på blant annet kirkens tak.

Dessverre brant denne kirken ned i 23. januar 1896 på grunn av et lynnedslag, hvor sogneprest Smith selv skrev en beskrivelse av brannen i en artikkel i Lofotposten som ble publisert 31.1.1896.[6]

Gamle Borge kirke: 1898-1983

Foto: Leif Westermoen, ca. 1970

Den nye kirken ble bestemt bygd på samme tomt som forrige, reist til sommeren 1898 og innviet 20. oktober samme år. Til tross for reist kirke og innvielse av denne var ikke kirken helt ferdig, ettersom kirketårnet ikke var helt tett. Dette ble etterlyst gjennomført så sent som 1901.

Det ble i 1950 lagt inn elektrisk nettverk, elektriske lys, varmerør og vifter kom godt med i en gammel kirke.

En beskrivelse av denne kirken fra 1970 sier kirken er en stor langkirke, våpenhuset i vest hadde et spisst tårn, hvor koret i øst hadde et lite tårn, hvor kirken var reist av tømmer.

14. februar 1983, året kirken hadde 85-års jubileum brant den ned. Det ble oppdaget røyk stigende fra tårnet mot skipet i 13:20-tiden. 1 time og 20 minutter senere raste tårnet og Borge var nok en gang uten kirke.

Det var feil i det elektriske anlegget som utløste brannen.[7]

Ut av kirken ble alt av altersølvet, begge brudestolene, døpefonten, noen bilder og bøker, men også liturgiske klær og minnetavlen over de falne under krigen reddet.

Dåpsfatet som ble reddet ut av den brennende kirken er den samme som er i dagens kirke, denne ble plassert i den nye kirken ved innvielsen 31. Mai 1987.[8]

Referanser

Kilder og litteratur