Buggegården

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kirkestredet 6: Buggegården.
Foto: Morten Bakkeli (2010).

Buggegården er en eldre trebygning ved Skottebrygga i Larvik kommune. Tidligere adresse var Storgata 12. Nåværende adresse er Kirkestredet 6.

Historie

Dagens bygningskjerne ble trolig oppført etter bybrannen i 1749. Opprinnelig var Buggegården et såkalt midtgangshus og hadde hovedinngang direkte fra gaten. I 1767 ble bygningen beskrevet som bordkledt og blåmalt. Taket var tekket med rød teglstein. Eieren på 1700-tallet var skipsreder og kjøpmann Henrik Jacobsen. Etter at hans datter Karen Henriksdatter Ording døde i 1786 eide familien Bugge bygningen i flere generasjoner.

Fra slutten av 1700-tallet drev folklorist og språkforsker Sophus Bugges far og farfar trelasthandel i bygningen. Løytnant og kjøpmann Alexander Bugge avgikk ved døden i 1854. De tre sønnene arvet gården. De to eldste, trelasthandlerne og sagbrukseierne Johan Fredrik og Niels Magnus Bugge døde barnløse (i henholdsvis 1861 og 1869). Trelasthandler Singdahlsen ervervet den av den yngste sønnen, Sophus Bugge (1833-1907). Det hadde vært hans barndomshjem 1833-1848. I 1860-årene bodde senere riksarkivar Egil Hartmann og hans søster, forfatteren Edle Hartmann, i huset, som barn. Av Singdahlsens arvinger ervervet Larvik kommune bygningen som lokaler for pikeskolen i 1875, hvor bestyreren Vilh. Sommerfeldt også hadde bolig. Fra da av har den vært kommunens eiendom.

I Pikeskolens tid ble det bygd en sidebygning, som senere ble revet.

Larvik bibliotek holdt først til i en bakgårdsbygning til Kirkestredet 6. Etter den andre verdenskrig har den rommet lokaler for Larviks kommunale Skoletandklinik, parkvesen, kirkeverge og i 2010 Boligtjenesten for funksjonshemmede.

Kilder