Bygdeborger på Kolsås

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Kolsås verneområder med bygdeborgene avmerket
Foto: Pål Giørtz/kommunal oppslagstavle

Bygdeborgene på Kolsås er en del av Kolsåsstupene naturreservat som ligger innenfor Kolsås verneområder som utgjør det meste av området KolsåsDælivann. Dette ble ved kgl. res. 30. juni 1978 fredet som landskapsvernområde eller naturreservat. De fire naturreservatene ligger alle innenfor grensene til landskapsvernområdet. Det er registert fire bygdeborger på Kolsås, de er hovedsakelig utilgjengelige fra tre kanter, kun fra nord.

Borgene skulle gi vern mot fremmede inntrengere, sannsynligvis i folkevandringstiden i årene 400–600. De kan også ha vært kultsteder, der bygdefolket samlet seg ved spesielle anledninger.

Tjuvenborgen

Tjuvenborgen.
Foto: Pål Giørtz

Tjuvenborgen (280 moh.) ved Knabberud skal ha navn etter Ole Høiland som på 1830-tallet røvet Norges Bank for 64 000 spesiedaler. Borgen ligger innenfor Dæli gårds utmark.

Åsen faller bratt av mot alle kanter unntatt mot nordvest, hvor det er en befestet med en mur som er rundt tre meter bred og med varierende høyde. Innenfor borgområdet finnes ikke vann, men det er muligheter for vann nedenfor og nordvest for muren.

Ved åsens nordøstlige fot ligger en oppmurt skytterstilling som skriver seg fra frigjøringsdagene i 1945.

Gråmagan

Bygdeborgen GråmaganKolsås rett ovenfor Dalbo gård inngår i verneområdet
Foto: Pål Giørtz

Borgen på Gråmagan (274 moh.) opp for Dalbo er best bevart. Her er det tydelige spor av festningsverker, og bygdeborgen var uinntakelig fra tre kanter. Borgen ligger innenfor Gjettum gårds utmark.

Forsvarsmuren er tilsammen på rundt 60 meter, opptil 3,5 meter bred og meller 0,75 til 1,5 meter hør. Det er spor av forsvarsmuren mot nord, hvor denne er delvis utrast og mosegrodd. Muren begynner på østsiden, og her finnes det er murstump på en hylle nedenfor enden av selve hovedmuren for å hindre adkomst langs denne hylla. Selve hovedmuren går først i nordvestlig/sørøstlig retning, og svinger svakt vestover, med en lengde på rundt 17 meter. Den går deretter i nord-nordvestlig/sør-sørvestlig retning i rundt 40 meter. Også nederfor murens sørvestlige ende er det en murstump nedenfor i nordøstlig/sørvestlig retning, rundt fem meter lang, som hindrer adgang til en hylle.

Midt på selve borgplatået er det noe myrlendt, hvor det kan ha vært muligheter for vann.

Vestre bygdeborg

Den vestre bygdeborgen på Kolsås sett fra Gjettum gård med KIF-hytta midt på bildet.
Foto: Pål Giørtz

Den tredje borgen (vestre) ligger rett opp for KIF-hytta. Borgen ligger innenfor Levre gårds utmark. Borgen legger hvor åsen faller bratt av mot vest og øst. Mot øst er det et fritt fall på ca 100m ned mot KIF-hytta. Mot nord og sør er hellingen slakere og åsen er på begge sider befestet med hver sin sammenhengende mur.

Muren mot nord begynnelser ved det østlige stupet, og går i øst/vestlig retning. Den kan følger i en lengde av rundt 10 meter. Den staser rundt to meter fra et framspring i fjellet. Dette kan ha vært borgens inngangsparti og det ligger her en del flate hellesteiner. Muren er bygget at store og mellomstore brudte steiner, og er rundt 10 meter lang, mellom tre og fire meter bred og en høyde på rundt 0,7 meter.

Muren mot sør er også bygget av mellomstor brudt stein. den er delvis rast sammen men kan likevel følges i hele sin lengde. Den går også i øst/vestlig retning og er rundt ti meter lang, mellom to og fire meter bred og en høyde på rundt 0,7 meter.

Selve borgplatået er flatt på midten og med mere kupert terreng mot sør.

Kløverkollen/Lille Kolsås

Kløverkollen med noe av begyggelsen i Løkenhavna i forgrunnen.
Foto: Pål Giørtz

Den fjerde bygdeborgen ligger på Kløverkollen (Lille Kolsås) (287 moh), også kalt Lille- eller Vesle-Kolsås. Borgen ligger innenfor Løken gårds utmark og er vendt mot denne. Løken gård ble sannsynligvis også ryddet i jernalderen.

Åsen er utilgjengelig på alle kanter, unntatt fra nord hvor den er sperret av en tildels meget lav og idag gjengrodd mur på rundt en halv meters høyde og med en bredde på rundt 3,5 meter. Midt på borgområdet finnes et myrhull. Muren på anlegget forutsetter at man i tillegg til selve jord- eller steinoppbygningen også hadde et palisadeverk. I disse palisadene ble det brukt lange tømmerstokker som enten sto på skrå støttet til muren, eller lå vannrett oppå eller under muren.

Eksterne lenker