Caspar Gottlieb Moltke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Caspar Gottlieb Moltke, egentlig Caspar Gottlob, (født 30. mai 1668 i Mecklenburg, død 21. oktober 1728 på Nygård) var blant annet amtmann i Smaalenenes amt.

Han var sønn av senere dansk kaptein Claus Joachim Moltke til Strietfeld og Walkendorf (d. før 1682), som levde 1673, og Christina Amalia Moltke av Samow til Gorschensdorf (mor: Adelheid Margareta v. der Lühe).

I 1704 ble han gift med Ulrica Augusta v. Hausmann (1688-1759), datter av oberst og senere kommanderende general i Norge Caspar Hermann von Hausmann og Karen Toller.

Han må tidlig ha stått det danske kongehus nær, for han er nevnt i 1687 - med lønn fra 1. juli 1686 - som hoffjunker, kanskje «hos kronprins Frederik (IV), 1691 kaptejn i Gyldenløves følge i Brabant, 1692 (26. marts) hofjunker (hoffjunker) hos Christian V», framgår det av Danmarks Adels Aarbog 1991-93, s. 683 (se litteraturlista). 24. mars 1696 ble han generaladjutantløytnant hos Christian Gyldenløve og s.å. major. og sjef for De hvervede Dragonreg. Den 20. nov. 1697 ble han ob.ltn. ved Fölckersahms gevorbne Reg. og samme dag (-1700) sjef for Smålenske Komp. Og fra 16. oktober 1700 - 2. november var han antagelig derfor også amtmann over Fredrikstad og Smålenene (Østfold). 19. oktober 1700 avskjed fra hæren og 3. nov. til sin død amtmann over Møns amt.

1706-sept. 1711 bisto han Gyldenløves enke, fru Dorothea Krag, ved bestyrelsen av Postvesenet. Fr. IV besøkte ham ofte på Møn. I 1708 fikk han rang av etatsråd. 1711-14 var han medlem av Generalpostdireksjonen.

Litteratur

  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 249.
  • Poul Holstein: Artikkelen (med fullstendig stamtavle) «Moltke», i: Danmarks Adels Aarbog 1991-98, s. 523-909, særlig «X • Den yngre adelige linje i Danmark», s. 682-684.