Christopher Hornsruds regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christopher Hornsrud fotografert ca. 1930
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Christopher Hornsruds regjering ble utnevnt den 28. januar 1928, og måtte gå av allerede 15. februar samme år, etter bare atten dager. Den er dermed vår kortest sittende regjering – og statsminister Christopher Hornsrud som ble 101 år gammel klarte å bli både lengstlevende og kortest sittende statsminister. Den var også den første regjeringa utgått fra Arbeiderpartiet.

I forkant av stortingsvalget 1927 slo Arbeiderpartiet seg sammen med Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Dette førte til samling av arbeiderpartistemmene, og et resultat på 37 prosent for Arbeiderpartiet. Ettersom ingen andre partier klarte å samle et styringsdyktig alternativ, ba kongen Arbeiderpartiet om å danne regjering.

Selv om regjeringsmakt alltid er attraktivt for et politisk parti, var det ikke med udelt glede Arbeiderpartiet gikk løs på oppgaven. Som et revolusjonært parti var det svært vanskelig å skulle danne mindretallsregjering, der man hele tide måtte styre på de borgerlige partienes nåde. I utgangspunktet var det Johan Nygaardsvold som ble bedt om å stille som statsminister. Han praktisk talt flykta fra oppdraget. Dermed gikk stafettpinnen videre til Hornsrud.

I sitt grunnlag hadde Hornsruds regjering et mål om å erstatte det kapitalistiske systemet med et sosialistisk system. Dette, og andre punkter, førte til at det ble fremma mistillitsforslag på tiltredelseserklæringa. Det var Arbeiderpartiets sentralstyre som hadde diktert den for Hornsrud, og de ga ikke ved dørene. Det ble lagt inn som forutsetning at man ikke skulle ha såkalt «ministersosialisme», der en mindretallsregjering måtte styre med borgerlig støtte. Samtidig var det helt klart at det var en mindretallsregjering som skulle opprettes. Særlig sentralbanksjef Nicolai Rygg var tydelig i sin skepsis, og han hadde nok støtte til at forslaget gikk gjennom. Dermed måtte andre stille med en regjering, og det endte med at Johan Ludwig Mowinckels andre regjering, utgått fra Venstre, tiltrådte. Den ble sittende til 12. mai 1931.

Statsråder

Litteratur og kilder