Dagfinn Skre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dagfinn Skre (født 1954) er arkeolog med jernalder/vikingtid og middelalder som hovedfelt.

Han begynte å jobbe på utgravingsprosjektet i 1975. I 1984 tok han magistergrad med avhandlinga Gård og kirke, bygd og sogn. Organiseringsmodeller og organiseringsenheter i middelalderens kirkebygging i Sør-Gudbrandsdalen. Etter dette ble han ansatt hos Riksantikvaren, hvor han særlig jobba med kirkearkeologi. Han var der saksbehandler og fylkesarkeolog i Akershus. Fra 1992 til 1996 var han universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO), og i 1996 ble han ansatt som førsteamanuensis i historisk arkeologi ved IAKN/IAKK/IAKH på UiO. Året etter avla han sin doktoravhandling Herredømmet. Bosetning og besittelse på Romerike 200–1350 e.Kr. I 2001 ble han professor samme sted. I 2010 gikk han over til en stilling som professor med samlingsansvar for jernalder og vikingtid ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

Skre har leda flere viktige utgravninger. I 1993 fikk han anledning til å grave ut et mindre område på Raknehaugen, og til å undersøke Sigurd Griegs funn fra den forrige utgravninga der. Han leda 2000–2003 utgravingene ved Kaupang i Vestfold, og jobba i flere år etter med funnene fra stedet. Senere har han også leda et prosjekt rundt kongsgården på Avaldsnes.

Kilder