Drosjer i Harstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Drosjesjåfører samlet utenfor Trondenes prestegård i forbindelse med en konfirmasjon 1929: Første rekke fra venstre: 1. Nils Wulff, Kasfjord; 2. Harald Schrøder; 3. Arthur Stenhaug 4. Ingnor Larsen; 5. Per Grenlund; 6. Sigurd Solbakk; 7. Ola i Oldra; 8. Magnus Jørgensen; 9. Sverre Forberg; 10. Adolf Thorbergsen. Andre rekke fra venstre: 1. Lensmann Didriksen (lensmann??); 2. (Ukjent); 3. Reidar Kanebog; 4. Henry Karlsen, Kila; 5. Haakon Madsen; 6. Arthur Markussen); 7. Leif Heløe; 8. Sigurd Gåre; 9. Noralf Jørgensen. Tredje rekke fra venstre: 1. Kalle Wollstad; 2. Harald Johansen; 3. Bogstrand; 4. Nils Bakken; 5. Willhelm Gjertsen; 6. Hans Hammervold; 7. Jensen; 8. Lars Kulseng-Hansen; 9. Henrik Henriksen.
Foto: Ukjent fotograf.
Drosjer på Torvet i Harstad antakelig 1920-årene. i 1930 var det 15 drosjer som hadde holdeplass her.
Foto: Ukjent fotograf.
Drosje X-229, Chevrolet 1926 mod. Med eieren Einar Reppen, som var Harstad Drosjeforenings første formann.
Foto: Ukjent fotograf.
Oakland sedan 1930, eid av Knut Andreassen og senere av Thorvald Berglund.
Foto: Benny Eliassen.
Lerke Gamnes' drosje X-233, en Chevrolet 1926. mod. Han drev også som vognmann med hest og hadde gårdsbruk på Sama.
Foto: Ukjent fotograf.
X-11 Ford Mainline 1954-modell tilhørende Thorvald Berglund.
Foto: Evelyn Norås.
Ford Tudor 1946-mod med Magnhild og Thorvald Berglund på tur i Nupen 1951.
Ivar Finnsether med sin T-Ford i 1929
X-216 - Chevrolet spesial Touring 1928 - på tur til Lyngen først på 1930-tallet. Fra venstre: Johannes Eidnes, drosjeeier Magnus Jørgensen, Alma Eidnes, Agda Rørmark, Anna Eidnes og Hans Eidnes. Alle passasjerene unntatt Anna Eidnes var lærere ved Trondarnes Folkehøgskole.
Foto: Hilmar Rørmark.
Aage Rønning med sin første drosje, en Overland 1922 mod. Her på «søndagstur» til Stiftsgården, Trondenes
«Stjernebilene» kaltes bilene til Ejnar S. Nielsen. Disse ble brukt til sjåforskole- og drosjebiler tidlig på 1920-tallet. Stjernebilene gikk konkurs og opphørte etter en kort periode. Bilde er tatt ved Nielsen-verkstedet i Samasjøen.

Drosjetrafikken i Harstad kan føre sin historie tilbake til første verdenskrig. Antallet drosjer steg raskt, og 20. juli 1933 ble Harstad og Omegn Drosjeforening stiftet med Einar Reppen som første formann. Øvrige styre: Ingnor Larsen og Eivind Haugan. Supplanter: Magnus Jørgensen, Harald Schrøder og Kristian Nilsen. Kasserer: Adolf Torbergsen med Leif Heløe som vara. Revisor: Thorvald Berglund og Halvdan Jacobsen.

Oppstarten

Den første automobilen i Harstad bar merket Empire og hadde 35 HKs motor og registreringsnummer X-1. Bilen ble innkjøpt i 1915 av Edvin Thorbergsen, som også var den første i Harstad med førerkort. En tid gikk bilen i drosjetrafikk. Etter hvert anskaffet flere forretningsfolk biler og satte dem i drosjetrafikk, deriblant verkseier Ejnar S. Nielsen, som drev drosje med flere biler. Markedet var uregulert, og utover 1920-tallet hadde antallet biler passert 20. Men det ble nedgangstider og lønnsomheten var elendig. En av Nielsens biler ble kjøpt av Leif Heløe i 1926, og noenlunde samtidig startet flere av de andre drosjeeierne som er kjent fra etterkrigsårene.

Det var smalhans mot slutten av 1920- og begynnelsen av 1930-årene. Det hendte at biler stod en hel dag uten å få tur. Bedre tider og innføring av konsesjons- eller løyveordning fra 1925 gjorde situasjonen lettere i siste halvdelen av 1930-årene. Bilene hadde holdeplass på Torvet. I tillegg ble det tildelt 3-4 løyver i hver av nabokommunene. Kommunene Trondenes og Sandtorg med holdeplasser ved daværende bygrense på Sama og Seljestad.

Da de første bilene kom til byen, var veiene smale og dårlige slik at det med jevne mellomrom var laget møteplasser. Drosjene dominerte stort sett bilparken i byen, og sjåførene laget seg egne regler for vikeplikt hvor en av dem var at den som var på tur ut av byen, hadde forkjørsrett. En av de tingene foreningen fikk gjennomført, var faste takster for alle bilene. Dette kom i stand for å få bukt med prutingen. Folk ville selvsagt først og fremst kjøre med den som var billigst uten hensyn til hvilken bil som hadde tur. Eierne måtte også være sine egne reparatører, da det stadig var trøbbel med bilene, og de var avhengig av hverandre for slep ved utforkjøring, som var ganske vanlig.

Drosjebevillinger 1925—1932

 • X-1 Edvin Thorbergsen, 1925. 1926, 1927,
 • X-3 Olav Thorbergsen, 1925. 1926, 1927, 1928, 1929
 • X-4 Adolf Thorbergsen, 1925, 1926, (ikke 1927), 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-5 Edvin Thorbergsen, 1925, 1926, 1927,
 • X-5 Heiberg Olsen, 1928, 1929
 • X-6 Edvin Thorbergsen, 1925, 1926. 1927,
 • X-6 Nils Voldstad, 1928, 1929, 1930 (kjørt av Karl Vollstad), 1931
 • X-9 A/S Bilcentralen v/ Ejnar S. Nielsen, 1925,
 • X-16 Halvdan Nilsen, 1925, 1926. 1927. 1928, 1929, 1930
 • X-19 Karl Bergheim, Harstadbotn, 1925
 • X-19 Sverre Forberg, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-20 A/S Bilcentralen v/ Ejnar S. Nielsen, 1925,
 • X-20 Ignor Larsen, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-21 Sigurd Solback, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-22 Aron Olsen, Harstad, 1925,
 • X-23 Aage Rønning, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-203 Nikolai Andreassen Seljestad, 1926, 1927
 • X-204 Harstad Opland Rutebil, 1929
 • X-205 Leif Løvestad (chauffør Mathis Ellingsen), 1925, 1926, 1927
 • X-205 Erling Torbergsen, 1928
 • X-207 Halvdan Gregussen Stornes, 1925
 • X-208 Per Grenlund, 1929
 • X-210 Odin Solback, 1925, ( fru Dagny Solback 1926), frk. Hulda Lindberg 1927, 1928
 • X-211 A/S Bilcentralen v/ Ejnar S. Nielsen, 1925, 1926, 1927
 • X-212 Olaf Torbergsen, 1928
 • X-212 Hans Hanevold, 1929
 • X-216 A/S Bilcentralen v/ Ejnar S. Nielsen, 1925,
 • X-216 Magnus Jørgensen, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 (Hadde drosje til 1937 da han ble bussjåfør.)
 • X-217 A/S Bilcentralen v/ Ejnar S. Nielsen, 1925,
 • X-217 Harald Moen, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-218 Henrik Andreasen Kanebog, 1925,
 • X-219 Fru Hildur Hall-Henriksen, 1925, 1926,
 • X-220 Ignor Larsen, Seljestad, 1925, 1926, 1927, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-223 Leif Løvestad (kaptein), 1925, 1926, 1927
 • X-224 O. Chr. Kind, 1925, (fru Kind 1926),
 • X-225 Egil Jacobsen, 1928, 1929
 • X-226 Wilhelm Gjertsen, 1926, 1927, 1928, 1929 - først Ford T, så Chevrolet Touring -27. (Solgte til Ivar Finnsæther 1930.)
 • X-227 Ole Eriksen, kjøpmann, 1927, 1928
 • X-229 Einar Reppen, 1925, 1926, 1927, (kjørt av Arthur Stenhaug i 1928), 1929, 1930, 1931, 1932 - Chevrolet Touring -26, så Buick eller Dodge.
 • X-230 Peder Pedersen, Kaltdalen, 1927, 1928
 • X-231 Hilberg Hansen, fiskeh., kjørtes av Rasmus Halsebø, 1928
 • X-232 J. M. Johansen, 1926
 • X-233 Lerke Gamnes, 1926, 1927, 1928 (sjåfør Harald Hansen), 1929, 1930, 1931 (Gamnes [1865-1942] var vognmann og gårdbruker på Sama.)
 • X-234 Noralf Jørgensen, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-237 Tormod Leithe, 1927, 1928, 1929, 1930 (Senere kalt «Grytlandsdrosja».)
 • X-251 Harald Johansen, 1932
 • X-257 Nikolai Markussen, 1931
 • X-257 Thorvald Berglund, 1932
 • X-238 Joh. Stangnes, kjøpmann, 1927 (1928 ingen beviling)
 • X-238 Mathis Ellingsen, 1929
 • X-240 Arne Kristoffersen, 1926, 1927
 • X-246 Fru Nora Johansen, kjørt av Harald Bogstrand 1928
 • X-261 Leif Rasmussen Helø, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-250 Edv. Seljord, Sama, 1927
 • X-251 Harald Johansen, 1932
 • X-257 Knut Andreassen, Seljestad, 1927, 1928 (sjåfør Reidar Andersen) , 1929
 • X-257 P. Andreassen, Seljestad, 1930 (Bilen solgt til Th. Berglund.)
 • X-257 Thorvald Berglund, 1932 (fikk i 1937 en Dodge Senor Touring.)
 • X-261 Leif Rasmussen (Helø), 1927, 1928, 1929, 1930. (Senere -39 mod. Hudson 7-seter. fikk X-6 i 1948 og byttet til ny Dodge.)
 • X-263 Adolf Thorbergsen, 1927
 • X-279 Henry Karlsen, Oldra, 1928, 1929, 1930
 • X-292 Mathis Ellingsen, Sørvik, 1930, 1931, 1932
 • X-303 Harald Schrøder, 1931
 • X-303 Sigurd Solback, 1932
 • X-308 Peder M. Grenlund, 1930, 1931
 • X-309 A/ Biltransport, 1929, 1930, 1931
 • X-311 Håkon Madsen, 1929, 1930, 1931, 1932
 • X-316 Halvdan Nilsen, 1929 (hadde også X-16), 1930, 1931, 1932
 • X-317 Harald Schrøder, 1929, 1930. (Drev senere kjøreskole, bl.a med en Pobeda.)
 • X-323 Harald Bogstrand, 1929, 1930
 • X-326 Wilhelm Gjertsen, 1929 (hadde også X-226), 1930
 • X-326 Kristian A. Nilsen, 1931, 1932
 • X-350 Nils Bakken, 1932
 • X-351 Lindar V. Johansen, 1929, 1930
 • X-362 Fru Martha Larsen, 1930
 • X-452 Harald Schrøder, 1932
 • X-396 Nils Bakken, 1931
 • X-470 Ole Kr. Hansen, 1931, 1932

Registrerte drosjer i Harstad 1947

 • X-2 Ingnor Larsen – Hudson
 • X-4 Adolf Thorbergsen – Plymouth
 • X-19 Sverre Forberg – Ford
 • X-20 Ingnor Larsen – Hudson
 • X-23 Aage Rønning – Chevrolet
 • X-58 Bjarne Johnsen, Sama – Nash
 • X-70 Sigurd Solbakk – Chevrolet
 • X-210 Henry Løkken – Plymouth
 • X-220 Ingnor Larsen – Hudson
 • X-231 Rasmus Nilsen (Halsebø) – Nash (Ford?)
 • X-237 Tormod leithe - Ford
 • X-238 Mathis Ellingsen - Ford
 • X-240 Agnar og Olaf Jørgensen, Kilbotn -
 • X-252 Kristian Olsen, Sama – Chevrolet
 • X-257 Thorvald Berglund – Ford Tudor 1946 mod. (Knut Andreassen, Seljestad)
 • X-261 Leif Heløe (Leif Holm Rasmussen Helø)– Hudson
 • X-279 Henry Karlsen, Kila – Chevrolet
 • X-292 Mattis Ellingsen, Sørvik – Chevrolet
 • X-308 Per Grenlund
 • X-309 A/S Biltransport, Harstad
 • X-311 Haakon Madsen - Chevrolet
 • X-316 Halfdan Nilsen – Hudson
 • X-317 Harald Schrøder
 • X-322 Åsmund Erlandsen, Bjarkøy
 • X-325 Kristian Nilsen – Plymouth
 • X-479 Karl Bruun, Gausvik – De Soto
 • X-486 Arthur Markussen, Kasfjord - Chevrolet

(I denne lista er navn og biltype basert på dokument fra Senja og Troms politidistrikt.)

Drosjer i Harstad etter 1947

 • X-2 Ignor Larsen, bodde i Samagata 30 (ved innkjøringen til Trondenesveien).
 • X-3 Aage Rønning, var også typograf, lokalpolitiker og småbruker. Bodde på Eineberget.
 • X-4 Adolf Thorbergsen. Bodde i St. Olavsgt. 42
 • X-5 Bjarne Moen, sønn av Harald Moen som opprinnelig hadde bevillingen.
 • X-6 Leif Heløe, bodde i Strandgata 33 A. Han fikk X-6 i 1948 da han byttet sin 39 mod. Hudson 7-seter til en ny Dodge.
 • X-8 Bjørn Kulseng,bodde på Undlandet.
 • X-10 Kristian Nilsen. bodde i Håkons gt.
 • X-11 Thorvald Berglund, Ford Mainline 1954 mod., senere Mercedes 180 eller 190 ca. 1958-mod., deretter Opel Kaptein 1961 mod. og Dodge Dart 1964 mod - ført en sort og senere en mørk blå. Da Thorvald døde i 1965, overtok enken Magnhild løyvet og fortsatte driften i samarbeid med Agnar Eilertsen.
 • X-12 Henry Løkken, bodde i "Chicago" før han bygde "bak på Eineberget" på 1960-tallet.
 • X-13 Oddlaug Hellstrøm
 • X-14 Mathias Ellingsen - Sørvik. (Bilen sto ofte parkert i Mellomveien (nå Hans Egedes gate) når den ikke var i bruk.)
 • X-16 Halvdan Nilsen, bodde i Hålogalandsgate 46
 • X-19 Sverre Forberg, bodde på Møkkland.
 • X-20 Ignor Larsen, Erlandsen i Rollnesbyen kjørte den i mange år.
 • X-55 Aage Rønning – En Volga. Jentoft Iversen kjørte for Rønning på 1950-tallet.
 • X-55 Jentoft Iversen i Fjordgata. Bodde lange i brakkeleiren på Sama. (Døde 1961, 47 år gammel)
 • X-72 Idar Halsebø
 • X-75 Harald Hellevik, bodde på Langnes i Hartadbotn.
 • X-76 Karl Bruun, Gausvik. Etter ham hadde Oskar Haukebø bilen og deretter Kato Bruun.
 • X-86 Arthur Markussen, Kasfjord (løyve nr. 16)
 • X-88 Leikny Gamnes, overtok etter sin mann Kristian Gamnes, som døde i 1965.
 • X-97 Stasjonssted på Sandtorg.

Denne lista er under arbeid - informasjon ønskes.

Drosjer i Harstad på 1980-tallet

 • X-1 Svein Kristensen
 • X-2 Odd Marius Gamnes
 • X-3 Arnold Sørensen
 • X-4 Trygve Solbakk og Tore Jakobsen
 • X-5 Oddlaug Helstrøm
 • X-6 Asbjørn Andreassen
 • X-7 Erling Erlandsen og Tor Inge Hansen
 • X-8 Bjarne Johnsen og senere Jan Arne Johansen, som fikk egen løyve i november 1981.
 • X-9 Oddvar (Lollo) Kristiansen
 • X-10 Kåre Ellingsen
 • X-11 Bjarne Moen
 • X-12 Bjørn Kulseng og Roy Tore Nilsen
 • X-13 Svein Harald Nilsen
 • X-14 Robert Robertsen
 • X-15 Trygve Karlsen
 • X-16 Petter Aas
 • X-17 Idar Halsebø
 • X-18 Torbjørn Ellingsen
 • X-19 Stasjoneringssted Sørvik (Helge Nymoen)
 • X-20 Stasjonssted Gausvik (Kato Bruun)
 • X-21 Markussen, Kasfjord og etterpå Stig Isaksen
 • X-99 Stasjonssted Bjarkøy
 • X-100 Stasjonssted Sandsøy
 • X-219 Leif Pedersen og etterpå Kjetil Kristoffersen
 • X-240 Tor Løkken
 • X-241 Svein Helstrøm
 • X-242 Odd Gunnar Hauge og etterpå Bodil Hauge
 • X-237 Stasjonssted Lundenes
 • X-261 Edmund Leonard Wibe
 • X-262 Alf Einar Jørgensen
 • X-263 Margrethe Ellingsen
 • X-265 Heid June Kristensen

Denne lista er under arbeid - informasjon ønskes.

Kilder