Sandtorg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sandtorgs gamle herredshus i Byskillet.
Foto: John H. Berthung.
Sandtorgs nye herredshus (Storgata 49) som etter sammenslutningen med Harstad ble kalt «Rådhus II».
Foto: Gunnar Reppen.

Sandtorg kommune var en kommune på Hinnøya i Troms. Før 1926 var den en del av Trondenes kommune. 1. januar 1964 ble kommunen innlemmet i den utvidede Harstad kommune. Da var innbyggertallet 7512 og arealet 177 km2. Sandtorg hadde kommunenummer 1912. Administrasjonssentret i kommunen var på Seljestad. Den gamle kommunen strakte seg fra «Byskillet» på Seljestad til fylkesgrensen mot Nordland. Sandtorg hadde 32 matrikkelgårder med en samlet skyld på 249 mark.

Gyldendals konversasjonsleksikon fra 1933 omtalte kommunen slik: “Sandtorg, herred og sogn i Trondenes prestegjeld, Troms. Sandtorg er et kystdistrikt sør for Harstad og omfatter den sørøstlige del av Hinnøy og noen små øer, Bilfeje til fastlandet. Bebyggelsen er tett i Sandtorg, Gausvik, Kilbotn, Medkile, Gangsås, Harstadbotn, Seljestad, Gullhaugen med flere steder (tilsammen 2824 innbyggere). Hovednæringsveier er jordbruk og fiskeri. Vågsfjord Kraftselskap (interkommunalt, installert 2720 kW).”

Arbeidernes leksikon supplerte med at i 1930 hadde herredet 5330 mål dyrket jord med 1231 mål åpen aker. Der var 1435 storfe, 1139 sauer og 216 hester. I 1929 var det produktive skogarealet på 79256 mål lauvskog. Av industriell virksomhet ble framhevet Gausvik Uldvarefabriksamt at her var en sildoljefabrikk, ei mølle og Vågsfjord kraftselskap. Per 1930 var de største ervervsgruppene (over 15 år): Industri 330, jordbruk 257, fiske og fangst 201, sjøfart 167, forretningsvirksomhet 117, håndverk 74, landtransport, post og telegraf 57, immateriell virksomhet 49 og tjenere og arbeidere ved jordbruk 38.

Stemmefordelingen ved stortingsvalget 1933 (og 1930): Høyre 154 (228), Bondepartiet 172 (288), Venstre 295 (337), Samfundspartiet 104, Arbeiderpartiet 823 (538), NKP 14 (12).

Elleve soldater og sjømenn fra kommunen falt i perioden 1940-1945, disse minnes både med en minnestein ved Kanebogen kirke og med en minnebauta ved Sandtorg kirke.

Kommunens utvikling

År Innb. Hendelse
1926 Kommunen opprettes
1930 4 224
1946 5 072
1950 5 388 Sør-Troms yrkesskole ble opprettet
1960 6 863
1964 7 512 Innlemmes i Harstad kommune

Stortingsvalg, fordeling stemmer, prosent

Parti 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961
NS 1 0,1
SfP 2 6,7 21,4 4,2
H 3 11,9 16,3 9,9 15,2 18,7 15,3 16,3 19,5 28,0
KrF 6,6 9,1 7,4 5,9
V 20,4 24,0 18,9 13,5 19,5 15,5 14,4 10,8 6,4
SP 4 6,9 20,5 11,0 6,7 6,2 5,4
DNA 45,2 38,3 52,6 43,1 39,5 53,7 55,0 53,2 53,6
NKP 15,6 0,9 0,9 22,2 4,7 5,3 1,6 0,8
Andre 1,3

1 Nasjonal Samling 2 Samfundspartiet 3 1927 - 1936: Det borgerlige samlingsparti 4 1927 – 1957: Bondepartiet
Fra Sandtorg er følgende blitt innvalgt på Stortinget: Redaktør Alfons Johansen, A (1927, 1933, 1936), Gårdbruker Hans Stavrand, V (1949, 1953, 1957), Gårdbruker Peder Jacobsen, A (1949, 1953, 1957).

Kommunestyrerepresentanter i Sandtorg kommune

Sandtorg var egen kommune etter utskillelsen fra Trondenes med virkning fra 1.juli 1926 og til sammenslutningen med Harstad og Trondenes 1.januar 1964.

Kommunestyret hadde 24 representanter fram til 1. januar 1956 hvor antallet ble øket til 35 representanter. Fram til kommunevalget i 1951 var det hovedsaklig felleslister og bygdelister. Arbeiderpartiet var også delt i bygdelister selv om partiets navn stod på listene. Kommunistene og Kristelig Folkeparti var de første som stilte med egne lister for hele kommunen. Norges Kommunistiske Parti allerede ved valget 1928, men da bare med folk fra Seljestad på lista - hvorfor de stilte som Seljestad Kommunistiske Parti, mens Kristelig Folkeparti stilte rein liste ved valget 1947.

Kommunestyreperioden 1926-1927-1928:

Det var avholdt suppleringsvalg for å fylle opp representantantallet etter kommenedelingen.

Fra det konstituerende møte i kommunestyret, som ble avviklet på Sparebanksalen i Harstad, siteres fra protokollen:

«Aar 1926 den 24.juli sammentraadte det valgte herredstyre for Sandtorg nye komune for resten av valgperioden til og med 1928 til møte paa banksalen i Harstad efter forandgaaende bekjentgjørelse ved opslag og ved skriftlig innkallelse til hver enkelt. Møtet ledes av orfører Peder C. Pedersen.» ( Anmerkn. Pedersen var ordfører i Trondenes før delingen.)

 • Valgt ved ordinært valg: Martin Hartløfsen, Gausvik; Just Hanssen, Gausvik; Peder Madsen (Nyberg), Halsebø; Nikolai Pettersen, Klatran; Peder C. Pedersen, Kilbotn; Kristian Hansen, Medkila; Torberg Benjaminsen, Oldra; Torberg Hansen, Gangsås; Mathis Haugan, Kilbotn; Engebreth Sølsnæs, Seljestad; Alfons Johansen, Seljestad; Oluf A. Fauskevåg, Fauskevåg; Halfdan Hansen, Gullhaugen; (For Hjalmar Valen, Brokvik møtte Alfred Øverland, Kila).
 • Valgt ved supleringsvalg: Johannes Olsen, Haukebø; Ingvald Hofsø, Seljestad; Peder Jacobsen, Vollstad; Petter Norvik, Nordvik; (For Othelius Benjaminsen, Fauskevåg møtte Karl Madsen, Melvik); Martin Hofsø, Seljestad; Sverre Mikalsen, Seljestad; Nathaniel Hansen, Kilbotn; Konrad Normann, Seljestad; Joakim Lande, Seljestad

Kommunestyreperioden 1929-1930-1931

 • A Borgerlig fellesliste Seljestad – Kilbotn: Peder C. Pedersen, Kilbotn; Mathis Haugan, Kilbotn; Torberg Hansen, Gangsås; Torberg Benjaminsen, Oldra; Nathanael Hansen, Kilbotn; Hans Jørgensen, Medkila; Th. Smith Sunde, Gullhaugen.
 • B Fellesliste Gausvik – Sandtorg: Just Hansen, Gausvik; Johan Backlund, Gausvik; Martin Hartløfsen, Gausvik
 • C Borgerlig fellesliste Nordvik – Leikvikhamn: Peder Madsen Nyberg, Halsebø; Othelius Benjaminsen, Vollstad; Nikolai Pettersen, Klatran.
 • D Arbeiderpartiets liste Nordvik – Leikvikhamn: Peder Jacobsen, Vollstad; Alfred Augustinussen, Brokvik.
 • E Kommunistlista: Halfdan Hansen, Seljestad; Ingvald Hofsø, Seljestad; Lars Gabrielsen, Seljestad.
 • F Arbeiderpartiets liste Seljestad – Kilbotn: Engebreth Sølsnæs, Seljestad; Alfons Johansen, Seljestad; Kristian Hansen, Medkila; Olaf M Olsen, Seljestad; Jørgen O. Solstad, Seljestad; Martin Hofsø, Seljestad.
 • Formannskapet: Peder C. Pedersen, Peder Madsen Nyberg, Mathis Haugan, Alfons Johansen, Peder Jacobsen og Martin Hartløfsen. Peder C. Pedersen ble valg til ordfører med 13 stemmer. Mathis Haugan ble valg til varaordfører etter loddtrekning med Peder Jacobsen.

Kommunestyreperioden 1932 - 1934

 • A Borgerlig fellesliste Seljestad – Kilbotn: Peder C. Pedersen, Kilbotn; Johan Skaar, Gangsås; Th. Smith Sunde, Seljestad, Mathis Haugan, Kilbotn; Wilhelm Kaarbø, Breivika; Hans Jørgensen, Medkila; Reidar Karlsen, Kila; Th. Nummedal, Seljestad.
 • B Søndre Sandtorg borgerlige fellesliste: Othelius Benjaminsen, Vollstad; Marcus Olsen, Gausvik; Peder Madsen Nyberg, Halsebø; Rafael Andreassen, Årbogen; Petter Norvik, Nordvik.
 • C Det Norske Arbeiderpartiets liste Seljestad – Kilbotn: Alfons Johansen, Seljestad; Engebreth Sølsnæs, Seljestad; Marcus Pedersen, Seljestad; Samuel Johansen, Seljestad; Jacob Bøgeberg, Langnes.
 • D Arbeiderpartiets liste Leikvik – Sørvikmark - Nordvik: Peder Jacobsen, Vollstad, Anders Larsen, Sørvikmark.
 • E Sandtorg Arbeiderparti: Martin Hartløfsen, Gausvik; Johan Backlund, Gausvik.
 • F Kommunistiske parti: Halfdan Hansen, Seljestad
 • Formannskapet:Peder C. Pedersen, Mathis Haugan, Peder Nyberg, Marcus Olsen, Alfons Johansen og Peder Jacobsen. Peder C. Pedersen ble valgt til ordfører og Mathis Haugan til varaordfører.


Kommunestyreperioden 1935-1936-1937

 • Liste A Borgerlig fellesliste: Th. Smith Sunde, Seljestad; Ole Solvang, Seljestad; Nathanael Hansen, Kilbotn; Johan Skaar, Gangsås; Konrad Iversen, Seljestad; Reidar Robertsen, Kilbotn; Reidar Karlsen, Kila.
 • Liste B Arbeiderpartiets liste: Alfons Johansen, Seljestad, Nils Torbergsen, Seljestad; Kristian Hansen, Medkila; Hagbart Lauritsen, Gangsås; Marcus Pedersen, Seljestad; Sverre Mikalsen, Seljestad; Ole Frantzen, Kilbotn.
 • Liste C Fellesliste Sørbygda: Othelius Benjaminsen, Vollstad; Hans Stavrand, Nordvik; Petter Nordvik, Nordvik; Johan Pettersen, Klatran.
 • Liste D Arbeiderpartiets liste Sørbygda: Peder Jacobsen, Vollstad; Trygve Tobiassen, Nordvik; Peder Hansen, Sørvikmark, Oluf A Fauskevåg, Fauskevåg.
 • Liste E Gausvik – Sandtorg: Johan Backlund, Gausvik; Hans Hansen.
 • Formannskapet: Alfons Johansen, Peder Jacobsen, Nils Torbergsen, Thorvald Smith Sunde, Othelius Benjaminsen og Nathaniel Hansen. Alfons Johansen ble valgt til ordfører, men da han var valgt inn på Stortinget, var det i realiteten Peder Jacobsen som fungerte som ordfører. Som varaordfører ble valgt Nils Torbergsen. Dette valget medførte et politisk skifte i Sandtorg, og Arbeiderpartiet ble det ledende partiet med ordføreren helt til kommunesammenslutningen 1. januar 1964.


Kommunestyreperioden 1938 – 1940

I protokoll for konstituerende møte 6.desember 1937 finner en de enkelte lister benevnt med A, B, C, D og E, men disse er ikke benevnt med navn. Navnene er derfor antydet.

 • Liste A Borgerlig fellesliste: Ole Solvang, Seljestad; Johan Skaar, Gangsås; Reider Robertsen, Kilbotn; Oluf Galschiødt, Seljestad; Peder Lind-Solstad, Seljestad; Hans Jørgensen, Medkila; Oscar Mathiassen, Seljestad; Mathis Haugan, Kilbotn; Othelius Benjaminsen, Vollstad.
 • Liste B (Arbeiderpartiets liste Seljestad – Kilbotn): Alfons Johansen, Seljestad; Samuel Johansen, Seljestad; Nils Torbergsen, Seljestad;Harald Harum, Seljestad; Ole Frantzen, Kilbotn; Martin M Hofsø, Seljestad; Alfred Jensen, Seljestad.
 • Liste C Fellesliste Sørbygda: Hans Stavrand, Nordvik; Johan Pettersen, Klatran; Arthur Haugen, Gausvik
 • Liste D ( Arbeiderpartiets liste Sørbygda): Peder Jacobsen, Vollstad; Oluf A Fauskevåg, Fauskevåg; Johan Backlund, Gausvik; Trygve Nordvik, Nordvik.
 • Liste E Uavhengige: Hjalmar Valen, Brokvik.
 • Formannskapet: Alfons Johansen, Peder Jacobsen, Nils Torbergsen, O. Benjaminsen, Hans Stavrand, Oluf Galschiødt.

Fra protokollen siteres:

«Som ordfører valgtes Peder Jacobsen etter annen gangs votering med 12 stemmer med loddtrekning med Hans Stavrand der også hadde 12 stemmer. Som varaordfører valgtes Hans Stavrand med 13 stemmer, dernest hadde Nils Torbergsen 11 stemmer.»

Midlertidig kommunestyre 1945

Det gamle kommunestyret hadde vært ute av funksjon, men kunne ikke uten videre komme i funksjon. Etter retningslinjer fra regjeringen i London ble det oppnevnt et midlertidig kommunestyre. Fylkesmannen i Troms ønsket Peder Jacobsen som ordfører, og formannskapet fra 1938 ble oppnevnt som midlertidig kommunestyre. Nytt valg til kommunestyre ble avholdt høsten 1945.

Kommunestyreperioden 1946 – 1947

 • Borgerlig fellesliste Seljestad – Kilbotn: Harald Hansen, Rogla; Mathis Haugan, Kilbotn; Ole Solvang, Seljestad; Peder Andreassen, Seljestad; Reider Robertsen, Kilbotn.
 • Kommunistenes liste: Halfdan Hansen, Seljestad; Hans Andreassen, Seljestad; Reidar Jenssen, Seljestad.
 • Arbeiderpartiets liste Seljestad: Jacob Norman, Arne H. Johansen, Marcus Pedersen, Sam. Johansen, Henrik Henriksen, Agnes Johansen.
 • Arbeiderpartiets liste Kanebogen – Sandtorg: Peder Rasmussen, Nordvik; Emil Mathisen (Eidberg), Brokvik; Johs Robertsen, Storvatn; Martin Hartløfsen, Gausvik; Johan Backlund, Gausvik; Peder Jacobsen, Vollstad.
 • Borgerlig fellesliste Nordvik – Sandtorg: Hans Stavrand, Nordvik; Johan Pettersen, Klatran; Bendiks Heide, Vollstad.
 • Søndre Sandtorg fellesliste: Jul. Kongsro, Gausvik.
 • Peder Jacobsen ble valgt til ordfører og Jacob Norman til varaordfører. Da Peder Jacobsen ble valgt til Stortinget, kom Jacob Norman til å fungere som ordfører det meste av tiden. Som setteordfører ble valgt Marin Hartløfsen.

Kommunestyreperioden 1948-1951

 • Arbeiderpartiets liste for Seljestad: Jacob Norman, Arne H. Johansen, Henrik Henriksen, Erling Hall-Hofsø, Sam Johansen, Arne Arnesen.
 • Arbeiderpartiets liste Gangsås – Sandtorg: Peder Jacobsen, Vollstad; Bjarne Berg-Sæther, Sandtorg; John Lauritzen, Kilbotn; Ole Strømseng, Gausvik, Schønning Antonsen, Gausvik.
 • Borgerlig fellesliste Sandtorg- Harstadbotn: Hans Stavrand, Nordvik; Trygve Nordvik, Nordvik; Mathis Haugan, Kilbotn; Joahan Pettersen, Klatran; Harald Hansen, Rogla; John Jensen, Kila.
 • Venstre og Høyres liste for Seljestad: Aksel Nilsen, Eyvind With, Johan Didriksen.
 • Sandtorg kommunistiske parti: Håkon Linaker, Kanebogen; Reidar Jensen, Seljestad.
 • Sandtorg Kristelig Folkeparti: Bendiks Heide, Vollstad; Marcus Norwich, Nordvik.
 • Formannskapet: Peder Jacobsen, Jacob Norman, Bjarne Berg-Sæther, Hans Stavrand, Aksel Nilsen og Marcus Norwich.

Peder Jacobsen ble valgt til ordfører og Jacob Normann til varaordfører. Da Peder Jacobsen møtte på Stortinget, ble Bjarne Berg-Sæther valgt til setteordfører. Jacob Norman flyttet til Kvæfjord 1948 og fra da av overtok Bjarne Berg-Sæther ordførerklubba. Sam Johansen ble nå valgt til varaordfører. Bjarne Berg-Sæther ble senere valgt til orfører alle perioder fram til kommnesammenslutningen 1.januar 1964. Han ble også den første ordfører i den nye Harstad kommune.

Kommunestyreperioden 1952 – 1955

 • Arbeiderpartiet: Bjarne Berg-Sæther, Sandtorg; Nils Torbergsen, Seljestad; Trygve Nordvik, Nordvik; Ottar Solheim, Medkila; Martin Hartløfsen, Gausvik; Johan Nordli, Seljestad ?; Anton Storhaug, Sørvikmark; Erling Hall-Hofsø, Seljestad; Arne H. Johansen, Seljestad; Birger Benjaminsen, Oldra; Sam Johansen, Seljestad; Jens Bergland, Kilbotn; M. Eidberg, Brokvik ?
 • Venstre: Hans Stavrand, Nordvik; Arthur Haugen, Gausvik; Mads Madsen, Halsebø; Reidar Pettersen, Klatran.
 • Høyre: Aksel Nilsen, Seljestad, Mathis Haugan, Kilbotn; Johan Østensen, Seljestad.
 • Kristelig Folkeparti: Marcus Norwich, Nordvik; Bendiks Heide, Vollstad.
 • Kommunistene:Håkon Linaker, Kanebogen.
 • Frie Velgere: Johan Nordvik, Nordvik
 • Formannskap: Bjarne Berg-Sæther, Trygve Nordvik, Nils Torbergsen, Sam. Johansen, Hans Stavrand og Marcus Norwich.

Bjarne Berg-Sæther ble valgt til ordfører og Trygve Nordvik ble varaordfører.

Kommunestyreperioden 1956 – 1959

Fra 1.januar 1956 var antallet kommunestyremedlemmer økt fra 24 til 35.

 • Arbeiderpartiet: Bjarne Berg-Sæther, Seljestad; Johan Kvikstad, Seljestad; Trygve Nordvik, Nordvik; Sam Johansen, Seljestad; Hans P. Hansen, Seljestad; Wilhelm Borkenhagen. Seljestad; Arne Arnesen, Seljestad; Kristian Myrland, Kilbotn; Erling Hall-Hofsø, Seljestad; Arne H. Johansen, Seljestad; Henrik Henriksen, Seljestad; Alfred Øverland, Kila; Knut Mikkelborg, Haukebø; Emil Eidberg, Seljestad; Ottar Solheim, Medkila: Johan Gangsås, Gangsås; Harald Harum, Seljestad; Alf Stenhaug, Storvatn.
 • Høyre: Aksel Nilsen, Seljestad; Arne Schwer, Seljestad; Bjarne Rasch-Tellefsen, Seljestad; Arne Woll-Olsen, Seljestad; Karl Kanebog, Kanebogen; Klaus Woldstad, Seljestad.
 • Venstre: Mads Madsen, Halsebø; Hans Stavrand, Nordvik; Reidar Pettersen, Klatran; Elias Eliassen, Kilbotn, Ivar D. Iversen, Kilbotn; Johan Ursin, Sørvik.
 • Kristelig Folkeparti: Marcus Norwich, Nordvik, Albert Robertsen, Storvatn; Bendiks Heide, Vollstad.
 • Frie Velgere: Wilhelm Kaarbø, Seljestad.
 • Kommunistpartiet: Halfdan Hansen, Seljestad.
 • Formannskap: Bjarne Berg-Sæther, Trygve Nordvik, Sam. Johansen, Arne H. Johansen, Alfred Øverland, Mads Madsen, Marcus Norwich, Aksel Nilsen, Klaus Woldstad. Bjarne Berg-Sæther ble valgt til ordfører og Trygve Nordvik til varaordfører.

Kommunestyreperioden 1960 – 1963

 • Arbeiderpartiet: Bjarne Berg-Sæther, Seljestad; Trygve Nordvik, Nordvik; Per Jacobsen, Vollstad; Ivar Hansen, Harstadbotn; Ottar Solheim, Medkila; Alf Stenhaug, Storvatn; Johan Kvikstad, Seljestad; Johan Sandtorv, Sandtorg; Arne Bergland, Kilbotn; Halfdan Pettersen, Seljestad; Emil Eidberg, Seljestad; Arne H. Johansen, Seljestad; Knut Mikkelborg, Haukebøe; Oddmund Røkenes, Fauskevåg; Jarle Johansen, Gausvik; Kristian Myrland, Kilbotn; Anton Storhaug, Sørvikmark.
 • Høyre: Aksel Nilsen, Seljestad; Karl A Kanebog, Kanebogen; Arne Schwer, Seljestad; Martin Iversen, Seljestad;Bjarne Rasch-Tellefsen, Seljestad; Arne Woll-Olsen, Seljestad; Theis Lundegård, Seljestad; Klaus Woldstad, Seljestad; Alf Fossdal, Seljestad.
 • Venstre: Reidar Pettersen, Klatran; Mads Madsen, Halsebø; Hilmar Myrlund, Sørvikmar; Ivar D Iversen, Kilbotn.
 • Kristelig Folkeparti: Marcus Norwich, Nordvik; Bendiks Heide, Vollstad.
 • Senterpartiet: Hartløf Storhaug, Sørvikmark, Mathis Mathisen, Sørvik.
 • Frie Velgere: Wilhelm Kaarbø, Seljestad
 • Formannskap: Bjarne Berg-Sæther, Trygve Nordvik, Arne H. Johansen, Emil Eidberg, Kristian Myrland, Aksel Nilsen, Karl A Kanebog, Mads Madsen og Marcus Norwich. Bjarne Berg-Sæther ble valgt til ordfører og Trygve Nordvik til varaordfører. For årene 1962-1963 ble Trygve Nordvik skiftet ut som varaordfører og Arne H. Johansen ble valgt. Bjarne Berg-Sæther ble valgt til den første ordføreren i Harstad kommune etter kommunesammenslutningen 1.januar 1964.

Skoler

Sandtorg skole på Sandtorg.

Kilder

 • Gyldendals konversjonsleksikon, Oslo 1933.
 • Postkart over Norge, Poststyret 1958.
 • Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå, Oslo 1999.
 • Statistisk sentralbyrå, Folketellinger [1]
 • Statistisk sentralbyrå, Befolkningsendringer i kommunene [2]
 • Statistisk sentralbyrå, publikasjoner fra Stortingsvalgene [3]
 • Arbeidernes leksikon bd 6, sp 214. Oslo 1936.
 • Bendiks Heide: Sandtorg kommune – Historisk oversyn 1. juli 1926 – 31.desember 1963
 • Formannskaps/kommunestyreprotokoll Trondenes 24.juli 1926 (vedrørende Sandtorg)
 • Formannskaps/kommunestyreprotokoll Sandtorg 6.12.1937