Edmund Harbitz

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 8. mai 1916: Utsnitt av nekrolog over Edmund Harbitz.

Edmund Theobald Harbitz (født 2. oktober 1861 i Kristiania, død 7. mai 1916) var jurist og Høyre-politiker. Han var høyesterettsadvokat og drev egen advokatforretning, var leder for Høyres sentralstyre 1905-1908, og var ordfører i Kristiania 1898-1901.

Familie

Edmund Harbitz var sønn av kjøpmann, senere kontorsjef Christian Fredrik Gottfred Bohr Harbitz (1833-1916) og Frances (“Fanny”) Esther Theobald (1839-1872), og var gift med Helga Fredrikke (1870-1947). Han var bror av patolog og rettsmedisiner, professor Francis Gottfred Harbitz (1867-1950), sønnesønn av stortingspresident Georg Prahl Harbitz (1802-1889) og nevø av statsråd Johannes Winding Harbitz (1831-1917).

Liv og virke

Edmund. Harbitz ble cand.jur. i 1884 og advokat i 1889. Han etablerte i 1890 en advokatforretning sammen med Christian Fredrik Michelet (1863-1927).

Harbitz var leder for Høyres sentralstyre 1905-08, og var medlem av bystyret i hovedstaden fra 1898 til sin død i 1916. De første årene, 1898-1901 var han ordfører.

Mellom 1902 og 1914 var Harbitz formann i Morgenbladets styre.

Ved folketellingen for Kristiania 1900 er Harbitz oppført som høyesterettsadvokat med adresse Inkognitogata 10b. Det samme er han ved folketellingen i 1910, og i adresseboka for Kristiania for 1915, året før han døde. I 1915 er han oppført med Lille Grensen 7 som kontoradresse.

Ettermæle

I en nekrolog i Aftenposten 8. mai 1916 ble Harbitz beskrevet slik (utdrag):

Advokat Harbitz var en fremragende dygtig mand, retsindig til det yderste, afveg aldrig en tomme fra, hva der for ham stod som det rette og sande, uforfærdet i at hævde sit standpunkt, med et sundt, praktisk skjøn paa tingene, et skarpt blikk for realiteter. Harbitz har nedlagt et stort og betydningsfuldt arbeide i sin kommunes tjeneste. Kristiania er ham meget tak skyldig.

Kristiania bystyre minnet Harbitz på sitt møte 11. mai 1916, og i sin utgave dagen etter refererte Aftenposten fra ordfører Meinichs tale (utdrag):

Med et praktisk skjøn forenede Edmund Harbitz en ualmindelig arbeidskraft. Og ved sin retlinjede, mandige optræden vandt han almindelig agtelse og sympathi, baade hos partifæller og modstandere. I de 17 aar, han har været medlem af bystyret, har han nedlagt et overmaade betydningsfuldt og uegennyttig arbeide i sin kommunes tjeneste, - ikke mindst i de for Kristiania vanskelige aar, da han i ung alder blev betroet det ærefulde hverv som byens ordfører.

I følge gravferdsetaten i Oslo er Edmund Harbitz og fru Helga gravlagt på Ris urnelund i Oslo, i en umerket eller slettet grav. Siden Ris urnelund ikke ble opprettet før i 1957, må urnene har blitt flyttet dit en del år etter at begge ektefellene var døde, altså at de opprinnelig ble gravlagt et annet sted.

Kilder og referanser

Eksterne lenker