Eiker Stedsnavnregister

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eiker Stedsnavnregister er et register over stedsnavn i kommunene Øvre Eiker og Nedre Eiker. Registeret er utarbeidet av Eiker Arkiv og den første versjonen ble lagt ut på internett i 2009. Registeret omfattet da 9159 navn.

Stedsnavnregisteret er nå integrert i Eiker Leksikon på lokalhistoriewikien, og videre oppdatering vil skje her - både med innlegging av flere navn og med opplysninger om navnene, stedene, kartfesting, fotografier m.m.
Registeret som ble lagt ut i 2009 bygger på følgende kilder:

 • Matrikkelen 1886: Trykt matrikkel med navn på alle eiendommer på Øvre-og Nedre Eiker i 1886. 724 navn er registrert herfra.
 • Matrikkelen 1905: Trykt matrikkel med navn på alle eiendommer på Øvre-og Nedre Eiker i 1905. Eiendommer som også sto i 1886-matrikkelen er ikke registrert. 588 navn er registrert herfra.
 • Matrikkelutkastet 1950: Utkast til ny matrikkel. Dette er lagt ut på internett gjennom "Dokumentasjonsprosjektet". 7046 navn er registrert herfra.
 • Setertellingen 1933: Registrering av eksisterende og nedlagte setervoller, registrert i 1933. 128 navn er registrert herfra.
 • Oddvar Foss: Hovedoppgave i norsk ved Universitetet i Oslo 1949: Stedsnavn på Eiker. 1253 navn er registrert herfra.
 • Arne Thorkildsen: Registrering og kartfersting av kulturminner, vesentlig boplasser, gjennomført på 1980-tallet. 580 navn er registrert herfra.
 • Olav Homlebekk: Registrering av boplassnavn i skriftlige kilder, med angivelse av årstall for når plassen første gang er nevnt. 425 navn er registrert herfra.
 • Ole Hammerborg: Registrering av stedsnavn på Nedre Eiker, gjennomført på 1990-tallet. 1963 navn er registrert herfra.
 • John Kristensen: Registrering av stedsnavn på østsiden av Hokksund, gjennomført i 2002. 99 navn er registrert herfra.
 • SiBs stedsnavnregister: Registrering av stedsnavn i Solbergelva, publisert på eikerarkiv.no i 2004. 118 navn er registrert herfra.
 • H. Berget: Registrering av stedsnavn fra 1945. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 474 navn er registrert herfra.
 • Alv Muri: Registrering av stedsnavn fra 1953. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 2042 navn er registrert herfra.
 • B. Hafslund: Registrering av stedsnavn, årstall ikke oppgitt. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 3 navn er registrert herfra.
 • K. Røsås: Registrering av stedsnavn, årstall ikke oppgitt. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 114 navn er registrert herfra.
 • Nils U. Hagen: Registrering av stedsnavn fra 1976. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 493 navn er registrert herfra.