Christian Rantzau

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christian Rantzau (født 23. januar 1683 i København, død 16. april 1771 på Brahesborg) var en dansk greve, embetsmann og stattholder i Norge.

Han var sønn av grev Otto Rantzau (1632–1719) og Sophie Amalie Krag (1648–1710).

Rantzau ble gift første gang den 20. november 1716 med Charlotte Amalie Gøye (1689–1724), datter av stiftamtmann i Lolland og Falster Marcus Gøye og Jytte Dorothea Thott.

Den 10. mai 1726 ble han gift for andre gang med Eleonore Hedevig von Plessen (1708–1770), datter av medlem i Geheimekonseillet og senere generaldirektør for finansene Christian Ludvig von Plessen og Charlotte Amalie Skeel.

Etter å ha vært gjennom ridderakademiet og en lengre utenlandsreise ble han kammerherre. Omkring 1709 ble han ansatt i statsforvaltningen. I 1711 ble han tilknyttet Søetatens Generalkommisariat. Rantzau ble avskjediget derfra i 1721, men klarte i løpet av noen år å gjenoppbygge tillit. I 1729 ble han geheimeråd og i 1730 geheimekonferenseråd og preses i Land- og Søetatens Generalkommisariat.

I 1731 ble han stattholder i Norge, og han mottok samme år Elefantordenen. Under sitt opphold i Norge fikk han i 1733 oppført hovedbygningen på Bygdøy kongsgård. Han falt igjen i unåde i 1739. En mulig årsak til dette er at mens Christian VI hadde en pietistisk livsførsel, var Rantzau mer ekstravagant. Da han ble avsatt som stattholder ble embetet samtidig suspendert, og det ble ikke utnevnt noen ny stattholder før i 1750.

Allerede året etter kom han tilbake i offentlig tjeneste, som stiftamtmann for Fyn. Han satt i denne stillingen til 1760, da han selv trakk seg tilbake.

Litteratur