Nordre Foss (Bjerstun)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Foss nordre I (Blaker)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Foss nordre
Sted: Blaker
Fylke: Viken
Kommune: Lillestrøm
Gnr.: 121
Bnr: 1

Nordre Foss (Bjerstun) er en gard i Blaker i Lillestrøm kommune. Den har vært eget bruk fra 1685, sjøleid fra 1756, og i ei og samme slekt fra 1763. I 1989 hadde garden 210 dekar dyrket jord og 90 dekar produktiv skog. Låven er i sin eldste del fra 1838, hovedbygningen fra 1844.

Historikk

Nordre Foss ble delt i to bruk i 1685, og begge bruka ble solgt til sjøleie i 1756 etter å ha vært eid av justisråd Christian Ancher. Det var Peder Olsen Skogen fra husmannsplassen Skogen under Store Huseby som kjøpte den for 400 daler. Han var gift med Berte Engebretsdatter fra Huseby store, og de hadde åtte barn sammen, men ingen av disse kjøpte garden da han døde i 1762. Dette var sannsynligvis fordi Peder hadde vært ganske gjeldtynget: Boet hans lå på 669 daler, men etter at gjelda var trukket fra var det bare 76 daler igjen.

Kreditorene solgte garden på auksjon i 1763, og Torstein Gundersen Fosserud fra Fosserud (25/1) i Sørum kjøpte garden for 401 daler (men uten husmannsplassen Sætra).[1] Han var allerede svigersønn på Foss søndre, og ætta hans har sittet på garden siden. Anders Torsteinsen tok over garden etter faren da denne døde i 1782, han var gift med Marie Gulbrandsdatter fra Mork østre. Etter at Anders døde i 1831 giftet Marie seg på nytt med Peder Johannessen Grøtli fra Aurskog, og han brukte garden fram til 1848, da Anders' og Maries sønn Gulbrand tok over. Det må ha vært Peder Grøtli og Marie som fikk oppført gardens to bygninger fra 1800-tallet, nemlig låven fra 1838 og hovedbygningen fra 1844.

Etter Gulbrand Andersen Foss (1821-1887) har garden gått fra far til sønn. Thorvald Gulbrandsen Foss (1859-1925) tok over etter faren i 1888, og i 1923 overlot han garden til sin egen sønn Gulbrand Foss (f. 1889). Dennes sønn Thorvald Kristian Foss (1938-) drev garden i 1989.

Slektshistorie

Peder Olsen Skogen (1709-6. oktober 1762) og Berte Engebretsdatter Huseby store (1701-23. januar 1756) fikk åtte barn:

 1. Mari Pedersdatter, født 1729, død samme år.
 2. Mari Pedersdatter, født 1730.
 3. Kersti Pedersdatter, født 1731, gift i 1760 med Erik Andersen Skirset i Nes.
 4. Hans Pedersen, født 1732, død 25. august 1743.
 5. Marte Pedersdatter, født 11. januar 1737, død 1809, gift med Torstein Kristoffersen Sætra av Foss (bnr. 11) (1732-1804).
 6. Halvor Pedersen, født 16. november 1738, død 1. juni 1759.
 7. Engebret Pedersen, født 28. mars 1741, død 1. juli 1765.

Torstein Gundersen Fosserud (1729-1782) og Johanne Andersdatter Foss søndre (29. april 1738-1813), gift 1763, fikk fire barn:

 1. Anders Torsteinsen, født 26. mai 1764, død 12. september 1831, gift 1811 med Marie Gulbrandsdatter Mork østre (1785-1847). Han tok over garden etter faren.
 2. Mari Torsteinsdatter, født 22. desember 1766, gift 1808 med enkemannen Gulbrand Olsen Torbjørnsrud på Torbjørnsrud (22/1) i Sørum, opprinnelig fra Hogset.[2]
 3. Dorte Torsteinsdatter, født 14. oktober 1769, død 22. august 1834, gift 1800 med
 4. Marte Torsteinsdatter, født 22. august 1772.

Anders Torsteinsen (26. mai 1764-12. september 1831) og Marie Gulbrandsdatter Mork østre (1785-1847), gift 1811, fikk seks barn:

 1. Torstein Andersen, født 31. oktober 1812, død 1813.
 2. Johanne Marie Andersdatter, født 8. november 1814, gift 1840 med Ole Halvorsen Mork vestre (født 1802).
 3. Mari Andersdatter, født 24. februar 1817, død samme år.
 4. Maren Dorthea Andersdatter, født 16. juli 1818.
 5. Gulbrand Andersen, født 8. september 1821, død 31. mai 1887, gift 1846 med Karen Paulsdatter Fossum nordre (1821-1879). Han tok over garden i 1848.
 6. Marte Andersdatter, født 19. april 1824, død 26. desember 1899, gift 1851 med Ole Paulsen Fossum nordre.

Gulbrand Andersen Foss (8. september 1821-31. mai 1887) og Karen Paulsdatter Fossum nordre (1821-1879), gift 1846, hadde åtte barn:

 1. Anne Marie Gulbrandsdatter, født 4. juni 186, død 26. mars 1880
 2. Karen Bolette Gulbrandsdatter, født 28. mai 1848.
 3. Johanne Gulbrandsdatter, født 18. januar 1850, gift 1868 med Ole Engebretsen Foss søndre (1834-1919).
 4. Pauline Gulbrandsdatter, født 24. desember 1851.
 5. Anders Gulbrandsen, født 17. september 1854.
 6. Paul Gulbrandsen, født 11. april 1857, var børsemaker.
 7. Thorvald Gulbrandsen Foss, født 1. juli 1859, død 2. november 1925, gift 1886 med Edle Lovise Hansdatter (1860-1947), overtok garden.
 8. Julie Margrete Gulbrandsdatter, født 15. april 1863, gift 1886 med Ole Andreassen Foss på Toreid.

Thorvald Gulbrandsen Foss (1. juli 1859-2. november 1925) ble gift 1886 med Edle Lovise Hansdatter (1860-9. mars 1947), som var datter av Hans Eriksen Kvevli. De hadde åtte barn:

 1. Karen Foss, født 26. september 1887
 2. Gulbrand Foss, født 17. desember 1889, gift 1933 med Astrid Margrethe Christiansdatter Huseby (1901-).
 3. Pauline Foss, født 17. april 1892, død 8. september
 4. Anna Foss, født 15. mai 1894, gift 1922 med Johannes Alfred Johansen Eid.
 5. Julie Foss, født 21. mai 1896, gift 1926 med Jens Johansen Skugstad.
 6. Anders Foss, født 27. mai 1898.
 7. Johan Foss, født 29. april 1901, død 10. august 1913.

Gulbrand Foss (17. desember 1889-) og Astrid Margrethe Christiansdatter Huseby (7. januar 1901-), gift 1933, hadde to barn:

 1. Marit Lovise Foss, født 2. januar 1934.
 2. Thorvald Kristian Foss, født 24. mai 1938, gift 1968 med Karin Thordis Bråthen (1942-).

Thorvald Kristian Foss (1938-) og Karin Thordis Bråthen (1942-) har to barn:

 1. Anne Louise, født 1969.
 2. Toril Kristine, født 1972.

Bygninger

Bygningene på Foss nordre er jevnt over ganske unge. Ifølge Norske gardsbruk var det ikke skjedd andre endringer mellom 1965 og 1989 enn at hovedbygningen ble restaurert i 1974. Disse bygningene fantes på garden i 1989:[3]

 • Hovedbygning 1844, påbygd 2. etasje 1911, restaurert 1974.
 • Veslebygning 1902
 • Låve 1838, påbygd 1896
 • Stabbur 1906
 • Grisehus 1961

Referanser

 1. Mer informasjon om Torstein Fosserud: Horgen 2003, side 608.
 2. Horgen 2003, side 559.
 3. Norske gardsbruk, side 202-203.

Kilder

 • Jan Erik Horgen. Lørenfallet, Vølneberg og Fosserud kretser, bind 1 av Sørum bygdebok - bosettings- og næringshistorie. Sørum kommune, 2003.
 • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 2. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1963. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske gardsbruk: Akershus fylke, bind 1. 3. utgave, Hokksund, Landbrukets bokklubb, 1989. Digital versjonNettbiblioteket

.

Eksterne lenker