Fossum Jordbruk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fossum Jordbruk er gårder som eies av Løvenskiold-Vækerø: gårdsnr. 28 Nordby, gårdsnr. 29 Dæli, gårdsnr. 30 Østern, gårdsnr. 31 Fossum og gårdsnr. 32 Leuchemarken.

Frem til rundt 1950 hørte også gårdsnr. 34 Eik gård til Fossum Jordbruk.

Dæli (Dalvin), Grini (Granvin) og Østern (Austvin) er de eneste vin-gårdene i Østre Bærum. Endelsen vin betyr beitemark. Fossumgårdene hørte fra ca 1670 til 1853–54 under Bogstadgodset, som i 1838 eide mer enn fjerdeparten av jordveien i Østre Bærum. Ved delingen av Bogstadgodset i 1853–54 kom Fossum Bruk (med gårder og sager i Lysakerelva) under Nordmarksgodset og Bærums Verk. Jordbruket ble utskilt som egen enhet i 1930. Ved jordbrukstellingen i 1939 ble Fossum Jordbruk oppført med 1705 dekar dyrket jord, 12 594 dekar skog og 1695 dekar «annet», i alt 15 994 dekar – i tillegg til en besetning på 18 hester, 152 storfe, 55 griser, 182 sølvrev og 17 mink, samt en mengde gårdsredskaper.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Fossum Jordbruk er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.