Frands Juul

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Frands Juul (født trolig 1647, død 1731/1732 i Neuenburg, Oldenburg) var en dansk-norsk offiser, sønn av Hans Juul til Staarupgaard på Jylland og Lisbeth f. Krag (1621-). Han studerte ved Sorø akademi fra 1664, ble hoffjunker og gikk deretter inn i den franske armé. Ansatt ved Livregimentet til fots i Danmark fra 1675 og avanserte til major. Fra 1682 var han oberstløytnant og kommandant i Kristiansand, og ble kommandant på Akershus 1. januar 1683. Han var sjef for Søndre Jarlsbergske kompani i Smålenske regiment fra 13/11 1683, og var da oberstløytnant. I 1688 ble han sjef for «Regiment de Marines», og var da oberst. Etter 1689 fikk han ingen ny ansettelse, og reiste tilbake til Frankrike.

Kong Ludwig XIV av Frankrike beordret ham til chef for det danske hjelpekorps, som under overfart til England hadde blitt kapret i Nordsjøen i desember 1689 og ført til Frankrike, og etter ham kaltes dette regiment for «Youl Danois». I 1692 fikk regimentet navnet «Royal Danois» og ble skjenket til kongesønnen Christian Gyldenløve. I 1692 deltok han i krigen mot Spania, og i 1711 søkte han forgjeves om en stilling i den danske hæren. Som representant for den gamle danske adel - og visstnok katolikk - var han mislikt av Christian V.

Han var gift med Johanne Sophie Kaas (Sparre), datter av Jens Kaas (Sparre) og Karen Frederiksdatter Reedtz til Krabbesholm.

Juul ble gravlagt 20. desember 1732 i Zetel i Friesland hos datteren Berthe Sophie og svigersønnen David Cracowitz (av slekten von Krakewitz fra Rügen), som var landvogt og jegermester i Oldenburg.

Kilder