Frantz Edler Neumann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Frantz Henrik Edler Neumann (1759-1840) var en jernverkseier og industrigründer. Han er særlig kjent for å ha anlagt Friderichsminde Isenkramfabrik, og han var dessuten eier av Hassel jernverk, som han arvet etter foreldrene, fra 1799 til 1809. Han var en av drivkreftene bak Selskabet for Ekers Vel, og han ivret strekt for utvikling av jordbruket og anleggelse av ny industri. Dessuten bidro han til byggingen av Bakke kirke, og for at Bakke sogn ble eget kirkesogn.

Frantz Neumann ble født den 15. mai 1759Hassel jernverk ved Skotselv i Øvre Eiker kommune. Han var sønn av Jacob Hansen Neumann og Magdalena Cathrine Edler, som var eiere av jernverket. Han var den nest eldste av tolv barn og hadde dessuten seks halvsøsken fra farens første ekteskap.

Han hadde huslærere, først Ove Hickman, som seinere ble klokker på Strømsø, og deretter Hans Kleinholdt. Han begynte ved Strømsø borgerskole, men avbrøt studiene fordi faren var syk og hadde behov for hjelp med driften av verket etter at den eldre sønnen, Ultrik Fredrik, døde i 1764. Etter farens død i 1777 var det moren som drev verket videre. Frantz lærte jernverksdrift gjennom et opphold ved Fritzøe jernverk og deretter som elev ved BergseminaretKongsberg 1780-82. Han gjorde også en studiereise til svenske jernverk.[1] Da han vendte tilbake til Skotselv, kjøpte han en en part av gården Daler og bosatte seg der. Den fikk navnet «Sanssouci» etter kong Frederik den stores lystslott i Potsdam - et navn eiendommen har beholdt fram til moderne tid. Han ble gift i 1789 med Fredrikke Margrethe Normann (1765-1836), som var datter av sognepresten på Kongsberg. De fikk ingen barn.[2]

Frantz deltok trolig i driften av Hasselverket sammen med moren, men han anla også en egen bedrift som fikk navnet Friderichsminde «Jernmanufakturverk» eller «isenkramfabrik». Det lå ved gården StensrudModum, snaut 4 kilometer norvest for Hasselverket. Denne «fabrikken» vakte oppsikt i samtiden og ble blant annet omtalt av den kjente tyskeren Johann Bernoulli i hans store reiseskildring fra Skandinavia. Fabrikken ble trolig drevet nærmest som en filial av Hassel, spesielt etter at Frantz overtok som leder av verket etter morens død i 1799.

I denne perioden engasjerte han seg i å få utskilt området rundt Skotselv som eget kirkesogn, noe som lenge hadde vært en krav fra lokalbefolkningen. Han bidro både med tomt og pengegave til Bakke kirke, som ble innviet i 1803.

I 1809 solgte Neumann verket til Peter Collett og trakk seg tilbake som proprietær på Sanssouci. I 1814 var han blant dem som underskrev valgresultatet fra Eiker ved valget til RiksforsamlingenEidsvoll. De siste årene av livet var han aktiv i ledelsen av Selskabet for Ekers Vel, og han ivret særlig for premiering av åkerbruk, husdyrhold, hagebruk og modernisering av landbruket generelt. Han ble enkemann i 1836 og giftet seg på nytt året etter Marthe Margrethe Strøm (1793-1863), som i mange år hadde vært hans husholderske. Han døde på Sanssouci 20. juni 1840.[3]

Referanser

  1. Neumann, s.33f
  2. Neumann, s.34
  3. Neumann, s.34

KilderEiker Leksikons logo.jpeg Frantz Edler Neumann inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!