Gardarike

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gardarike er det norrøne navnet på Kyivriket (Kievriket) i nåværende Ukraina og Russland, med sentrum i byene Kyiv og Novgorod (norrønt Holmgarðr). Det ble trolig grunnlagt av svenske vikinger på midten av 800-tallet, og kraftig utvida i løpet av det århundret. Skandinavene i Gardarike ble etter hvert assimilert med slaverne i området, men båndene til Skandinavia besto. Det er flere dynastiske koblinger; blant annet ble Harald Hardråde gift med Ellisiv av Kiev, datter av storfyrst Jaroslav. Både Harald og hans halvbror Olav Haraldsson oppholdt seg en tid i Gardarike; Olav før det fatale slaget på Stiklestad, og Harald etter å ha blitt såra i det slaget. Olavs sønn Magnus den gode var også i Gardarike i flere år.

Navnet Garðar, senere Garðarike, er antatt å kommer fra vest- og sørslavisk grad, tilsvarende russisk gorod, som kan bety gård, borg eller by. I de eldste skaldediktene og i runeinnskrifter er det Garðar som brukes, men i sagalitteraturen foretrekker man den lengre formen. Etter hvert ble Kyivriket eller andre varianter det vanlige navnet; vi skriver her om det som Gardarike fordi det i en norsk, lokalhistorisk sammenheng primært er gjennom skalde- og sagalitteraturen at i kommer i kontakt med riket.

Opprinnelig var riket nokså løst sammenbundet. Fyrstene var av skandinavisk opphav, men begynte ut på 900-tallet å bruke slaviske navn. Fyrst Helge ble dermed Oleg, og fyrst Ingvar ble Igor. I annen halvdel av 900-tallet begynte de også å snakke slaviske språk.

På 1000-tallet ble riket del, og i 1097 ble denne delinga gjort for evig tid. Som et nettverk av sammenknytta territorier besto det, som Kyivriket, fram til mongolenes invasjon i 1230-åra.

Litteratur og kilder