Geir Grung (1926–1989)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Nationen 9. februar 1950: utsnitt av omtale om at Sverre Fehn og Geir Grung hadde vunnet konkurransen om museumsbygning for De Sandvigske Samlinger på Lillehammer, like etter at de var ferdig med studiene.

Geir Lehmann Grung (født 13. desember 1926 i Bergen, død 16. mars 1989 i Oslo) var arkitekt med et bredt virke, han tegnet både boliger, offentlige bygg og industrielle anlegg, blant annet var han involvert innen kraftutbygging og skipsdesign.

Familie

Geir Grung var sønn av arkitekt Leif Kuhnle Grung (1894–1945) og sanger Hjørdis Grace ("Biddy") Lehmann (1895–1988). Han ble gift i 1951 med sekretær Karen Sophie Kaltenborn (1930–1983), ekteskapet oppløst i 1974, deretter med advokat Dagny Kjøde (f. 1945). 

Liv og virke

Geir Grung vokste opp i Bergen. Skolegangen ble preget av ordblindhet, som hemmet ham. Fram til faren døde i 1945 arbeidet han som assistent ved hans arkitektkontor, samtidig som han hospiterte ved Bergens Kunsthåndverksskole med studier i tegning og modellering.

Etter at faren døde  reiste Grung til Oslo, hvor han ble elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Der ble det i 1946  opprettet et krisekurs for utdannelse av arkitekter. Grung tok eksamen fra det som ble kalt Statens Arkitektkurs i 1949.

Blant Grungs medstudenter på Arkitektkurset var Sverre Fehn. Like etter at de var ferdig med studiene vant de to en konkurranse om ny museumsbygning for De Sandvigske Samlinger på Lillehammer. De samarbeidet også senere, som ansatte hos Byarkitekten i Oslo, blant annet om  Økern aldershjem (ferdig i 1955), som fikk stor oppmerksomhet i sin tid.

I 1954 inngikk Grung kompaniskap med tidligere byarkitekt Georg Greve; Arkitektene mnal Georg Greve og Geir Grung. Fra 1970 het firmaet Geir Grung og fra 1971 Geir Grung A/S.

Grungs virke som arkitekt var variert. Han tegnet både boliger, offentlige bygg og industrielle anlegg, blant annet var han involvert innen kraftutbygging. Han sto bak flere kraftanlegg, dels lagt i fjell, som for eksempel Røldal-Suldal-utbyggingen i 1960-årene. Blant hans hovedverk regnes også hans egen bolig i Bærum fra 1963 (Jongskollen 27), en villa som var radikal for sin samtid.

Grung arbeidet også med flere prosjekter i utlandet, blant annet utforming av skip, med design både av skrog og interiører. Han sto bak blant annet cruiseskip for Royal Caribbean Cruise Line, og  gasstankere. Han utviklet også design for oljeplattformer for Norsk Hydro, og en serie cabincruisere for A/S Fjordplast.

Et utvalg av Grungs arbeider

 • Håndverkets Hus (med Sverre Fehn), De Sandvigske Samlinger, Maihaugen, Lillehammer, 1949 (1. premie i konkurranse), ferdigstilt 1959
 • Økern aldershjem (med Sverre Fehn), Økernveien 151, Oslo, 1955
 • Åsjordet 7 (sammen med Georg Greve), villa oppført for Inger og Per Ormann, 1959. 
 • Vettre skole, Slemmestadveien 186, Asker, 1962
 • Egen bolig, "Villa Jongskollen", Jongskollen 27, Bærum kommune, 1963
 • Oslo Gassverks anlegg på Sjursøya i Oslo (sammen med Georg Greve), i drift fra 1964 til 1978.
 • Martensbygget, fabrikkbygning for Ditlef Martens A/S, Kanalveien 90, Bergen, 1965
 • “Ring-huset” (med Georg Greve), forretningsbygg for Gustav A. Ring A/S, Sørkedalsveien 33, Oslo, 1965
 • Portalbygningen til Mykstufoss kraftverk (kraftanlegg i fjell), Rollag kommune, 1965.
 • Ullevål understasjon (med Georg Greve) for Oslo Lysverker, Kirkeveien 159, Oslo, 1966
 • Høyenhall skole (med Georg Greve), 1966
 • Portalbygg for Tysso II kraftverk, Skjeggedal, Odda, 1967
 • Eugenies gate 18, Oslo (med Georg Greve), frittliggende boligblokk med fjorten leiligheter
 • Enebolig ("Sun House") for Thor Bache-Wiig, Eivindvik, Gulen, 1973
 • Kontorkompleks oppført for IBM Norge AS, 1983-1985, i dag kalt  Rosenholm Campus, Rosenholmveien 25, Mastemyr, Nordre Follo.


Ettermæle

Geir Grung er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2022)

I sin artikkel om Geir Grung i Norsk biografisk leksikon, gir Elisabeth Seip denne beskrivelsen av ham (utdrag):

Geir Grung var som arkitekt med og preget de første tiårene etter den annen verdenskrig med skaperkraft, ideer og som et uromoment. Hans arbeider var basert på vilje til å fange inn den modernistiske arkitekturens ideer fra 1920- og 1930-årene, og han utviklet dem i takt med tidens krav og oppgaver. Hans byggverk er preget av strenge krav til arkitektonisk disiplin og utførelse.

Geir Grung er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med sin mor.

Kilder