Gisledal (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tor Weinholdt har skaffet dette fine bildet av Gisledal mølle fra 1907. Bestefaren Peder Westbye tok bildet i 1910.

Gisledal er navnet som ble brukt på det området som ligger mellom jernbanen og Sagelvas utløp i Nitelva, men navnet er ikke lenger i daglig bruk. Navnet Gislebakken er ifølge Skedsmo bygdebok III nevnt allerede i 1764. Israel Johansen Gislebakken ble i 1790 viet til Kiersti Henriksdatter Ryeneie. Nedre Gislebakken var eid av Knud Ryen, enkefru Ingier og Holm Holmsen. Gisledalen var i eldre tid husmannsplass under Stalsberg. Den ble nedlagt 1865 og «utlagt til Hovedjernbanen». Fra 1800-tallet er navnet brukt som betegnelse på Gisledal mølle.Navnet Gisledal var vanlig helt fram til NSBs stoppested ble anlagt i 1938. Det ble den gang foreslått fem navn: Gisle, Gisledal, Sagdal, Seglen og Stalsberg. Seglen var navnet på den første bomvokteren for planovergangen hvor Gislebakken i rundt femti år krysset sporene og gikk videre i Gamle Strømsvei. Etter inngående drøftinger i Skedsmo herredsstyre ble det til slutt flertall for navnet Sagdalen. NSB satte likevel opp skilt med navnet Sagdal, men dette måtte de endre.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar: Gisledal mølle – et hundreårs minne for Strømmen. Utgitt av Sagelvas venner og Strømmen Vel 2007.
  • Haavelmo, Halvor: Fra bondegårder til by. Vannsag - Storindustri. Lillestrøm 1955. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind III. 1950. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Sagelva: …med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Utgitt av Sagelvas venner. Strømmen 2004. 33 s. Ill.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2009.