Gisledal mølle

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gisledal mølle med Øvre mølledam og innløpskanal 1950.
Foto: Alf Røed

Gisledal mølle lå i Gisledal (nå Sagdalen) på Strømmen i Lillestrøm kommune. Mølla ble oppført i tegl i 1907 etter at de eldre møllebygningene hadde brent ned. Gisledal mølle har også hatt andre betegnelser: Kvernbruket, Øvre Gislebakken, Øvre mølle og Stalsberg mølle er navn som er funnet. Mølla lå opprinnelig under Stalsberg, men ble kjøpt av ingeniør Knut H. Ryen en gang i mellomkrigsårene. Mølla var i ordinær drift fram til rundt 1950, etter denne tid ble det produsert puffet ris og diverse annet fram til midten av 1960-tallet. Mølla ble deretter stående ubrukt en tid, og forfallet satte inn. I 1972 ble bygningen okkupert som ungdomshus. Den brant samme år etter at den med stor sannsynlighet ble påtent. Omtrent samtidig måtte bygningen vike for en nødvendig utvidelse av Strømsveien. Ungdomsokkupasjonen flyttet deretter til den nærliggende Nedre mølle, som også brant etter en tid. Etter dette besluttet Skedsmo kommune at begge de gamle møllebygningene og de øvrige industribygningene i Sagdalen skulle saneres, dette skjedde mellom 1970 og 1975. Så vidt en kjenner til ble ikke noe av inventaret tatt vare på.

Nedre mølledam ble for en stor del fylt med stein da Strømsveien ble lagt om.

Mølleparken rett før saneringen i begynnelsen av 1970-årene.
Sagdalen ble kalt Gisledal fram til 1940. Kartskisse fra 1955 viser situasjonen før samtlige bygninger ble sanert kort etter 1970.

Gisledal mølle var den dominerende bygningen i dette miljøet. Inngangen fra Strømsveien lå i husets annen etasje, men leveringen av kornet foregikk utenfor første etasje. Vannturbinene lå i kjelleren, og sett fra elvesiden fikk en inntrykk av en femetasjes murbygning med en totalhøyde på nesten 20 meter.

Vanninntaket skjedde via en trekanal fra Øvre mølledam og vannet ble sluppet ut igjen i Nedre mølledam.
Begge dammene ble restaurert som en del av elvearbeidene i forbindelse med byggingen av Strømmensaga i 2009.
Strømmenkverna er en mindre kvern, nyoppført i 2014 med 100 år gamle møllesteiner fra Hyllestad i Sogn og Fjordane.


Disse tre var de seneste møllemesterne på Gisledal mølle:

1930-1948: Ole Korsmo, født 1891 i Aurskog.

1948-1954: Erling Aarhus (1897-1970) fra Leirsund.

1954-ca 1965: Karl Nordstrand (1917-1992) fra Borre i Vestfold.


Litteratur

  • Bunæs, Steinar: Gisledal mølle – et hundreårs minne for Strømmen. Utgitt av Sagelvas venner og Strømmen Vel 2007.
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind III. Oslo 1950-52. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Sagelva: …med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Utgitt av Sagelvas venner. Strømmen 2004. 33 s. Ill.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2009.