Grong historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grong historielag, Grong kommune i Trøndelag, ble offisielt stifta 31. oktober 1977. Laget har gjennom åra gitt ut flere publikasjoner og bygd opp et bilde- og dokumentarkiv. Siden 1985 har laget vært medlem av Landslaget for lokalhistorie. Dagens leder er Olav Bergsmoen.

Lagets formål er «Å verne om kulturminnene i bygda og spre kunnskap om fortida. Å fremme sansen for gammel kultur, mål og historie i Grong. Å samle sagn, folketoner, stedsnavn og all slags muntlig tradisjon om liv og arbeid, sed og skikk i fortida. Å virke til vern om de kulturminner som ennå er att i bygda. Å samle og bevare alle slags skriftlige kilder, bilder og annet som vedrører livet i bygda. Å fremme kjennskapet til forfedrene ved ættegransking.»

Pr. 2019 er det 325 medlemmer. Tallet er økende.

Ledere

 • Arne Kvam
 • Magne Kaldahl
 • Bertel Grong
 • Anne Marie Seem
 • Sverre Gartland, har også registrert alle husmannsplasser i Grong og Harran
 • Olav Bergsmoen.

Jens Sviggum var redaktør for lagets meldingsblad i mange år. Anne Marie Seem har gitt ut bygdeboka I alle disse dager.

Aktiviteter

Historielaget intervjuer eldre personer, og disse intervjuene kommer på trykk i lagets meldingsblad. Laget arrangerer også historiske vandringer og utgir hefte med tekst og bilder i vandringene. Medlemmene skanner bilder fra albumer utlånt fra folk i bygda. I 2015 ble Grong-bilder bind 1 gitt ut, 400 bilder fra perioden 1900-1950. Laget er pr. 2019 i gang med bind 2, som skal inneholde bilder fra perioden 1950-1990.

Laget har et arkiv med reoler hvor alt som er oppbevart, har sitt nummer og bokstav i et brannsikkert rom hos kommunen. Alt er registrert på data der historielaget er en filial til kommunens bibliotek.

Publikasjoner

 • Meldingsbladet, kommer ut tre ganger i året.
 • Grongbilder bind 1.
 • Tre hefter i forbindelse med tre historiske vandringer.
 • 11 blåhefter som omhandler utvandring til Amerika, sjæleregister, samt konfrmanter, vigde og døde i flere tidsperioder.
 • Boka om gamle Harran.
 • Setre i Grong kommune (2018).
 • Setre i gamle Harran kommune (2019).

Kilder