Hålogaland Kraft

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Deler av ledningsnettet til Hålogaland kraft i Harstad sett fra Heggen mot sentrum.
Foto: Gunnar Reppen 2010.
Inngangspartiet til Hålogland kraft. Det var forløperen Sør-Troms Elforsyning som oppførte bygningen.
Foto: Gunnar Reppen 2009.

Hålogaland Kraft AS ble etablert gjennom fusjon mellom Ofoten Kraftlag A/S og Sør-Troms Elforsyning A/S i 1997. Andreas Bergland ble selskapets første styreformann og hadde vervet til 2001. Konrad Markussen, som hadde vært direktør i Sør-Troms Elforsyning, ble bedriftens første adm direktør. Han gikk av med pensjon i 1999, og Svein Heide ble ansatt som ny adm. direktør til han gikk av i juni 2012. Rolf Inge Roth overtok da stillingen.

Historisk sett har disse selskapene dannet grunnlaget for Hålogaland Kraft AS:

Kilder

  • Svendsen, Oddvar: Et felles gode – kraft og samfunn gjennom hundre år. Tromsø 1998.
  • Vollan, Fridtjof: Vågsfjord Kraftselskap 50 år 1920-1970.
  • Markussen, Konrad: Der sør og nord møtes. Sør-Troms Elforsyning 1995.
  • Markussen, Normann, Steinnes, Svendsen: 100 år med en lysere hverdag. Hålogaland Kraft 2000.