Sør-Troms Elforsyning

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk
Nils A. Selseth var den første adm. direktør i STE. Deretter kom Konrad Markussen
Konrad Markussen etterfulgte Nils A. Selseth i direktørstolen, og etter ham fulgte Svein Heide
Kontorbygningen til Sør-Troms Elforsyning som senere ble overtatt av Hålogaland Kraft.

Sør-Troms Elforsyning AS (STE) ble etablert 1970 som et resultatet av fusjonsforhandlinger mellom elektrisitetsverkene i distriktet.

Etter kommunesammenslåingene i 1964 og opprettelsen av fylkeskommunene ble det på politisk plan arbeidet for fusjon av elverkene i landet. Og den 19. juni 1970 ble man i Bjarkøy kommune, Kvæfjord kommune, Harstad kommune, Ibestad kommune og Skånland kommune enige om å etablere aksjeselskapet Sør-Troms Elforsyning AS. Det ble det første kraftselskap i landet som fikk organisasjonsformen AS.

Selskap som dannet grunnlaget for STE:

I 1975 gikk også Vågsfjord Kraftselskap inn i STE, og i 1981 kom Gausvik Lysselskap med i sammenslutningen.

I selskapets første fase var Freder Frederiksen, Arnljot Norwich og Johan A. Iversen sentrale pådrivere. Norwich ble formann i representantskapet fra starten og i de neste 21 år. Frederiksen ble selskapets styreformann i 17 år, etterfulgt av Johan A. Iversen som hadde vervet i fire år. Andreas Bergland hadde så formannsvervet fra 1992 til sammenslutningen med Hålogaland kraft i 1997.

Adm. direktør fra starten til 1980 var Nils A. Selseth, hvoretter Konrad Markussen overtok stillingen. Han hadde da vært leder for bedriftens prosjektavdeling siden 1975. Ved opprettelsen av Hålogaland Kraft i 1997 ble Markussen adm. direktør i det nye selskapet. Han gikk av med pensjon i 1999, og Svein Heide ble ansatt som adm. direktør.

Selskapet hadde i 1995 ca. 100 ansatte.

I 1997 ble STE fusjonert med Ofoten kraftlag A/S, som hadde blitt opprettet i 1947 for å levere strøm til Lødingen, Tjeldsund og Evenes kommuner. Selskapet baserte seg på utbygging av Niingen, som sto ferdig i 1954 med en produksjon på 60 GWh. Det nye selskapet fikk navnet Hålogaland Kraft A/S og er eid av åtte kommuner i regionen.

Kilder

  • Svendsen, Oddvar: Et felles gode – kraft og samfunn gjennom hundre år. Tromsø 1998.
  • Vollan, Fridtjof: Vågsfjord Kraftselskap 50 år 1920-1970.
  • Markussen, Konrad: Der sør og nord møtes. Sør-Troms Elforsyning 1995.
  • Markussen, Normann, Steinnes, Svendsen: 100 år med en lysere hverdag. Hålogaland Kraft 2000.
  • Steinnes, Kristian: Ved egne krefter. Harstad 2003.