Oslomet – storbyuniversitetet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Høgskolen i Oslo og Akershus»)
Hopp til navigering Hopp til søk
OsloMet het inntil 2011 Høyskolen i Akershus. OsloMets avdeling i Viken ligger på Kjeller.
Foto: Stig Ervland
OsloMets avdeling i Oslo ligger i Pilestredet.
Foto: Ukjent

Oslomet – storbyuniversitetet ble grunnlagt som Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2011, da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen. I januar 2018 fikk institusjonen status som universitet. Det er avdelinger i Oslo, Sandvika og på Kjeller.

Historie

I 1994, som følge av høgskolereformen, ble Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus oppretta ved fusjonering av en rekke mindre høgskoler. I Oslo var det tjue høgskoler som gikk sammen, og i Akershus fem. Noen av dem hadde en lang historie, som Christiania tekniske skole som ble grunnlagt i 1873 og Den kvindelige industriskole i Christiania fra 1875. Andre var fagskoler som fikk høgskolestatus så sent som i 1970- og 1980-åra.

Fokuset da skolene ble fusjonert var på fagutdanning, men gjennom 1990- og 2000-åra ble det lagt stadig større vekt på akademisk virksomhet. Det ble innført hovedfag/mastergrad i flere disipliner, og i samarbeid med Universitetet i Oslo kunne man også tilby doktorgradsprogram. Fra 1995 kunne høgskoler også bruke tittelen professor, og forskjellene mellom universiteter og høgskoler ble gradvis mindre.

I 2011 ble de to høgskolene fusjonert til Høgskolen i Oslo og Akershus. I 2014 kom ti nye institusjoner inn, nemlig Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) [[Norsk instiutt for by- og regionsforskning] (NIBR) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) fulgte etter i 2016. Disse innlemmelsene førte til en kraftig styrking av forskningsvirksomheten ved HiOA.

Den 22. februar 2017 leverte HiOA inn søknad om å bli akkrediert som universitet. NOKUT konkluderte på senhøsten 2017 med at vilkårene for dette var oppfylt, og den 15. desember gikk søknaden til Kunnskapsdepartementet for endelig godkjenning. Vedtaket om universitetsstatus ble fatta av Kongen i statsråd den 12. januar 2018.

Navnet

Det nye universitetet fikk navnet «OsloMet – storbyuniversitetet». Dette var i tråd med et forslag som ble fremma av rektor Curt Rice, og som det var flertall for i høgskolens styre. Språkrådet gjorde det klart at dette blir feil etter norsk rettskriving; rett skrivemåte er «Oslomet – storbyuniversitetet». I navn på statlige institusjoner skal rettskrivingsreglene følges, og i og med at Kulturdepartementet ikke har gått gjennomført noen lovendring på det punktet, er det de vanlige bestemmelsene som gjelder. Språkrådet har uttalt at også institusjonen selv har plikt til å bruke formen «Oslomet», i hvert fall inntil det eventuelt blir gjennomført en lovendring.

Det er delte meninger om hvordan man skal håndtere dette. Institusjonen selv skriver «OsloMet», og det gjør også for eksempel Universitetet i Oslo. Men flere aviser og andre følger rettskrivingsreglene, og skriver «Oslomet». På Lokalhistoriewiki bruker vi godkjente og vedtatte navneformer som oppslagsord, og ettersom den lovpålagte rettskrivingsregelen står over et enkeltvedtak i statsråd er «Oslomet – storbyuniversitetet» å regne som offisiell og riktig form – i hvert fall inntil videre.

Tanken bak navnet er at det viser til de såkalte metropolitanuniversitetene som er kjent fra andre land. Det er et britisk begrep som ble innført i forbindelse med de nye universitetene som tidligere var polytekniske skoler. Et av forslagene som ble nedstemt var «Oslo metropolitanuniversitet».

Ut over striden om skrivemåte, kom det også innsigelse fra Meteorologisk institutt, som er internasjonal kjent under en liknende forkortelse, «Met Oslo». Det ble også påpekt at britiske universiteter som brukes kortformen Met i navnet skriver dette med mellomrom, f.eks. kortformen London Met som kortform for London Metropolitan University.

Universitets navn på andre språk er:

  • Universitas Metropolitana Osloensis (latin).
  • Oslo Metropolitan University (engelsk).
  • Oslomet – suorragávpotuniversitehta (nordsamisk).
  • Oslomet – stuorstádauniversitiehtta (lulesamisk).
  • Oslomet – stoerrestaareuniversiteete (sørsamisk).

Studiesteder

Oslomet – storbyuniversitetet har følgende studiesteder:

Litteratur og kilder