Haakon Nyhuus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Haakon Nyhuus (født 28. november 1866 i Trysil, død desember 1913) var sjefsbibliotekar ved Deichmanske bibliotek fra 1898, redaktør for Illustreret norsk konversationsleksikon, 6 bd, 1907-1913 og den første leder av Kirkedepartementets bibliotekskontor.

Nyhuus tilhørte den første bølgen av norske bibliotekarer som fikk sin utdanning i USA. Ideene som han brakte med seg hjem regnes som et avgjørende bidrag til den store reformen av det norske bibliotekssystemet rundt århundreskiftet.

Nyhuus var opptatt av at bøker skulle være tilgjengelig for alle. Han innførte åpne bokhyller, slik at lånerne kunne gå og bla i dem selv, uten å måtte vite hvilke bøker de ønsket å bestille opp fra magasinene. Som leder på Deichmann eksperimenterte han bl. a. med bokkasser på trikken i Kristiania.

Han innførte også Deweys desimalklassifikasjon ved bibliotekene i Norge.

Nyhuus var en del av miljøet i 1880-tallets Kristiania som i ettertid er kjent som Kristianiabohemen. Han kan gjenkjennes med psevdonymet «(lille, tykke) Gaarder» i Hans Jægers roman «Fra Kristiania-bohemen» (1885). Utga sammen med Jæger «Kristiania-Billeder» i 1888.

Før 1889

 • Medlem av Kristianiabohemen

1889-1897 (i USA)

 • Bibliotekarutdanning i USA, under bl.a. Dewey.
 • Arbeidet ved Newberry Library under William Poole. Fra 1893 sjef for katalogavdelingen ved Chicago Library.

Etter 1897

Diverse

Nekrolog:

Bibliothekar Haakon Nyhuus er julenat afgaaet ved døden efter længere tids sygdom. Dette dødsbudskab vil blive modtaget med sork og vemod i vide kredse - blandt alle dem, som kjendte Haakon Nyhuus personlig, den elskværdige personlighet - den arbeidsivrige mand, som rykkes bort i saa altfor tidlig alder, da endu mange opgaver vendede paa hans raske initiativ og omfattende interesser - og af endu mange flere, der blot kjendte hans navn fra den institution, hvis sjel han var, og som har bragt glæde og berigelse ind i tusinder norske hjem. (...) Kilde: Aftenposten 27/12-1913

Også nekrolog i Norske Intelligenssedler 27/12-1913 og Morgenbladet 27/12-1913

Illustreret norsk konversations leksikon

Nyhuus, Haakon (1866—), n. biblioteksmand, student 1885. Ansat ved amerikanske biblioteker 1890—97 og har siden 1898 som leder af det Deichmanske bibliotek (s. d.) i Kristiania bidraget til at skaffe engelsk-amerikansk biblioteksteknik indpas i Norge. Virksom for istandbringelsen af de norske statsunderstøttede folkebogsamlingers organisation, som han ledede 1902—05. Redaktør af nærværende leksikon. (Kilde)

Hamsun-omtale

I brev nr. 251 i bind 1 av "Knut Hamsuns brev" omtaler Hamsun Haakon Nyhuus i et brev til Erik Skram, antagelig sendt fra Paris, sommeren 1893:

Det falder meg forresten ind: Jacob [Worm-Müller, sønn av Amalie Skram i hennes første ekteskap] er vel norsk Student, og da kender han kanske en vis Haakon Nyhuus, som var Boheme og Jægerianer og Svinepels herhjemme, men som rejste til Amerika med 5 Flasker Cognac og 2 Kroner i Mynt i Aaret 1889, og som nu er ansat i det store Chicago Library. Han vilde sikkert gøre alt, han kunde, for han er en inderlig god fyr.

Litteratur

 • Arnesen: Haakon Nyhuus (1913)
 • Kildal: Bibliotekarbeide i Norge (1915)
 • Kildal: Haakon Nyhuus (1966)
 • Fosli: Bohemkretsen elles : spurvane i tranedansen (1994)
 • Olaf Chr. Torp: Haakon Nyhuus – utdypning (NBL-artikkel). 2003
 • Frisvold: En bibliotekrevolusjon for hele folket! (2013)
 • Vaagan, Mona: Kristianiabohemen som ble folkebibliotekenes far. I: Bok og bibliotek, Årg. 79 [i.e. 80], nr. 1 (2013).
 • Rydje, Peter Buflod: Bohemen som berget bibliotekene. I: Bok og bibliotek, Årg. 69, nr 8 (2002). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ringdal, Nils Johan: En bibliotekrevolusjon. I: Samtiden, Årg. 93, nr 3 (1984).

Lenker