Hans Jæger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Jæger, maleri av Sven Jørgensen (1888).

Hans Henrik Jæger (født 2. september 1854 i Drammen, død 8. februar 1910 i Kristiania) var forfatter, bohem og anarkist. Han var broren til Hanna Jæger Jensen og sosialøkonom og professor Oskar Gustav Jæger (1863-1933).

Han var den ledende skikkelse i den såkalte bohembevegelsen i Kristiania i 1880-årene. Han var en omstridt, men betydningsfull person i sin samtid, og han har påvirket kunstnere som August Strindberg og Edvard Munch.

Etter å ha reiste til sjøs som 15 åring, tok han examen artium i 1875 og begynte å studere filosofi. Samtidig som han leste til artium, tok han Stortingets stenografikurs og ble 1875 ansatt som stortingsreferent.

Utdypende artikkel: Rettssakene mot Hans Jæger

Det ble reist sak mot Jæger i forbindelse med utgivelsene av Fra Kristiania-Bohêmen, som kom ut 11. desember 1885 og senere utgivelsen Julefortællinger af H.J. Hans advokat var Ludvig Meyer.

Tiltalebeslutningen av 24. desember 1885 lød på brudd på blasfemiforbudet og bluferdighetsvernet. Han ble dømt 29. april 1886 til 80 dagers fengsel på vanlig fangekost samt til å betale saksomkostningene på 80 kroner. Det beslaglagte skriftet ble konfiskert. Jæger anket dommen til Høyesterett, hvor dom falt 22. september 1886. Straffen ble redusert til 60 dagers fengsel med vanlig fangekost, men med en hevet bot til 600 kroner. Han mistet etter dette også sin stilling som stortingsreferent.

Han ble igjen dømt i 1887 fordi han hadde latt boken trykke opp igjen med et nytt og uskyldig omsalg: Julefortællinger af H.J. I Christiania byrett ble han sammen med boktrykker Christian Holtermann Knudsen 20. juni 1887 dømt til arrest i 150 dager og konfiskering av 2. opplag av 2. del av skriftet Fra Kristiania-Bohêmen. Begge de tiltalte ble dømt til å betale 1600 kroner hver til bykassen. Jæger flyktet til Paris, men returnerte sommeren 1888 og avsonet straffen samme høst.

Etter oppholdet i Paris, hvor han hadde skrevet artikler for Social-Demokraten, ble Jæger i 1898 ble ansatt som utenriksredaktør i avisa. Han ble værende i Oslo fram til han i 1902 vendte tilbake til Paris.Fra 1906 bodde han igjen i Kristiania og døde på en enkel hybel i Tostrupgården i Karl Johans gate 25.

Utgivelser

  • Olga (skuespill) 1883
  • Min forsvarstale i højesteret (pamflett) 1886
  • Hans Jægers sidste ord i Bohemesagen eller, Den tale, som ikke blev holdt i Højesteret (foredrag) 1886
  • Kristiania-Billeder (korttekster) 1888
  • Novelletter (korttekster) 1889
  • Syk kjærlihet (roman) 1893
  • Bekjendelser (roman) 1902
  • Fængsel og fortvilelse (korttekster) 1902
  • Anarkiets bibel 1906

Kilder