Handelsbrev i Mosjøen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forklaring

Listene nedenfor er avskrifter av til dels håndskrevne og til dels maskinskrevne fortegnelser. Listenes innhold er uforandret gjengitt, og det innebærer av noen navns stavemåter her kan avvike fra den som navnebæreren selv benyttet. Navn som er lenket til personartikler, har fått standardisert form.

Fortegnelse over handelsbrev pr. den 01.01.1941

 1. A. Viks enke (Oppsagt fra den 01.01.1942.)
 2. Daniel Skogs enke (s.d.)
 3. Jørgen Mathisen
 4. Christian W. Johansen
 5. Anders Angermo
 6. Andreas Hvalryg
 7. Svein Eriksens enke
 8. Albert Pedersen (Oppsagt fra 01.01.1942.)
 9. Halfdan Mortensen
 10. Elias A. Lamo
 11. Jan Try (Død.)
 12. Alfred Andersen (s.d.)
 13. Joh. K. Henrichsens enke
 14. Karolius Jensen (s.d.)
 15. Vefsna koop. handelslag (Samvirkelaget)
 16. Jentoft Johansen (s.d.)
 17. Adolf Schei
 18. Halvdan Vik
 19. Kristoffer Jacobsen
 20. Jacob Jacobsen (s.d.)
 21. Lars Bjerkeseth
 22. Jakob Høvik
 23. Fridgeir Vik (Død.)
 24. Harald R. Barth
 25. Aksel V. Gudmundsen
 26. Kristian J. Petersen
 27. Helmine Gundersen
 28. Ida Ansteensen
 29. Harald R. Lindgaard
 30. Kaja Kaalvik (s.d.)
 31. Anton Brandth
 32. Sigurd Svendsen
 33. Stengel Brandth
 34. Andreas H. Jensen
 35. Andrea Forsjord (s.d.)
 36. Amanda Skog Johansen
 37. Daniel A. Skog
 38. Aksel Rørvik
 39. Pareli J. Pettersen
 40. Lydia Olsrud
 41. Petra Weding (s.d.)
 42. Ingolf Helland
 43. Ragna Lund (Oppsagt den 18.02.1940.)
 44. Astri Turbahn
 45. Sigvald E. Johnsen
 46. Hanna Thomsesen
 47. Karoline Røseth
 48. Gerd Gabrielsen (Utgått.)
 49. Peder Gundersen
 50. Martin Tollefsen
 51. Andreas Bech Jürgensen
 52. Ingeborg Marcelius
 53. Mikal Moe Sletten (s.d.)
 54. Konrad A. Blåfjell
 55. Hilmar O. Henrichsen (s.d.)
 56. J. Jenssen-Hals (s.d.)
 57. Ingebrikt S. Aune (Død.)
 58. Fredrik Jacobsen
 59. Adolf Andersen
 60. Camilla Olafsen Baadstø
 61. Reidar Flokkmann
 62. Isak Shotland
 63. Wally Helland (s.d.)
 64. Anne Gyth Skog (s.d.)
 65. Hans Jarnæs
 66. Nils Bechsen
 67. C. Aug. Eliassen
 68. Marie A. Vik
 69. Mikal Halstensen
 70. Solfrid Enge
 71. Birger T. Lund
 72. Johannes L. Arntzberg
 73. Harald Nordgård
 74. Arild Øybakken
 75. Andrea Høvik
 76. Dagmar Baadstrand
 77. Beatrice Hansen
 78. Yngvar Angermo
 79. Helga Sofie Weding (s.d.)
 80. Hans Bjørkås
 81. Harald Falck
 82. Kristoffer Wangen (s.d.)
 83. Ludvig Stockland
 84. Sakarias Ørnes
 85. Richard Rogne
 86. Trygve Johnsen
 87. Lilli Øksendal
 88. Aksel Haug
 89. Arne Baadstrand
 90. Olaf H. Nicolaisen
 91. Einar Frantzen
 92. Einar Øybakken
 93. Joh. J. Børsvik
 94. Karen Aas
 95. Ragnhild Krogstad[?]
 96. Hans Andreassen
 97. Bergljot Rørvik
 98. Johannes Sk[...]
 99. Alekjer Mathisen
 100. Arne S. Johannesen
 101. Sveinulv H. Jarnæs
 102. Alf Sørensen
 103. Klara Henrichsen Baadstø
 104. Kristoffer Wika
 105. Ingrid Judith Aune
 106. Trygve Pedersen (Overstrøket.)

Fortegnelse over handelsbrev pr. den 01.01.1943

 1. Daniel Skogs enke
 2. Jørgen Mathisen
 3. Christian W. Johansen
 4. Anders Angermo
 5. Andreas Hvalryg
 6. Svein Eriksens enke
 7. Haldan Mortensen
 8. Elias A. Lamo
 9. Alfred Andersen
 10. Joh. K. Henrichsens enke
 11. Karolius Jensen
 12. Vefsna koop. handelslag (Samvirkelaget)
 13. Jentoft Jensen
 14. Adolf Schei
 15. Halvdan Vik
 16. Kristoffer Jacobsen
 17. Jacob Jacobsen
 18. Lars Bjerkeseth
 19. Jakob Høvik
 20. Harald R. Barth
 21. Aksel V. Gudmundsen
 22. Kristian J. Pettersen
 23. Helmine Gundersen
 24. Ida Anstensen
 25. Harald R. Lindgaard
 26. Kaja Kålvik
 27. Anton Brandth
 28. Sigurd Svendsen
 29. Stengel Brandth
 30. Andreas H. Jensen
 31. Andrea Forsjord
 32. Amanda Skog Johnsen
 33. Daniel A. Skog
 34. Aksel Rørvik
 35. Pareli J. Pettersen
 36. Lydia Olsrud
 37. Petra Weding
 38. Ingolf Helland
 39. Astri Turbahn
 40. Sigvald E. Johnsen
 41. Hanna Thomesen
 42. Karoline Røseth
 43. Peder Gundersen
 44. Martin Tollefsen
 45. Andreas Bech Jürgensen (d.y.)
 46. Ingeborg Marselius
 47. Mikal Moe Sletten
 48. Konrad A. Blåfjell
 49. Hilmar O. Henrichsen
 50. J. Jensen-Hals
 51. Fredrik Jakobsen
 52. Camilla Olafsen Baadstø
 53. Reidar Flokkmann
 54. Wally Helland
 55. Anne Gyth Skog
 56. Hans Jarnæs
 57. Nils Bechsen
 58. C. Aug. Eliassen
 59. Marie A. Vik
 60. Mikal Halstensen
 61. Solfrid Enge
 62. Birger T. Lund
 63. Johannes Arntsberg
 64. Harald Nergaard
 65. Arild Øybakken
 66. Andrea Høvik
 67. Dagmar Bådstrand
 68. Beatrice Hansen
 69. Yngvar Angermo
 70. Helga Sofie Weding (Oppsagt den 06.05.1943.)
 71. Hans Bjørkås
 72. Harald Falck
 73. Kristoffer Wangen
 74. Ludvig Stockland
 75. Sakarias Ørnes
 76. Richard Rogne
 77. Trygve Johnsen
 78. Lilly Øksendal
 79. Aksel Haug
 80. Arne Bådstrand
 81. Olav H. Nikolaisen
 82. Einar Frantzen
 83. Karen Aas
 84. Einar Øybakken
 85. Johan J. Børsvik
 86. Hans Andreassen
 87. Bergljot Rørvik
 88. Alskjer Mathisen
 89. Arne S. Johannesen (Oppsagt fra den 03.12.1943.)
 90. Sveinulf H. Jarnæs
 91. Alf Sørensen
 92. Klara Henrichsen Bådstø
 93. Kristoffer Wika
 94. Ingrid Judith Aune
 95. Trygve Pedersen
 96. Reidar Roll
 97. Henning[?] Andersen (Utstedt den 07.01.1943.)
 98. Ingebjørg Johansen (Detsamme.)
 99. Rolf Angermo (Utstedt den 10.06.1943.)
 100. Leif [...]jorden (Utstedt den 03.12.1943, gjeldende fra den 01.01.1944.)

Overført handelsrett i forbindelse med byutvidelsen

De følgende handelsberettigede fikk slettet sine handelsbrev i Vefsn og mottok tilsvarende handelsbrev i Mosjøen i forbindelse med byutvidelsen i 1939.

 1. Richard Rogne
 2. Trygve Andreas Johnsen

Se også

Kilder

 • Avskrift av dokumenter med opprinnelse i Statsarkivet i Trondheim