Hans Geelmuyden (1780–1850)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Geelmuyden (født 1780 på Fana, død 13. juni 1850 i Trondheim) var skipsmegler i Trondheim, musikkdirektør og sto for orkesteret i teatret som den gang het Det forenede dramatiske Selskab. Han var med i finansieringen og opprettelsen av teatret i byen. Han spilte selv rollen som Benjamin i forestillingen Krigsretten i 1820. Konen Christence Henriette Sommerschild spilte frøken Trine i forestillingen Feiltagelserne samme år.

Slekt og familie

Han var sønn av Bernhardus Christopher Geelmuyden (1748–1812) og Anna Catharina Helleman.

I 1809 ble han gift for første gang med Elsebeth Cathrina Hegge (d. 1812). De fikk ett barn sammen.

Han ble gift for andre gang i 1814 med Christense Henriette Sommerchild (1790–1832). De fikk seks barn.

Liv og virke

Geelmuyden gikk i 1814 i kompaniskap med den velkjente Matthias Conrad Peterson og stiftet grosserer virksomheten Peterson & Geelmuyden. Han var en periode direktør i Klubselskapet Harmonien. Hans sønn Christian Torber Hegge Geelmuyden (1816-1885), som var født i Trondheim, ble krigskommissær og kommandør i marinen, og i tillegg stortingsmann. Geelmuydens gate i Trondheim er oppkalt etter sønnen. En annen sønn var ingeniør Bernhard Fredrik Geelmuyden som bodde sine barndomsår i gården faren bodde i ved sin bortgang. Det var i en gård som ble kalt Geelmuydengården da Arbeiderforeningen leide her i 1851. Adressen var Strandgaden og tilsvarer dagens Olav Tryggvasons gate 3.

I et dikt etter hans død blir Hans Geelmuyden beskrevet som en brav (modig) hedersmann.

Litteratur og kilder