Hans Jacob Wille

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Jacob Wille (1756-1808) var prest og vitenskapsmann, som bl.a. er kjent for sine topografiske beskrivelser av Telemark. Han omtales som en «typisk opplysningstidsprest» og som et forbilde som topografisk forfatter. Skriftene hans er i dag viktige kildeskrifter på mange fagområde.[1]

Wille var sønn av sogneprest og prost Anders Amundsen Wille og Anne Marie Bloch. Han vokste opp i Seljord, og han ble tidlig påvirket av farens historiske og språklige interesser.Han var elev ved Frederiksborg skole på Sjælland, ble student i 1775 og tok teologisk embetseksamen ved Universitetet i København i 1779. Samme år ble han kapellan hos faren.

I 1786 ble Wille kapellan hos den kjente sogneprest Hans StrømEiker. En bemerkning i Strøms Beskrivelse over Eger Præstegield viser at Strøm alt to år tidligere var oppmerksom på Wille. Han argumenterer for å bruk Islandsk mose som erstatning for mel istedenfor furubark, og han skriver at «Dette kunde best skee, naar enhver Embedsmand i sin Egn udsatte smaa Præmier for den, som først begyndte med dets Brug, som jeg ved Skrivelse har erfaret, at Hr. Hans Jacob Wille, Capellan til Sillejord i Tellemarken, allerede har giort»

Hans Strøm var kjent som en av landets fremste naturvitenskapsmenn og topografiske forfattere, og han har antakelig inspirert Wille til å begynne på en topografisk beskrivelse av hele Telemark. Det endte imidlertid bare med en «Beskrivelse over Sillejords Præstegjeld». Denne beskrivelsen har spesielt gode opplysninger om den særpregede telemarkskulturen, både folketro og levevis. Han beskriver også bryllup, julefeiring, primstav, værmerker og overnaturlige vesener. Opprinnelig hadde han visstnok mere stoff om lokalhistorie, sagn og folketro, men dette ble tatt ut av manuskriptet av økonomiske grunner.

I 1788 ble Wille utnevnt til sogneprest i Grytten i Romsdalen. Han hadde da vunnet ry som vitenskapsmann og var medlem av flere vitenskapelige selskaper. I 1791 ble han innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Året etter ble Wille sogneprest til Vår Frue kirke i Trondheim, og i 1794 overtok han vervet som sekretær og bibliotekar i selskapet. Han var svært allsidig og befattet seg med de forskjelligste grener av vitenskap.

Wille var gift med Anne Dorothea Walther, datter av sagfogd Jørgen Walther i Skotselv. De hadde barna:[2]

 • Hans Jørgen Wille, født 1787 (Vor Frue sokn, Trondheim)
 • Ana Maria Wille, født 1789 (Vor Frue sokn, Trondheim)
 • Peter Friedrich Suhm Wille, født 1790 (Vor Frue sokn, Trondheim)
 • Hans Strøm Wille, født 1793 (Vor Frue sokn, Trondheim)
 • Jørgen Friderich Wille, født 1795 (Vor Frue sokn, Trondheim)
 • Johan Jacob Wille, født 1797 (Vor Frue sokn, Trondheim)
 • Karen Birgitte Wille, født 1798 (Vor Frue sokn, Trondheim)

Skrifter

 • Beskrivelse over Sillejords præstegiæld i øvre Tellemarken i Norge
 • Udtog af den nordiske Mythologie eller Othins Gude-lære
 • Samling af Minde-Taler i Det Kongelige Selskab over adskilige af dets afdøde Medlemmer
 • 3000 i Telemarken brugelige norske Ord og Talemaader
 • Den chinesiske Nations Hærkomst, Ælde og Tiidsreigning
 • Utrykte Optegnelser om Thelemarken (utgitt av Ludvig Daae (red.), A.W. Brøgger, 1881)


Referanser

Kilder