Eiker prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eiker prestegjeld var et administrativt område i Den norske kirke fra middelalderen og fram til ordningen med prestegjeld ble avskaffet i 2004. Det tidligere Eiker prestegjeld er i dag delt mellom Eiker prosti og Drammen prosti.

Prestegjeldet som en administrativ enhet kan ha eksistert alt i høymiddelalderen og hatt tilknytning til Haug kirke. På slutten av 1300-tallet nevnes presten Sira Svein Rolfssønn som Oslo-biskopens «vicarius» på Eiker. Geografisk omfattet prestegjeldet hele Eiker, med Haug som hovedsogn og Fiskum som annekssogn. Navnet ble beholdt også etter at Nedre Eiker prestegjeld ble utskilt i 1879 og Fiskum prestegjeld i 1887. Eiker prestegjeld besto da av Haug hovedsogn og Bakke annekssogn, og i 1969 ble Fiskum sogn igjen en del av Eiker prestegjeld.

Eiker prestegjeld tilhørte opprinnelig Bragernes prosti, men ble i 1739 overført til Kongsberg prosti. I 1868 ble det overført til Drammen prosti, og i 1970 til det nyopprettede Eiker prosti, som også omfattet Modum, Sigdal og Krødsherad. I 2020ble Nedre Eiker sogn og Mjøndalen sogn igjen overført til Drammen prosti, mens resten av det gamle Eiker prestegjeld tilhører Eiker prosti, fordelt på sognene Haug sogn, Bakke sogn, Fiskum og Vestfossen.[1]


Sogneprester på Eiker[2]Kapellaner før 1800


Residerende kapellaner i Fiskum sogn, 1791-1887:

 • Fra 1791 til 1800: Nicolay Solner
 • Fra 1800 til 1818: Carl Wilhelm Heber
 • Fra 1819 til 1827: Abraham Borch
 • Fra 1828 til 1831: Niels Nielsen Vogt
 • Fra 1832 til 1836: Rasmus Lyng
 • Fra 1836-1845: Peter Fredrik Bassøe
 • Fra 1845-1854: Christian August Gløersen
 • Fra 1855-1861: Caspar Georg Holter
 • Fra 1861 til 1869: Mads Iver Wefring
 • Fra 1870 til 1874: J.M. Klem
 • Fra 1874 til 1883: Hagbart Kiær, som ble den første sognepresten på Fiskum

Fra 1883 til 1969 hadde Fiskum prestegjeld sin egen sogneprest. Etter at Fiskum på nytt ble lagt inn under Eiker prestegjeld i 1969, var en kallskapellan bosatt på Fiskum, og i 2005 ble kapellanene i prestegjeldet erstattet av en ordning med prostiprester. Fiskum har i dag (2020) felles sogneprest med Vestfossen sogn.

Residerende kapellaner i Bakke sogn, 1883-2005

Bakke kirke ble bygd i 1803, men fikk først en residerende kapellan i 1883:

 • Fra 1883 til 1895: Wilhelm Andreas Wexels Harboe
 • Fra 1896 til 1914: Johannes Swensen
 • Fra 1915 til 1928: Lars Høivik
 • Fra 1928 til 1947: Martin Stensaker
 • Fra 1948 til 1959: Sverre Barstad
 • Fra 1959 til 1968: Gunnar Christian Skagestad
 • Fra 1968 til 1974: Erling Kringlebotten
 • Fra 1974 til 1984: Jan-Egil Heier
 • Fra 1985 til 2007: Svein Ludvig Larsen

Fra 2007 ble stillingen som residerende kapellan erstattet av en ordning med prostiprester.

Referanser

 1. «Drammen prosti» på wikipedia.no
 2. Sogneprestene fra 1552 og fram til hans egen tid er gjengitt av Hans Strøm, s.266-268. Som kilde oppgir han de inskripsjonene som på hans tid fantes på prekestolen i Haug kirke og som var blitt nedtegnet av kapellan Smith.Kilder
Eiker Leksikons logo.jpeg Eiker prestegjeld inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!