Edvin Thorbergsen

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Harstad Automobilforretning»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Edvin Thorbergsen
Foto: Ukjent fotograf.
Fasaden til Thorbergsens forretning slik den så ut i 1953. I 1902 åpnet Mathilde Bakke Bokhandel i gåren. Den drev hun til 1921, da hun flyttet fra byen og solgte gården og forretning til Nandrups Bokhandel. Da Nandrup forlot byen i 1925, solgte han gården til Edvin Thorbergsen.
Foto: Ukjent. Fra Simensen; Harstad 50 år.

Edvin Norman Thorbergsen, født 27. april 1889 i Kvæfjord, død 31. oktober 1972, var Harstads første bilforhandler, sønn av Joakim Severin Thorbergsen og Ragna, (Olsdtr.) Thorbergsen, Harstad. Faren var gårdbruker i Harstadgården, og eiendommen til familien Thorbergsen strakte seg fra Harstadåsen og ned til sjøen. Joakim var aktivt med i lokalpolitikken og var valgt inn på Arbeiderlista til bystyret i 1903, 1907 og 1910.

Edvin Thorbergsen startet Harstad Automobilforretning i 1927 i Strandgata 12 og ble autorisert forhandler av Ford. I 1914 hadde han vært i Kristiania og tatt førerkort for bil. Og den 10. september 1915 fikk han registrert byens første bil som hadde kjennemerket X-1. Det var en åpen Empire-bil med 35 hk motor. Han var selv i Trondheim og hentet bilen.

Da bilene kom meldte det seg også behov for å kunne ta bilen over til fastlandet. Løsningen var bilferge over Tjeldsundet, og hvis noen skal kunne kalles «fergetrafikkens far» i området, må det bli Edvin Thorbergsen. I 1930 kjøpte han båten «Prillarguri» som hadde gått i rute mellom Harstad og Gangsås og startet fergetrafikken over Tjeldsundet. Båten kunne ta to biler, som ble plassert på tvers. Deretter ble AS Tjeldsundfergen dannet med Thorbergsen som styreformann. Selskapet ble senere omgjort til Harstad Oppland Fergeselskap AS. «Prillarguri» ble omdøpt til «Tjeldsundfergen I». Denne ferga var i drift til 1938, og etter den kom «Tjeldsundfergen II» og «Tjeldsundfergen III». Fergekaiene på Lilleng (på Hinnøy-sida) og Steinsland (på fastlandssida) ble bygd i 1937-1938 og modernisert på 1950-tallet. Disse fergekaiene lå noen hundre meter sør for Tjeldsundbrua.

Da Harstad Folkepark ble etablert på et møte hos Sigvart Bach den 13. august 1945, var Edvin Thorbergsen blant de 17 stifterne.

Edvin Thorbergsen kjøpte Strandgata 12 i 1925 av bokhandler Nandrup. Ved ombygging av huset i 1929 ble butikken betydelig utvidet og Thorbergsen kunne holde et komplett lager av reservedeler. Bilsakkyndig Hellik Rabbe leide bolig hos Thorbergsen og hadde hjemmekontor der til 1935. Høsten 1935 startet Isak Shotland og Reidar Brandeggen AS Centrum Herreekvipering i huset. Etter en tid drev Shotland butikken alene.

I 1938 bygde Thorbergsen et moderne bilverksted i tilknytning til eiendommen (på Ottar Håløygs plass) og hadde rett etter 1945 ca. 22 mann i arbeid. I 1943 kjøpte han også eiendommen Strandgata 10.

I etterkrigsårene ble det rasjonering på biler og det var ikke alle som fikk kjøpetillatelse. Dette hindret firmaets videre utvikling. I 1949 ble bilsalget frigitt og markedet tok seg kraftig opp. Firmaet hadde i 1953 da 14 ansatte og gikk meget godt. Edvin Thorbergsen var i 1962 byens største personlige skattyter med en inntekt som var nesten tre ganger så stor som nestemann på skattelista, grosserer Bjarne Rasch-Tellefsen. Forklaringen på dette kan være at Thorbergsen solgte tomten Sjøgata 5 til Bergens Privatbank dette året, antakelig med en betydelig skattepliktig gevinst. Banken bygde nytt forretningsbygg på tomta i 1966.

Driften etter Edvin Thorbergsen

I 1967 overtok sønnen Eskild Thorbergsen (1923-2006) forretningen, omgjorde bedriften til aksjeselskap og bygde nytt forretningsbygg med verksted i Kanebogen. Fortsatt som Ford-forhandler. Det var han som hadde autorisasjon for å drive bilverksted, og fra 1957 hadde han vært salgssjef i firmaet.

Familieforhold

Edvin Thorbergsens farfar het Erik Søren Normann. Hans sønn Joakim (Edvins far) arvet nedre del av farseiendommen (nedenfor St. Olavs gate) og broren Edvard den øvre delen. De hadde sju barn hver. Noen av Edvards barn bosatte seg på øvre del av eiendommen. Joakims barn bosatte seg spredt. Adolf Thorbergsen hadde ikke barn og bygde i 1949 hus i St. Olavs gate 44.


Kilder