Harstad Venstre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Karl Eystein Kvam var ordfører i Harstad 1914-1917, valgt på Venstres liste.
Bernhard Mathisen var ordfører i Harstad 1921-1923, valgt på Venstres liste.
Hans Eidnes, var storingsrepresentant, valgt på Venstres liste i Troms.
Foto: Utlånt av familien.
Hans Stavrand, Nordvik, var stortingsrepresentant, valgt på Venstres liste i Troms.
Foto: Utlånt fra familien.

Harstad Venstre – opprinnelig Trondenes Venstrelag ble ifølge Trondenes bygdebok amtets første lokale venstreparti, stiftet på initiativ av lærer og poståpner Peder Christian Aronsen-Lunde (1852-1941), Lundenes. Det skjedde den 10. november 1883 (altså før landspartiet offisielt ble stiftet) med Aronsen-Lunde som lagets første formann. Foranledningen for den tidlige partiorganiseringen var at det fra Kirkedepartementet var utgått en henvendelse til de lokale kirkemyndighetene om å foreta en fortegnelse over lærere som sympatiserte med Venstre. Slike lærere skulle ikke forfremmes eller flyttes, het det. Aronsen-Lundes svar var å organisere distriktets lærere politisk, og etter fire år hadde laget 360 medlemmer. En av forgrunnsfigurene i laget var ordfører Rikard Kaarbø.

Ved kommunedelingen i 1926 fikk hver av kommunene Harstad, Sandtorg og Trondenes egne venstrelag, og i forbindelse med sammenslåingen av kommunene i 1964 ble nåværende Harstad Venstre offisielt stiftet 1. januar 1963.

Venstre har også spilt en betydelig rolle i den lokale politikken, men i tidligere Trondenes kommune og Sandtorg kommune var det bygdelistene som dominerte, slik at partitilhørigheten ofte ikke kom frem ved kommunevalgene.

Avisen Haalogaland talte Venstres sak i alle år (unntatt perioden 1941-1949 da den lå nede) fra den ble opprettet i 1902 til den gikk inn i 1952. Avisen var under første verdenskrig største avis i Harstad og kom en tid ut seks dager i uka, mens det vanlige for andre lokalaviser var tre dager.

Harstad Venstre er en del av partiet Venstre, som er Norges eldste politiske parti, stiftet 28. januar 1884, og har stått i spissen for viktige reformer som parlamentarisme, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Det har også i sin tid vært det klart største partiet. Eksempelvis hadde det over 40% av stemmene i 1912 og flertall i Stortinget med 76 representanter. I alt er ti norske regjeringer blitt ledet av venstremenn.

I 1972 kom det til splittelse, og deler av partiet dannet Det liberale folkepartiet, som imidlertid ikke fikk særlig betydning i norsk politikk og ble oppløst i 1988. (Senere kom det et nytt parti med samme navn, uten å ha noe med det forrige partiet å gjøre.) Venstre gikk nå sterkt tilbake, og i 1985 hadde partiet for første gang mistet alle sine representanter på Stortinget.

Harstad-ordførere fra Venstre

Stortingsrepreserntanter fra Venstre i Harstad

Kommunestyrerepresentanter

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1963

 • Valgperioden 1964-1967: Fem representanter: Fisker Karl Varmedal, Lundenes; Bonde og skogreisningsleder Reidar Pettersen, Klatran; Lege Sevald Bertelsen; Poståpner Kristian Heide, Lundenes; Fisker og bonde Ivar Iversen, Grøtavær.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1963: Ap 27, H 18, Krf 2, SF 1, Sp 2, V 5, sum 55.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1967

 • Valgperioden 1968-1971: Fire representanter: Reidar Pettersen, Klatran; Leif Akselsen, Harstad; Karl Varmedal, Lundenes; Per Kildal, Breivik.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1967: Ap 25, H 21 Krf 1, SF 2, Sp 2, V 4, sum 55.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1971

 • Valgperioden 1972-1975: Tre representanter: Per Kildal, Breivik; Grete Aas, Berg; Kristian Heide, Lundenes.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1971: Ap 24, H 19, Krf 2, SF 3, Sp 4, V 3, sum 55.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1975

 • Valgperioden 1976-1979. Tre representanter: Per Kildal; Trygve Larsen; Olav Nermark.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1975: Ap 19, H 22, Krf 5, SV 2, Sp 4, V 3, sum 55.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1979

 • Valgperioden 1980-1983: To representanter: Are Sørlie, Berg, Olav Nermark. Grøtavær.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1979: Ap 20, Frp 1, H 23, Krf 4, SV 2, Sp 2, V 2, sum 55.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1983

 • Valgperioden 1984-1987: To representanter: Eyvind Sundsvold, Kanebogen; Elsa Jervan Håker.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1983: Ap 20, Frp 4, H 21, Krf 3, RV 1, SV 3, Sp 1, V 2, sum 55

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1987

 • Valgperioden 1988-1991: Tre representanter: Eyvind Sundsvold; Elsa Jervan Håker, Jan Fjellstad.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1987: Ap 20, Frp 7, H 18, Krf 2, RV 1, SV 3, Sp 1, V 3, sum 55.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1991

 • Valgperioden 1992-1995: To representanter: Eyvind Sundsvold; Kent Åke Jensen.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1991: Ap 18, Frp 3, H 19, Krf 2, RV 1, SV 6, Sp 4, V 2, sum 55

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1995

 • Valgperioden 1996-1999: To representanter: Anne Myrvoll Eggum; Eyvind Sundsvold.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1995: Ap 22, Frp 5, H 16, Krf 3 RV 1, SV 2, Sp 4, V 2, sum 55.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 1999 'Valgperioden 2000-2003. To representanter: Jan Fjellstad; Tore Fridtjof Solem.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 1999: Ap 22, Frp 6, H 14, Krf 3, RV 2, SV 3, Sp 3, V 2, sum 55.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 2003

 • Valgperioden 2004-2007: En representant: Jan Fjellstad.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 2003: Ap 14, Frp 8, H 7, Krf 2, RV 1, SV 6, Sp 4, V 1, sum 43.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 2007

 • Valgperioden 2007-2011: En representant: Jan Fjellstad.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget i Harstad 2007: Ap 13, Frp 10, H 10, Krf 1, RV 2, SV 2, Sp 4, V 1, sum 43.

Venstre-representanter ved kommunevalget i Harstad 2011

 • Perioden 2012-2015 (2 representanter):

Venstre: 2 av 35 repr.: Jan Fjellstad 1947, Maria Serafia Fjellstad 1982.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 2011: Ap 10, Frp 12, H 5, Krf 1, Rødt 1, SV 1, Sp 3, V 1, sum 35.

Kilder