Hjelp:Brukerkonto (retningslinjer)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Min brukerside

Lokalhistoriewiki er ikke bare et leksikon, men også et sosialt medium. Vi oppfordrer derfor alle til å tenke gjennom hva de legger ut på sine egne brukersider. For eksempel bør man være svært forsiktig med å legge ut sensitive opplysninger om seg selv og sin familie. For mer informasjon se Datatilsynets råd om personvern i sosiale medier.

Vi oppfordrer alle til å skrive litt om seg selv på brukersiden, men det tillates ikke at brukere skriver artikler om seg selv i Allmenningen. Biografiske artikler som handler om artikkelforfatteren selv, vil ofte bli mindre nøytrale enn andre biografiske artikler, samt at det vil være vanskelig for andre brukere å bidra til dem. Det er viktig for oss at alle brukere kan bidra til alle artikler på lik linje. Du er selvsagt velkommen til å bidra med personlig minnemateriale i Kjeldearkivet.

Brukersidene kan kategoriseres etter interesser. Bruk i så fall den typen kategorier som du finner under Brukere etter interesse.

Retningslinjer på Lokalhistoriewiki

Juridiske spørsmål

Virkelig navn

Det er obligatorisk å oppgi virkelig navn når du registrerer deg som bruker på lokalhistoriewiki.no. Navnet vil komme fram i historikken til artikler og bilder. Vi oppfordrer deg til også å bruke virkelig navn eller en variant av dette som brukernavn, men dette er ikke påkrevd.

Begrunnelsen for kravet om fullt navn er dels historiefaglig, dels juridisk:

 • Fullt navn gir ingen garanti for kvalitet, men vil, sammen med andre faktorer, bidra til å styrke artikkelens troverdighet og generelt fremme ansvarlighet i omgang med det historiske stoffet.
 • Anonymitet vil, på den annen side, gi større spillerom for fordreining, tendensiøs fremstilling, og direkte historieforfalskning.
 • Brukerne er ansvarlig for egne bidrag på wikien.

Vi vil gjøre oppmerksom på at wikien ikke hadde noe krav om fullt navn for brukere før 1. januar 2012. De fleste har fulgt vår oppfordring om å bruke fullt navn, men det vil likevel finnes anonyme artikler, bilder og samtaleinnlegg i wikien fra før denne datoen.

Brukernavn

Vi har visse regler for navnebruk, og brukernavn som strider mot disse eller regnes som upassende, kan bli blokkert på ubestemt tid. Brukeren vil da eventuelt få beskjed om å velge et annet navn. En av wikiens byråkrater kan hjelpe til med dette.

Et brukernavn skal ikke:

 • tilhøre en nålevende person, med mindre du selv er den personen. Dette vil bli verifisert.
 • ha tilhørt en kjent avdød person.
 • tilhøre to eller flere personer. Brukernavn er personlige og skal kun brukes av én person.
 • tilsvare navnet på en organisasjon, institusjon eller bedrift. Du kan istedet oppgi eventuell tilknytning til organisasjon, institusjon eller bedrift på egne brukersider. (Unntak: Upersonlige brukernavn kan brukes for materiale som tidligere har vært publisert, og som en korporasjon eller flere forfattere har stått bak. Ta i så fall kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt før du registrerer brukeren).
 • inneholde reklame. (Et brukernavn som www.minbedrift.no, eller et bedriftsnavn, faller i denne kategorien).
 • antyde at du har spesielle rettigheter på wikien, for eksempel er et navn som inneholder «administrator» ikke tillatt.
 • ligne en IP-adresse (for eksempel 67.205.91.00), da dette gjør at andre brukere vil ta deg for en som ikke er registrert.
 • vise til politisk ståsted, seksuell orientering eller lignende, eller på en eller annen måte oppfattes som støtende.
 • bestå av en lang streng tilsynelatende tilfeldige tegn, for eksempel «kjkasdnvcsd».

Brukernavn som ligner på et allerede eksisterende brukernavn, bør også unngås, da dette kan skape forvirring hos andre brukere. Den av de to som registrerte seg sist kan i slike tilfeller bli bedt om å lage et nytt brukernavn.

Ta kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt om du lurer på noe angående brukernavn.

Hvis du angrer på brukernavnet ditt, kan dette endres av en av wikiens byråkrater.