Hofstad (Asker gnr 26)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Hofstad (gård i Asker)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Hofstad
No-nb digibok 2013091708024 0164 1.jpg
Våningshuset på Hofstad. Fra boka Asker, utgitt 1917.
Alt. navn: *Hofstaðr
Fylke: Viken
Kommune: Asker
Gnr.: 26
Adresse: Hofstadgata 13

Hofstad er gårdsnr. 26 i Asker kommune, Hofstadgata 13. Navnet kan ha vært Hofstaðr og beskriver et sted man dyrket gudene i førkristen tid. Tre gravhauger er registrert på gården. Forbi gården gikk to oldtidsveier: fra Syverstadstranda og vestover gjennom bygda, beskrevet av biskop Jens Nilssøn på slutten av 1500-tallet og fra Leangen brygge nordover gjennom Haga, Hofstad og videre til Vakås.

I 1647 eide Nesøygodset Hofstad, og brukeren het Per. Else Ambjørnsdotter, enke etter Knut Frantssen, siste eier av Nesøygodset, solgte gården til Jørgen Persøn Høn i 1711. Fra da av har gården for det meste vært i bondeeie, men ble aldri noen slektsgård. 1881–1936 eide og drev Thomas Jensen gården som et mønsterbruk. Han var en foregangsmann innen hagebruk og en kunnskapsrik fuglevenn, men Edvard Skustad som arbeidet hos Jensen i mange år, kunne berette at han aldri slapp inn i hovedbygningen. Etter Jensen var den internasjonalt kjente marinbiologen, fiskeridirektør og professor Johan Hjort (1869–1948) eier. I 1957 solgte hans enke til Gudrun og Leif Larsen som drev gården som grønnsakgartneri. Eier siden 2005 er datterdatteren Kristin Bue Jahn som viderefører driften. Gården har en vakker hovedbygning datert til 1700-tallet, og den moderniserte driftsbygningen har sin gamle form fra tiden før 1880 da lave driftsbygninger bygd i tømmer var det vanligste på gårdene. Flere store eiker pryder gården.

I 1826 hadde gården 128 dekar innmark, 3 hester, 8 storfe, 8 sauer. 1939: 100 dekar dyrket jord, 2 hester, 12 storfe.

Husmannsplass

Under Hofstad lå plassen Seut (registrert 1746).

Nedre Hofstad

Bruksnr. 26/2, Hofstadgata 30, ble utskilt fra bruksnr. 28/1 til Johan Madsen Hotvedt fra Røyken i 1841. Aagot Mowinckel og Thekla Gulbrandsen med gartnerutdannelse fra England og Tyskland kjøpte bruket i 1904, der de drev blomsterproduksjon. Familien Paaske har eid bruket siden 1957. De fikk fortidsminneforeningens kulturvernpris i 2004 for det vakre gårdstunet med våningshus fra midten av 1800-tallet.

I 1865 hadde bruket 1 hest, 2 storfe. 1939: 18 dekar dyrket jord, 2 småfe.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Hofstad (Asker gnr 26) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8489824° N 10.4735041° Ø