Holm Hansen Munthe

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Holm Munthe»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Holm Hansen Munthe
Foto: Faksimile fra Aftenposten 15. mai 1965, utsnitt av artikkel om Holm Hansen Munthe og norsk trearkitektur.

Holm Hansen Munthe, også kjent som bare Holm Munthe (født i Stange i Hedmark 1. januar 1848, død i Kristiania 23. mai 1898) var arkitekt, en av de fremste representantene for dragestilen i 1880- og 1890-årene. Han tegnet for eksempel flere dragestilbygninger i området Holmenkollen - Frognerseteren i det daværende Aker.

Familie

Holm Hansen Munthe var sønn av generalmajor og statsråd Adolph Fredrik Munthe (1817–84) og Karen Emilie Hansen (1820–84). Han ble gift i 1888 med Inger Marie Nicoline Munthe (1864-1889), datter av lege Christopher Pavels Munthe (1816–84) og Christine Margrethe Pavels Aabel (1827–87). Holm Hansen Munte var svoger til Amandus Schibsted (1849–1913), Gerhard Munthe (1849–1929) og Margrethe Munthe (1860–1931).

Liv og virke

Frognerseteren hovedrestaurant i Oslo, i dragestil fra 1891, er en av Holm Munthes mest kjente bygninger.
Foto: Stig Rune Pedersen (2023)

Holm Hansen Munthe innledet arkitektstudiet med murerlære og Wilhelm von Hannos tegneskole i Christiania. Fra 1872 studerte han i Tyskland og han tok eksamen ved den polytekniske skolen i Hannover i 1877. Etter eksamen fikk han en stilling i den kommunale bygningsadministrasjon i Hildesheim (en by sør for Hannover).

Tilbake i Norge i 1878 inngikk Munthe kompaniskap med arkitekt Henrik Nissen, og sammen drev de i to år også en skole for arkitektstudenter. Fra 1885 var Munthe lærer i ornamentikk ved Den kgl. Tegneskole og i frihåndstegning og stillære ved Krigsskolen.

I 1887 ble Munthe førsteassistent hos stadskonduktøren med tilsyn av kommunale bygninger og deres vedlikehold, og han ble selv stadsarkitekt i 1897, året før han døde.

Sammen med Nissen utførte Holm Munthe blant annet Larvik Bads Kurhus og Koldtvandsanstalt (1880) for lungespesialisten Ingebrigt Christian Holm og i 1883 det luksusiøse Kristiania Bad hvor Holm også var involvert, og Vestby kirke i Vestby kommune (innviet i 1886). Det var Larvik Bad som dannet opptakten til Munthes utvikling av den såkalte dragestilen. Saugbrugsforeningens portal og paviljong ved Den norske industri- og kunstutstillingNisseberget i Slottsparken og ventehallen for dampskipspassasjerer i Pipervika (begge fra 1883) ble Munthes første arbeider i denne nye stilarten. Portalen er i dag bevart på Norsk folkemuseum som Oscar IIs portal, og ventehallen er også bevart, som kafé ved Folkemuseets festplass.

Fra 1889 utformet Munthe en rekke bygninger for det nystiftede Holmenkol-Voxenkol-Selskabet, hvor dragestilen var framtredende, blant annet Holmenkollen turisthotell (1889, nedbrent 1895), Frognerseteren restaurant (1890-91, utvidet 1907-09), Peisestuen (1898), parkrestauranten på St. Hanshaugen (1891, nedbrent 1936), Midtstuen sanatorium (1891, revet), samt sportsstuer på Frognerseteren og Holmenkollen. I tillegg sto han blant annet også bak Kornhaug sanatorium fra 1892 i Østre Gausdal, i samme stil.

I 1898, like før han døde, fikk han oppført to skoler i Kristiania, Bolteløkka skole og Lilleborg skole.

Ettermæle

Holm Hansen Munthe er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en nekrolog i Aftenposten 24. mai 1898 (der svogeren Amandus Schibsted var sjefredaktør), ble Holm Hansen Munthe omtalt slik (utdrag):

Et budskab, der i alfald inden den engere kreds af venner og bekjendte ikke kunde komme uventet, melder, at arkitekt Holm Munthe igaar eftermiddag efter nogen tids sengeleie er afgaaet ved døden av hjertelammelse. … Den mand, som her blev kaldt bort i bedste mandsomskrafts aar, vil ikke blot hos dem, med hvem han var kommen i nærmere berørelse, saavel her i hjemlandet som ude blant de fremmede, efterlade mindet om en ganske særlig djerv og dygtig karakterens egenart, der pregede hans hele personlighed. Han vil ved siden heraf tillige erindres som den, der i sin virksomhed som arkitekt greb initiativer, der rammede en særlig trang i almenhedens smag, og realiserede dem med en paa samme tid dristig og behersket, vel gjennemarbeidet orginalitet …

Holm Hansen Munthe er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo sammen med sin kone og sine foreldre. Tittelen Stadsarkitekt er benyttet på gravminnet.

Galleri

Kilder og referanser

  • Aftenposten 24. mai 1898, nekrolog
  • Aftenposten 15. mai 1965: artikkel; "Moderne norsk dragestil. Holm Munthe og den nasjonale trearkitektur" av H.O. Christophersen
  • Norsk biografisk leksikon om Holm Munthe.

Eksterne lenker