Husmannsplassene på Måsan

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Husmannsplassen Svenskestua.
Foto: Akershusbasen.

Husmannsplassene på Måsan lå på sletta mellom Nitelva og Leira. Den het Kjellermyra, men lokalbefolkningen kalte den Kjellermåsan og etter en tid bare Måsan. På denne sletta vokste Lillestrøm fram fra 1860. Her lå flere husmannsplasser. Den sørligste delen av sletta tilhørte gårdene Vestre og Østre Sørum, og den het Sørumsnesene, eller bare Nesa som stedet heter lokalt. Husmannsplassene under Vestre Sørum var: Brenna, Ekelund, Lund, Lurka, Mosen, Nye Ekelund, Oksefjellet, Sørumsfjellet og Vangen. Under Østre Sørum lå: Blindingstuen, Furuset, Helgestua, Isakken, Kjærangen, Over, Skogen, Sverige, Sørumsneset, Teigen og Trulsestua,

De nordlige delene het Kjellermyra og Kjellervolla, eller bare Volla, som stedet heter lokalt. Denne delen av Måsan tilhørte Kjeller gård. Her lå husmannsplassene Furulund, Kjellereiet, Kjellerholen, Kjellersletta, Kjellerstua, Løkka, Mosen-Kjellereie, Stolpopp, Strømmen, Svenskestua, Tangen og Volla.

Flere av plassene ble ryddet på 1700-tallet, men sannsynligvis ble de fleste opprettet i perioden 1820-1860. Plassene ble borte etter hvert som Lillestrøm vokste fram. På den nordlige delen av sletta ble Kjeller flyplass bygd.

Det er vanskelig å fastsette det nøyaktige folketallet på Måsan på grunnlag av de numeriske folketellingene, men av folketellingen i 1855 kan en beregne folketallet til i overkant av 50.

Navnet Måsan finnes i dag i Måsasvingen som er krysset der hovedinnfartsveien Storgata fører inn til Lillestrøm fra nord.

Kilder og litteratur