Idd

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Middelalderkirka på Iddesletta har gjennom århundrer samla bygdefolket i Idd.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Idd er et bygdelag i den sørlige delen av Halden kommune i Østfold, fra den gamle bygrensa til riksgrensen mot Tanum og Dals-Ed kommuner i Sverige. Det var fra 1838 til innlemmelsen i storkommunen Halden i 1967 egen kommune. Idd prestegjeld omfatta til Idd sokn også Asak, Enningdalen og Tistedal.

Den folkelige forklaringa på navnet er at det var to søstre, Ida og Ara, som rydda hver sin bygd i grenseområdet. Noen sikker forklaring på navnet finnes ikke, men en mulighet er at det henger sammen med norrønt , som betyr 'gjerning'. Dette skal i så fall ha sin bakgrunn i det rike jordbruket i bygda, i motsetning til skogbruket nord for Halden.

Idd ligger som ei jord- og skogbruksbygd langs Iddefjorden., og særlig Iddesletta er et fruktbart område. Det har også vært mye steinbryting i området, der man særlig har henta ut iddefjordsgranitt. Den delen av bygda som ligger nærmest Halden er i større grad utparsellert til boligbygging enn områdene lengere sør.

Idd og Enningdalen Historielag dekker de to bygdene Idd og Enningdalen.

Litteratur