Jørn Holme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jørn Holme.
Foto: Jarle Vines (2010).

Jørn Holme (født 16. august 1959 i Oslo) er jurist og tidligere politiker. I 2009 ble han utnevnt til riksantikvar, en stilling han ble i til 2018 da han gikk tilbake til jussen. Han har også vært sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Holme studerte jus ved Universitetet i Oslo, og fullførte studiene i 1986. I 1987–1988 var han ansatt hos Krigsadvokaten for Østlandet hos Generaladvokaten for forsvaret. Han var så politijurist ved Senja politikammer 1988–1990, og så dommer ved Trondenes tingrett i 1991. Fra 1991 til 2001 var han førstestatsadvokat ved Økokrim, og det siste året der fungerte han som nestleder. Han hadde også to permisjoner i den perioden, først i 1993 da han var konstituert lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett og så i 1997 da han var assisterende riksantikvar. I juni 2001 ble han konstituert generaladvokat for forsvaret. Der var han bare en kort tid, og høsten samme år ble han statssekretær i Justisdepartementet, med Odd Einar Dørum som statsråd. I 2004 gikk han så over i stillinga som sjef for PST.

I 2009 etterfulgte han Nils Marstein som riksantikvar, og han tiltrådte 23. oktober 2009. Stillinga besettes på åremål på seks år, og i 2015 fikk han fornya dette. Sommeren 2018 ble det klart at han kom til å forlate jobben tre år før det andre åremålet går ut, etter at han søkte på og fikk jobben som sorenskriver ved Vestfold tingrett. Denne domstolen opprettes i 2018 ved at Nordre Vestfold tingrett, Tønsberg tingrett, Sandefjord tingrett og Larvik tingrett slås sammen. I antall stillinger blir den Norges femte største domstol.

Litteratur og kilder