Jens Jakobssøn Blik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jens Jakobssøn Blik (født ca. 1380 i Danmark, død 1452 eller 1453 i Oslo) var biskop av Oslo (14201452) og Norges rikes kansler.

I likhet med forgjengeren Jakob Knutson var Jens Blik født i Danmark. Han kom til Norge fra erkesetet i Lund, der han var diakon og kannik, og fra 1418 til 1420 prest. I 1418 omtales han som Erik av Pommerns kansler. I 1420 ble han utnevnt til biskop av Oslo av paven. Han hadde ikke blitt valgt av domkapittelet, så det må ha vært kongen som fremmet hans kandidatur.

Han fortsatte å tilhøre kongens nære krets, og oppholdt seg mye ved kongens hoff. Det ser ikke ut til at han var mye i Oslo før i 1430-åra, og han deltok ikke på provinsialkonsilene i 1435 og 1436. Det ble satt inn vikarer i Oslo bispedømme i store deler av perioder. Kanslerembetet ser ut til å ha vært viktigere enn bispeembetet. Embetet hadde fra 1314 vært forbundet med prosten i Mariakirken, men med Jakob Knutson gikk det over til biskopen.

1430-åra var urolige på Østlandet. I 1436 ledet Amund Sigurdsson Bolt en oppstand, der Oslo bispeborg ble okkupert. Biskopen var da ikke til stede. Både Amund Bolt og senere Hallvard Gråtopp som ledet en oppstand 1436–1438 kritiserte utenlandske embetsmenn i Norge, og biskopen var nok et av hovedmålene for denne kritikken. Erkebiskopen i Lund anmodet om at Jens Jakobssøn skulle byttes ut med Torlak av Viborg, som var nordmann.

Jens Jakobssøn hadde en sterkt kongevennlig holdning i konfliktene mot slutten av 1430-åra, men ble uansett fratatt kanslerembetet i 1439. Det ble da overført tilbake til prosten i Mariakirken. Biskop Jens' aktivitet i riksrådet minsket, og han ble mer aktiv i bispeembetet. Han ser også ut til å stort sett ha oppholdt seg i Oslo fra denne tid.

Da Kristoffer av Bayern døde i 1448 var ikke arvefølgen gitt, og Jens Jakobssøn støttet Christian I sammen med høvedsmannen på Akershus, Hartvig Krummedike. De to haddet tidligere hatt et anstrengt forhold, men ble nå valgt til å forhandle med Christian om valgvilkår. I 1449 påvirket de flertallet i riksrådet til å velge Christian.

I ettertid har Jens Jakobssøn blitt sett som en representant for danskeveldet. I realiteten var han på linje med flertallet i det norske riksrådet fram til 1439, og også senere fulgte han deres linje i spørsmål som berørte unionen med Danmark.

Kilder


Forgjenger:
 Jakob Knutson 
Biskop av Oslo
Etterfølger:
 Gunnar Tjostulvsson Holk